Aktiviteter for barn og ungdom

Her finner du omtale av våre tilbud til barn, ungdom og deres foreldre. Her finner du også informasjon om de årlige internasjonale filosofiolympiadene (fra og med 2005).

Filosofisk konfirmasjon

Vi arrangerer filosofisk konfirmasjon for ungdom som et alternativ til kirkelig og humanistisk (borgerlig) konfirmasjon. Vi satser på små konfirmantgrupper, maks 12 deltagere i hver.

Dette tilbudet passer for ungdom som ønsker å bli bedre kjent med seg selv gjennom møter med tidligere tenkeres ideer og innsikter, i kombinasjon med filosofisk samtalepraksis.

Les mer om filosofisk konfirmasjon

Filosofisk dåp

For dem som ønsker en filosofisk dåp istedenfor kirkelig dåp eller humanistisk navnefest, kan vi tilby en markering i form av en filosofisk tale (refleksjoner over hva det vil si å bli til, hva et menneske er og hvilke idealer det kan strekke seg mot) og filosofisk samtale (med selskapets yngre og/eller eldre gjester).

Filosofisk dåp er altså ikke ment som et tillegg til en kirkelig eller humanetisk seremoni, men er et selvstendig åndelig innslag i dåpsseremonien. Markeringen innholder ingen bestemt dåpshandling.

HEF filosofiklubb

Human-Etisk forbund tilbyr fra høsten 2013 filosofiklubb for barn i alderen 7-12 år. Barne- og ungdomsfilosofene har ansvaret for innholdet i og ledelsen av gruppene.

Gå hit for å lese referater fra samlingene

Filosofileir og helgesamlinger

I de filosofiske helgesamlingene for barn og ungdom tar vi utgangspunkt i ett eller flere filosofiske grunntemaer og søker i løpet av oppholdet å utforske disse gjennom filosofiske samtaler. Mest kjent er vår sommerleir på Ramme Gaard som ble arrangert fra og med 2004 til og med 2007. Vi kombinerer gjerne samtalene med ulike kunstneriske uttrykk, f.eks. tegning og maling, litteratur, lesning eller musikk.

Les mer om filosofileire og helgesamlinger

BUF filosofiklubb

Høsten 2004 startet vi en filosofiklubb for barn og ungdom mellom 7 og 12 år. Første året møttes klubben hver tirsdag på Biermannsgården i Maridalsveien 78, Oslo. Fra høsten 2005 møttes vi hver første tirsdag i måneden. På denne siden finner du mer info om klubben, referater fra alle klubbmøtene samt barnas tegninger inspirert av samtalene.

Les mer om BUF filosofiklubb

Bli med på Barne- og ungdomsfilosofenes side på Facebook. Her kan du gi oss et hint hvis du ønsker at vi skal starte opp nye aktiviteter, enten du er ungdom eller forelder. Det går også bra å sende oss en melding via kontaktskjemaet.

Internasjonal filosofiolympiade (IPO)

En filosofiolympiade er et ukelangt sosialt og kulturelt arrangement for elever på videregående trinn fra hele verden; et arrangement som innledes med en skrivekonkurranse, men som også dreier seg om å bli kjent med vertslandets kultur og historie.

«De internasjonale filosofiolympiader» (The International Philosophy Olympiads, IPO) har blitt arrangert årlig på ulike steder i Europa siden 1993. IPO kom istand etter et initiativ fra en gruppe filosofilærere fra Bulgaria, Tyskland, Ungarn, Polen, Romania og Tyrkia. Fra og med 2006 står UNESCO ansvarlig for gjennomføringen. Ansvaret er delt mellom UNESCOs avdeling for humaniora, filosofi, vitenskaps- og teknologietikk og Internasjonalt filosofisk selskap (FISP, Fédération Internationale des Sociétés Philosophiques) – som mottar støtte fra UNESCO.

Hvert land kan delta med maks to deltagere, med unntak av vertsnasjonen som kan ha opptil 10 deltagere. Utvelgelsen av elever som skal få være med i den internasjonale filosofiolympiaden skjer på bakgrunn av nasjonale konkurranser. Normalt vil de nasjonale konkurransene arrangeres av nasjonale filosofiske selskap som er medlem av FISP. Hvis slike organisasjoner ikke finnes, eller dersom en nasjon har spesielle tradisjoner, kan utvelgelse skje på andre måter. I Norge skjedde årets utvelgelse uformelt siden vi her ikke har noen organisasjon som er medlem av FISP.

Filosofiolympiader på buf.no

Aktuelle eksterne lenker

Siden opprettet: 2003. Sist endret: 31.08.16 12:47.