«Musikk og tanke»


På denne leiren skal vi sammen skape musikalske uttrykk ved å benytte oss av de ressurser naturen og omgivelsene gir oss – og ved å lytte oppmerksomt til hverandre.

For fjerde året på rad har vi gleden av å invitere til filosofisk sommerleir for barn på fantastiske Ramme Gaard på Hvitsten. Vi inviterer barn fra 8-12 år til et firedagers opphold med kunstneriske opplevelser, kreative «workshops» og tradisjonelle gårds- og fritidsaktiviteteter i praktfulle og unike omgivelser – alt knyttet sammen gjennom en rekke kortere og lengre filosofiske samtaler hvor erfarne barnefilosofer hjelper barna til større bevissthet om egne tanker og eget språk.

Musikk og tanke i skjønn forening

Temaet for årets leir er musikk og filosofi. I løpet av oppholdet vil barna skape musikk sammen slik vi skaper forklaringer og argumenter sammen i den filosofiske samtalen. Som musikalsk samspill krever også filosofisk tankeutvikling samarbeid og evne til å lytte til hverandre. Og akkurat som barn er musikalsk skapende, er de åpne og uredde i forhold til å fremme tanker og ideer som driver den filosofiske samtalen fremover. Musikk og filosofi hører definitivt sammen.

Kreativt musikkverksted


Årets filosofiske sommerleir har lyd, musikk og musikalsk samhandling som tema.

En av dagene er viet musikkverksted med Drivhuset – Stiftelsen for musikalsk verkstedarbeid. Her får barna prøve seg som komponister, musikere og lyddesignere, og vi skaper vår egen fremføring der vi blander toner, rytmer, klang, lydopptak, elektronikk, tekst og sang. Alle er med på å skape musikk fra grunnen av. Barna får prøve hjemmelagede strengeinstrumenter, blåserør og slagverk, og også trommer og enkle elektroniske musikkbokser.

Deltakerne blir tatt med på en kreativ prossess der barna fra de første oppvarmingsøvelser frem til fremføringen lar alle i gruppen få uttrykke seg. Det gjelder ikke bare at hver og en skal finne sine egne instrumenter og lyder, men at alle er med på å forme musikken og komme med musikalske ideer som orkesteret bygger videre på. Underveis i arbeidet deler vi inn i flere mindre grupper som kan få ansvar for spesielle deler av musikken – for eksempel lage tekst til en melodilinje, lage en rytme, gjøre opptak av naturlyder, eller spille lyder fra en samplerboks.

Underveis vil det blir gjort videoopptak som barna kan få med seg hjem. På søndagen holder barna stor avslutningskonsert for foreldrene på amfiteateret på Ramme Gaard!

Gårds- og fritidsaktiviteter

I tillegg til musikkverkstedet og de mange filosofiske samtalene, vil barna under oppholdet også få være med på:

Praktisk informasjon

Aldersgruppe og antall deltagere

Barn mellom 8 og 12 år. Maks antall deltagere: 15.

Tidspunkt

Oppmøte torsdag 12. juli kl. 12.00
Avslutningsarrangement for barn og foreldre/foresatte søndag 15. juli kl. 18.00 16.00 [endret 09.07.07].

Pris

Ved innbetaling innen 20. mai: kr 2950,- pr. deltager.
Ved innbetaling etter 20. mai: kr 3100,- pr. deltager.

Beløpet innbetales på konto 9041.23.14920 [legg merke til nytt kontonr.] til Barne- og ungdomsfilosofene ANS, Eidsvollbakken 31, 2080 Eidsvoll. Merk betalingen «Ramme 2007». Betalingsfrist: 20. juni 2007.

Leirledere

Leiren ledes av Ariane Schjelderup, [endret 07.07.07] Øyvind Olsholt og Anne Schjelderup. Vi er sammen med barna under hele oppholdet, og er alle ansvarlige for gjennomføringen av programmet.

