HEF filosofiklubb 21. oktober 2013

Høstens første møte åpnet med at vi tegnet en ting på tavlen som vi liker. Deltagerne tegnet bl.a. en hårstrikk, boybandet One Direction (representert ved logo), et eple og en drage. Så forsøkte vi å kategorisere disse tingene. Noe var natur, andre ting var laget av mennesker. Noe var laget av naturstoffer, men bearbeidet av mennesker. Vi kom her også inn på forholdet mellom menneske og dyr. Vi diskuterte bl.a. om tenkning er noe særegent for mennesker, eller om også dyr og planter kan tenke. Hva vil det si å tenke?

Deltagerne ble så spurt om hvilke forventninger de hadde til filosofiklubben. Her kom det mange forskjellige svar:

Vi stoppet opp ved denne siste forventningen. Hva var det som fikk henne til å kjede seg? Jo, det var når hun ikke hadde frihet til å gjøre som hun selv ville. Hun viste til at moren hennes hadde tvunget henne til å gå på filosofiklubben. Vi undersøkte da om det var mulig å ha det gøy selv når man var under tvang, og omvendt, om det var mulig å kjede seg selv når man hadde full frihet. Deltagerne ga treffende eksempler på begge deler. Dermed var det klart at jenta som hadde hatt denne forventningen ikke måtte kjede seg her selv om det var slik at moren hennes hadde tvunget henne til å gå.

Vi presenterte nå et sitat fra Sokrates: «For å få gode venner, må man selv være god.» Deltagerne ble bedt om å stille spørsmål til denne setningen. Vi fikk følgende spørsmål:

Spørsmålene ble notert, og vi vil vende tilbake til disse i senere samlinger. Vi rundet av kvelden med en kort evaluering. Her kom det frem at de fleste hadde likt undersøkelsene – også jenta som trodde hun kom til å kjede seg.

Siden opprettet: 16.10.13. Sist endret: 30.10.13 11:17.