Møte i 7-9-årsgruppen – 16. november 2004

Denne gangen skulle vi samtale om ett av temaene som barna foreslo forrige gang. Men først tok vi opp en utfordring vi har møtt: det er nemlig noen som synes det er vanskelig å la være å tulle. Så hva kunne vi gjøre for at det skulle bli enklere å la være å tulle? Det kom her flere forslag, og det første var at de som tullet ikke måtte sitte ved siden av de som de var venner med og kunne tulle sammen med. Vi omplasserte noen av barna, men dette var ikke nok. Det ble så foreslått at om de brukte all energi på skolen, ville det ikke bli energi igjen til å tulle. Men, ble det innvendt, da ville de heller ikke ha energi til å filosofere heller! Dessuten var ikke dette noe vi kunne gjøre noe med her hos oss. Det vi kunne gjøre, var å begynne med energikrevende lek. Vi foreslo at vi kunne belønne dem som var flinke og ikke tullet ved å klappe for dem. Mange syntes dette var et dumt forslag fordi det ville bråke og det ville ta for mye tid; vi ville ikke kunne snakke sammen så mye. Vi endte opp med å prøve ut et forslag om å gi ett enkelt klapp en gang iblant.

Da kunne vi endelig vende oss mot spørsmålene våre. Vi hadde jo mange av dem, og i tillegg kom det flere nye forslag:

Underveis i avstemningen innså vi at alle våre forslag for å gjøre det lettere ikke å tulle hadde slått feil, og én som absolutt ikke klarte å holde seg, måtte sette seg i rommet ved siden av for å tegne. Men vi fikk da truffet et valg, og vinneren var: «Hva kom sist, høna eller egget?»

Forslagsstiller fikk først legge frem sine tanker om spørsmålet. Hun syntes det var et spennende, men vanskelig spørsmål, og hadde ikke noe forslag til svar. Men det var hjelpere parat. Først ble det foreslått at egget ikke kunne ha kommet først, for da ville de andre dyrene ha laget omelett av det! Det ble også sagt at om det var hønen som kom først, måtte det også ha vært en hane, ellers ville det ikke ha blitt noe egg.

Vi fant flest argumenter for at det var egget som kom først. For det første fordi ingen blir født voksne, altså må enhver høne først ha vært et egg. Dessuten var det flere som sa seg enige i at det ville sett veldig rart ut om det plutselig bare kom en høne, sånn helt uten videre. Vi spurte om det går an å tenke seg en høne som aldri har vært i et egg, og det var det bare én som mente – men han kunne ikke grunngi det. Vi ble derfor enige om å holde oss til en hønes utvikling: egg – kylling – høne/hane. Og her ser vi jo at egget faktisk er først: en høne blir ikke til et egg.

Men et «første egg» måtte jo også ha blitt til, og det ble foreslått at Gud hadde skapt det. Men dette var ikke den eneste muligheten, for vi ble presentert for en teori om at høner er blitt til fordi en annen slags fugl, som allerede fantes, la et egg som det var en feil på. Og dette egget ble til en høne! Men for at det skulle bli flere egg, og høner, måtte det altså en hane til også. Det måtte altså være feil ved flere av eggene for å skape alle de hønene vi har idag.

Og denne teorien avsluttet vi med, før barna fikk hente bøkene sine og tegne.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 09.10.06 10:16.