Møte i 7-9-årsgruppen – 21. september 2004

Kvelden åpnet med at alle som ville det viste frem skrive- og tegnebøkene sine til de andre i gruppen. Mange hadde laget store, farveglade tegninger og noen hadde utsmykket bøkene sine med vakre dekorasjoner utenpå slik at enhver lett kan se hvem boken tilhører. De fleste hadde av en eller annen grunn med solen på tegningene sine. Vi har ikke snakket spesielt om solen tidligere, så vi spurte hvorfor de trodde så mange hadde valgt akkurat dette motivet. Jo, det var fordi sol er noe vi ser nesten hele tiden. Men, spurte vi, ser vi ikke også f.eks. asfalt nesten hele tiden? Hvorfor er det så ingen som tegner asfalt? De var enige i at asfalt er omtrent like «vanlig» som solen, men asfalt er grått og kjedelig og stråler ikke slik som solen. Vi spurte om det hadde noe med å gjøre at de stort sett så mer oppover enn nedover, men dette svarte de nei til. Det var skjønnheten og farvene som gjorde at de fikk lyst til å male solen.

Så var det tid for en øvelse hvor deltagerne fordeles i fire grupper. Men før vi kunne gjøre selve øvelsen, trengte vi å finne frem til fire hovedtemaer, ett til hver gruppe. For å finne disse temaene, hentet vi opp igjen diskusjonen fra forrige gang om hva som er viktig. Husket de hva vi hadde snakket om sist? Joda, ett av barna riktig briljerte ved å referere alt vi hadde snakket om sist uke, hun hadde nemlig tatt notater! Men hvilke fire temaer ville de så velge ut idag? Dette med å tenke over hva vi sier og hva vi gjør var fremdeles viktig, mente flere. Men idag presiserte barna at det å si noe også er å gjøre noe. Altså er det tilstrekkelig å si at vi må tenke over det vi gjør. Vi var dermed kommet litt videre i dette spørsmålet siden sist :-) Dette forslaget ble likevel ikke valgt som et av de fire viktige temaene de ville ta opp i gruppene.

De viktige temaene vi kom frem til var: sunnhet/friskhet, omsorg, kjærlighet og det å ha en hobby. Vi delte nå deltagerne inn i fire grupper, fordelte ett tema til hver gruppe og ba hver gruppe forsøke å lage ca. 5 spørsmål til temaet. Dette skapte endel kaos og røre, bl.a. var det vanskelig å få omgruppert barna, de hadde sittet stille lenge og hadde tydeligvis behov for å hoppe og sprette litt. Omsider fikk vi samlet gruppene og vi voksne beveget oss mellom gruppene for å hjelpe dem å komme på spørsmål. Oppgaven forekom visst noe vanskelig, men noen spørsmål ble notert ned i bøkene.

Så var det tid for å høre hva gruppene hadde kommet frem til, og vi begynte med gruppen som hadde fått temaet sunnhet/friskhet. Et av spørsmålene var om man kunne ønske seg å være syk. Ja, mente de, iallefall noen ganger, for da slapp man å gå på skolen. På den annen side var det kjedelig bare å ligge i sengen, og selv om man ikke var så syk at man var sengeliggende, var det kjedelig ikke å få lov til å gå utendørs. En annen ulempe med å være syk var at man stort sett var alene. Men så var det en som påpekte at alt dette forutsetter at vi ikke liker skolen. Hvis vi liker skolen, er det ingen grunn til å ønske seg sykdom.

Vi spurte hva det vil si å være syk. Ett forslag lød: «man er kald inni, varm utenpå». En grunn til dette misforholdet kunne være, foreslo en annen, at det skjedde en «reaksjon i kroppen som ikke er bra». Forskjellige typer sykdommer ble nevnt: forkjølelse, kreft, pest. Flere trakk frem eksempler på familiemedlemmer som hadde alvorlige sykdommer. Vi lurte på om det var tenkelig at noen ville ønske seg sykdommer som dette. Ja, lød svaret, «hvis man ikke liker verden» eller «hvis skolen ser på en som en taper»!

Dette med sykdom/død og grunner til å like/mislike livet var tydeligvis et tema som engasjerte barna. Vi får komme tilbake til dette, denne gangen strakk tiden ikke til. Det ble derfor heller ikke tid til å diskutere de andre temaene.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 09.10.06 10:16.