7-9-årsgruppen – 6. desember 2005

Timen starter som vanlig med innsamling av spørsmål til diskusjon:

Etter avstemningen – som ga flest stemmer til andre forslag: Hvorfor dør aldri Donald? – får gruppen beskjed om å skrive ned et spørsmål samt et svar på spørsmålet. De får lov til å bevege seg litt rundt mens de gjør dette. Så får de beskjed om å sette seg på stolene og legge arket under stolen.

Vi ber dem som mener at de har et svar på spørsmålet om å rekke opp hånden. Forslagsstiller kommer da med et svar på sitt eget spørsmål:

[1] «Donald dør aldri, fordi da ville det ikke vært noen tegneserie om ham.»

Svaret skrives på tavlen, og en annen deltager leser det opp høyt og tydelig for hele gruppen.

Vi spør om vi kan tenke oss en tegneseriefigur som dør. Ja, Ole Brumm dør (i et vers i en sang). Og i tegneserien om Star Wars dør Obi Wan. Så innvender en annen at Donald, er hovedperson i tegneserien, det kan man ikke si om Obi Wan. Hva er en «hovedperson? Det er «den som teller». En annen deltager hevder at en figur kan dø dersom den blir til et spøkelse, noe som skjer i mange tegnserier. Men, innvendes det igjen, Donald kan ikke bli til et spøkelse, for «det passer ikke»: «Da hadde det ikke vært Donald». Han hadde isåfall blitt «en skygge», «helt svart». Og hvis han var død, «ville han ikke være ekte».

Nå ber vi en annen som mener han/hun har samme svar om å lese opp svaret sitt. Vi får følgende forslag:

[2] «Donald dør aldri, fordi han bare er en tegneseriefigur.»

Han som ga det første svaret mener nå at det nye svaret er et svar på spørsmålet, men ikke at det er det samme svaret som han selv ga: «Svarene er ikke like, men de handler om det samme.» Hvorfor? Fordi «en tegneserie er ikke det samme som en tegneseriefigur!» Tegneseriefigurer overlever alltid, uansett hva som skjer med dem.

Er det da ikke mulig å tenke seg at Donald dør? Jo, de som «lager ham» kan bestemme at Donald skal dø. Men hvis vi da tenker oss at den som lager Donald bestemmer seg for at han skal dø, hva går dette mest utover: tegneserien eller Donald? Det går mest utover Donald: For selv om Donald dør, så kan tegneserien fortsette uansett – uten Donald.

Dermed fikk vi vist at det er forskjell på de to svarene. Og dermed fikk vi også vist at det finnes et nytt svar på kveldens spørsmål:

[3] «Donald dør aldri, fordi de som lager ham ikke bestemmer seg for at han skal dø.»

Hva synes barna om kveldens samling:

Siden opprettet: 2005. Sist endret: 09.10.06 10:15.