Veibeskrivelse og kart

Sving av E6 ved Vestby ved skiltet «Vestby-Syd – Hvitsten». Kjør 4,6 km i retning Hvitsten til du ser avkjøring til høyre: Thomas Olsens vei. Følg skiltene til Ramme Gaard. [Kart på GuleSider]

Andre opplysninger

Alle barn må ha med seg sovepose, badetøy og regntøy.
Vi oppfordrer alle foreldre til å sørge for at barna har gyldig ulykkes- og/eller reiseforsikring.

Kontaktinfo BUF

Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Eidsvollbakken 31
2080 Eidsvoll
Tlf. 63 95 18 57 / 98 48 99 99
oyvind [krøllalfa] buf [punktum] no
ariane [krøllalfa] buf [punktum] no

Kontaktinfo Ramme Gaard

Ramme Gaard v/kulturansvarlig Ingar Guttormsen Aud Baan [endret 07.07.07]
Rammeveien
1545 Hvitsten
Tlf. 64 98 32 00
post [krøllalfa] ingarguttormsen [punktum] no
a.b [krøllalfa] rammegaard [punktum] no

Om Ramme Gaard


Kafeen på Ramme Gaard

Ramme Gaard ligger idyllisk sydvendt til ned mot Oslofjorden nær ladestedet Hvitsten. Ramme Gaard eies av Petter Olsen og utvikles til å bli et «øko-kulturelt møtested» i et lokalt/regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Med dette menes et sted som i praksis gjennom sin virksomhet, og på idéplanet gjennom sitt programinnhold, symboler og konsepter, kan bidra til å inspirere og skape grobunn for de nødvendige endringer som må til for å skape et bærekraftig og varig samfunn. Ramme Gaards overordnede mål er å utvikle næring av kultur og miljøkvaliteter som skal inspirere til helhetstenkning.

Det satses på pedagogikk og formidling, opplevelse og deltagelse. Det er knyttet nettverk med en rekke personer, organisasjoner og andre samfunnsinteresserte allianser som bidrar til å oppfylle stedets ånd. For lokalmiljøene skal Ramme Gaard være et generøst økokultursenter som vil trekke interesse og nye innsikter til kommunen og regionen. Den økologiske gårdsdriften (variert dyrehold og plantedyrking) er kjernen i dette prosjektet, men i tillegg er det under oppbygging og utvikling flere nye virksomheter. Les mer

Om Drivhuset


Drivhuset har overtatt Biermannsgården i Maridalsveien 78 – hvor vi arrangerte BUF filosofiklubb fra 2004 til 2006 – etter Heidi Dahlsveen og hennes team av eventyrlige fabelfanter.

Drivhuset – Stiftelsen for musikalsk verkstedarbeid gjennomfører prosjekter og verksteder med lydlek, improvisasjon, komposisjon, datateknologi, instrumentoppfinneri, lydskulpturer og skrotinstrumenter. Drivhusets team av profesjonelle musikere, komponister og andre kunstnere leder prossessen sammen med deltagere, lærere, studenter og elever på skoler, kulturskoler, musikklinjer, høyskoler m.m. Resultatene spilles på konsert, spilles inn på plate og/eller legges ut på Internett. Drivhuset drar ut til DKS-prosjekter, festivaler, skoler og konsertsaler over hele landet, og lager også verksteder og konserter i Biermannsgården i Oslo.

Rapporter fra tidligere års arrangementer på Ramme Gaard

Påmeldingsskjema

Barnets navn (1):* Alder:* Kjønn:*
Barnets navn (2): Alder: Kjønn:
Foreldres navn:*
Foreldres adresse:*
Foreldres e-post:*
Telefon m/p/j:*
Eventuelle spørsmål eller tilleggsopplysninger:
Hvis barnet ditt har spesielle preferanser, hvis det f.eks. har allergier eller ikke tåler bestemte typer mat o.l., bør dette opplyses her:
Bekreftelse:*
Jeg/vi er innforstått med at prisen er kr 2950,- pr. barn ved innbetaling innen 20. mai, og kr 3100,- ved innbetaling etter 20. mai. Jeg/vi er klar over at siste frist for betaling er 20. juni 2007.

Siden opprettet: 07.04.07. Sist endret: 05.02.13 15:02.