Møte i 7-9-årsgruppen – 2. november 2004

Ikveld fikk gruppen besøk av en journalist som jobber for barne- og ungdomsmagasinet Zoom (se www.buazoom.no). Det var opprinnelig meningen at hun bare skulle komme i den eldste gruppen, men mandag kveld ringte hun oss og spurte om hun ikke kunne få komme i den yngste gruppen også. Det sa vi ja til. Kvelden åpnet derfor med at hun presenterte seg og bladet sitt. Hun spurte barna om det var noen som ikke ville bli intervjuet eller tatt bilder av. Ingen hadde noe imot dette. Mot slutten av timen tok hun noen bilder og intervjuet noen av barna. Men når reportasjen blir publisert, kunne hun ikke svare konkret på. Sannsynligvis ikke før til våren! Vi skal holde alle foreldre/foresatte orientert.

Vi avsluttet forrige gang med å be barna om å ha med seg en gjenstand som de hadde funnet. Nesten alle hadde husket på å ta med seg en gjenstand, så det var bra (de som hadde glemt det, fant en gjenstand der og da slik at alle hadde noe før vi begynte). Ariane legger nå ut 3 ark på teppet mellom oss. På det ene arket står det skrevet Morsom, på den andre står det Pen og på det tredje Nyttig. Dette var nemlig kategoriene i vår tidligere samtale om hvilke ting det kan være verdt å ta vare på (vi droppet Spesiell fordi denne kategorien er mindre «objektiv», dvs. den har mer med deres personlige forhold til gjenstanden å gjøre). Vi skal nå bruke disse gjenstandene i en kategoriseringsøvelse, og ber nå én etter én om å presentere gjenstanden sin, forklare hvorfor de valgte den og på hvilket ark de mener den hører hjemme.

Første gjenstand er en pinne. Dette var ikke en spesielt fin ting, men det var fordi hun var en av dem som hadde glemt å ta med seg noe. Hun måtte derfor finne et eller annet i all hast utenfor Biermannsgården før vi startet. Hun er nå usikker på hvor pinnen skal plasseres. Hun spør de andre og får noen svar: «Pinnen er nyttig fordi man kan pirke med den» og «Den er nyttig fordi den kan legges på bål». Altså blir den lagt oppå arket hvor det står Nyttig. Så viser det seg at nesten alle de andre har med seg stener i ulike farver og fasonger. Her får vi en rekke forskjellige begrunnelser for hvor stenene skal plasseres. Én har en sten som skal på Pen fordi «den er hjerteformet og har fint mønster». En annen har en sten som hun liker fordi den er glatt, og fordi den er glatt, skal den på Pen. Flere er enige og utdyper: «den er glatt, rund og pen», «den er glatt, pen og sort», «den er pen, fin, glatt og rund» og «den er fin, derfor skal den på Pen». En annen jente har også en sten som er pen og glatt, men denne er i tillegg spesiell fordi den funnet på et spesielt sted. Nå har vi ikke et eget ark for spesiell, så hun spør de andre deltagerne hvor de mener den bør plasseres. Hun får litt forskjellige svar: «den bør på Pen fordi den har mange fine kanter og er myk å ta på», «stenen er pen, men den bør likevel på Morsom fordi det er malingflekker på den, og flekkene er litt «lynaktige» [dvs. de har form som et lyn]». En av guttene er uenig i dette siste, og mener stenen bare hører hjemme på Pen.

Så er det en av jentene som har med seg en penn. Hun mener den er Nyttig fordi man kan skrive med den. En annen jente synes den heller er Morsom fordi man også kan tegne med den. En tredje er enig, men da fordi man kan fikle med den (hun som har med seg pennen sitter nettopp da og fikler med den). En fjerde mener pennen er Nyttig, ikke bare fordi man kan skrive med den, men fordi man kan skrive bra med den! En femte synes den er Nyttig fordi man kan skrive brev med den, en sjette fordi man kan skrive beskjeder med den. Hun som hadde med seg pennen var etter dette i villrede om den var mest nyttig eller morsom. Hun ble nesten overbevist av eksemplet om nytten ved å ha en penn når man er i en krisesituasjon og trenger en penn for å skrive en beskjed. Da foreslo en av deltagerne at vi kan legge pennen mellom de to arkene Nyttig og Morsom. Og slik ble det.

Det viste seg nå at det kunne være en god idé å ordne arkene slik at de overlapper hverandre. For det er jo slik at en ting ofte kan være både pen og morsom, eller både pen og nyttig, eller nyttig og morsom, eller alle tre ting på en gang! Barna la derfor de tre arkene slik at de dannet en trekant hvor hjørnene overlappet hverandre. Der to ark overlappet hverandre, kunne de legge ting som tilhørte begge kategorier, og den indre trekanten mellom arkene ble området for ting som var alle tre ting på en gang. Dermed var det mange som ville omplassere. Og det var mange som nå mente at stenene kunne tilhøre flere kategorier. F.eks. kunne en sten være pen fordi den glitret, men den er jo samtidig morsom fordi man kan leke med den.

Siste gjenstand var et lite dataspill. Her var det mange som hadde synspunkter. Én mente: «det er morsomt å spille spill, men spillet er også nyttig fordi det fører til at man slutter å kjede seg». En meget klartenkt jente påpekte: «Men hvis det er nyttig fordi det fører til at man slutter å kjede seg, så er jo det det samme som å si at det er nyttig fordi det er morsomt. Og da er det ikke lenger to forskjellige begrunnelser!» Jenta som hadde fremmet forslaget sto fast ved at spillet er nyttig fordi det er gøy, og det ble foreslått at «alle nyttige ting er morsomme». Men dette var det jo ikke så mange som var enige i. En gutt innvendte at et spill kun er morsomt, ikke nyttig, og at hvis det er nytte vi er opptatt av, så er en venn et mye bedre eksempel enn et dataspill. En venn er nemlig levende, noe et spill ikke er. Gutten som hadde med seg spillet, var uenig og hevdet at spillet var levende. En av jentene sa da at for å være levende, må man ha en hjerne ...

Men dette siste innspillet var altfor omfattende til å følges opp denne gang. Nå hadde vi bare et drøyt kvarter igjen av timen, så den tiden satte vi av til skriving og tegning i bøkene samt fotografering. Journalisten fra Zoom fikk nå også anledning til å intervjue barna.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 09.10.06 10:16.