7-9-årsgruppen – 7. november 2006

Vi gjennomførte en språklig øvelse idag. Vi skrev et ord på tavlen, «DAG», og så skulle gruppen finne frem til et eller flere ord som betyr det motsatte av dette ordet. Forslaget «NATT» kom som en ryggmargsrefleks hos de aller fleste av barna, men hva var det egentlig som gjorde de to ordene til motsetninger? For det viste seg jo at dag og natt har mye til felles: luft, himmel, gress m.m. Kanskje har de mer til felles enn hva som skiller dem? Så hvorfor oppfatter vi dem da som selvfølgelige motsetninger? Gruppen oppdaget etterhvert kriterier som kunne forklare dette: dagen er lys–natten er mørk, dagen er varm–natten er kald, om dagen er det sol–på natten er det måne, solen står høyt om dagen–om natten står månen høyt.

Neste ord ut var «GUTT». Hva er motsetningen her? Forslaget «JENTE» kom ikke uventet ganske raskt, men vi fikk også flere forslag: «JENTEBABY», «DAME» og «PIKE». «Jentebaby» ble raskt avvist fordi det svarer til ordet «guttebaby», og ikke ordet «gutt». «Dame» ble også avvist siden en dame riktignok er motsatt kjønn, men en dame er også mye større og eldre enn en gutt, derfor svarer de to ordene ikke til hverandre. Vi står da tilbake med «jente» og «pike». Noen mente at «pike» må ut siden det er et gammeldags ord og lite i bruk idag. Andre mente at «pike» faktisk betyr noe annet enn «jente» og derfor ikke var noen god motsetning. Akkurat hva det betød, kunne de ikke svare på, heller ikke om det fantes et tilsvarende ord for gutter.

Mot slutten fikk vi et originalt forslag: «GARDIN» er det motsatte av «GUTT». Hvorfor? Jo, fordi det er et ord som ikke har noenting som helst felles med ordet «gutt». Premisset var altså at jo færre faktiske likheter mellom ordene, jo større motsetninger er de. Flere aksepterte dette premisset (stilltiende), og innvendte at det er visse likheter mellom gutter og gardiner: f.eks. kan begge henge ned fra stativer. Forslagsstiller mente imidlertid at dette ikke er et moteksempel siden gardiner henger der hele tiden, mens gutter bare klarer å henge en liten stund...

Det var en temmelig vilter og ukonsentrert gjeng som møtte frem i filosofiklubben idag. Særlig et par tre av deltagerne sørget for vedvarende støy og uro gjennom hele sesjonen, noe som dessverre gjorde det meget vanskelig å gjennomføre en ordentlig filosofisk samtale med gruppen som helhet. Det er ikke så lett å si hvorfor det ble slik akkurat idag. Kanskje hadde noen av barna gearet hverandre opp på forhånd, kanskje var det bare dagen idag som var spesiell.

Kvelden ble avsluttet med en filosofisk variant av fruktkurv-leken.

Siden opprettet: 08.11.06. Sist endret: 16.11.06 21:53.