7-9-årsgruppen – 5. desember 2006

Ikke alle barna var tilstede idag – på årets siste møte i filosofiklubben – og noen av de fremmøtte lurte på hvorfor de ikke hadde kommet. Dette var det jo ingen som visste, så vi spurte dem hva de trodde grunnen kunne være. Kanskje de var syke, eller kanskje de lå og sov, eller at de var opptatt med å spise godteri. Det manglet ikke på forslag.

Siden de var så opptatt av dette med å være tilstede, snudde vi like godt om på spørsmålet og spurte dem hvorfor de som var her faktisk var her. Nå hadde vi snakket om hvorfor de som ikke var her ikke var her, så hvorfor ikke undersøke hvorfor de som var her var her! Vi tok for oss hver enkelts begrunnelse før vi gikk videre til neste.

Første grunn lød: Fordi jeg ikke har sluttet. Vi oppdaget at dette ikke var noen god grunn siden den ikke forteller oss noe vi ikke allerede vet: Hun er jo her, følgelig vet vi at hun ikke har sluttet i klubben. Samme deltager hadde da straks en ny grunn: Fordi det er litt morsomt å være her. Vi fant at dette var en mye bedre grunn siden den sier noe om hennes motiver for å komme.

Neste deltager var her fordi det var «veldig morsomt». Alle oppfattet dette som en klar grunn for å være her. Neste hadde følgende grunn: Fordi jeg ikke har noe annet å gjøre som er viktigere. Her fikk vi et lignende problem som med den første grunnen: Den peker ikke på noe som kan forklare hvorfor hun er akkurat her. Den viser bare til at hun ikke hadde noe spesielt viktig å gjøre i dette tidsrommet. Også hun ville derfor komme med et nytt forslag. Det lød: Fordi det er gøy.

Neste deltager foreslo: Fordi jeg ikke er syk. Også her var problemet at grunnen ikke sier noe som gir oss en forklaring på hvorfor han er tilstede akkurat her og nå; den forteller bare hvorfor han ikke er fraværende. Vi fant at problemet var knyttet til ordet «ikke». Når en grunn begynner med «fordi jeg ikke...», får vi ikke vite hvorfor vi gjør noe, men hvorfor vi ikke er forhindret fra å gjøre noe. De to tingene er ikke helt det samme!

Siden opprettet: 07.12.06. Sist endret: 07.12.06 01:14.