Filosofi med barn og ungdom

Barne- og ungdomsfilosofene har siden oppstarten i 1997 hatt oppdrag ved en rekke barnehager, skoler, museer og andre institusjoner. Vi var de første i Norge til å arrangere filosofiske fritidsaktiviteter for barn og ungdom, f.eks. filosofiklubb og filosofileir.

Ofte besøkte sider