7-9-årsgruppen – 6. september 2006

På høstens første møte i filosofiklubben var vi 10 deltagere – ca. halvparten var nye deltagere, halvparten var deltagere som fortsetter fra forrige semester. Idag inviterte vi foreldrene med som observatører: Samtalegruppen satt i den ene stuen, og foreldrene i den andre slik (det er en stor åpning mellom stuene). Vi spurte selvsagt først barna om det var greit at foreldrene hørte på. Og det var det.

Siden mange av barna var her for første gang, tenkte vi at vi at skulle bruke litt tid på å lære navnene våre. Samtidig kunne deltagerne gjennom navneøvelser få en smak på hvordan vi som filosofer leder samtalene, og hvilke grunnleggende filosofiske dyder vi ønsker å opparbeide hos hver enkelt deltager: at de må være oppmerksomme og konsentrerte, at de lytter til hverandre, at de svarer på akkurat det det spørres etter, og at de bygger på hverandres utsagn.

Navneleken tok form av en konsentrasjonsøvelse hvor barna først måtte memorere alle navnene, deretter også hva hvert enkelt barn «likte aller best». De måtte altså koble navnet med barnets favoritting/syssel. Det ble mye å huske på etterhvert, men vi kom fint i mål, og hadde mye moro underveis.

Etter samtalen fikk barna gå ut og leke i haven, mens filosofen snakket med foreldrene som hadde mange kommentarer og spørsmål til det de nettopp hadde vært vitne til. Siden det ikke var noen 10-13-årsgruppe idag, hadde vi god tid til å evaluere samtalesesjonen.

Siden opprettet: 10.09.06. Sist endret: 09.10.06 10:15.