Møte i 9-13-årsgruppen – 12. oktober 2004

Opplegget denne kvelden var å gjennomføre en filosofisesjon á la Lipman. Matthew Lipman er en amerikansk filosof og pedagog og en av pionerene innen den internasjonale filosofering med barn-bevegelsen. På starten av 1970-tallet begynte han å skrive filosofiske fortellinger for barn til bruk i skolen. Til fortellingene laget han omfangsrike lærermanualer som inneholdt filosofiske spørsmål, øvelser og leker til inspirasjon for lærerne og som lærerne kunne bruke sammen med elevene. Etter som årene gikk ble det flere og flere fortellinger og stadig flere manualer. Idag har Lipman sitt eget institutt for filosofering med barn ved Montclair State University i New York. Instituttet heter IAPC, Institute for the Advancement of Philosophy for Children. Hit kommer idag lærere og andre barne- og ungdomsarbeidere fra hele verden for å utdanne seg til å bli filosofiske samtaleledere.

Vi begynner med å fortelle litt om Lipman og arbeidet hans. Bl.a. forteller vi at flere av de New York-skolene hvor opplegget til Lipman har blitt innført, er skoler hvor vold og rasemotsetninger er en del av hverdagen. På de verste skolene må bevæpnet politi stå vakt hele dagen. Undersøkelser viser at Lipmans filosofiske samtaler har positive effekter ved slike skoler. Det å samtale om problemene på en upartisk og kunnskapssøkende måte inspirerer til bedre kommunikasjon mellom elevene (og mellom lærere og elever) og til reduksjon av vold og mobbing.

Lipman begynner filosofitimene med å lese en tekst. Så vi leser fra en av Lipmans fortellinger. Vi hadde plukket ut et oversatt utdrag fra fortellingen Nous, opprinnelig beregnet på 9-10-åringer. Her møter vi Pixie og hennes søster Miranda. En dag får de besøk av en tante som gir dem gaver. Pixie får et silkeskjerf som hun ikke har det minste lyst på; søsteren derimot får deilig sjokolade. Pixie blir misunnelig, og når hun om natten våkner og lurer på hva klokken er, lister hun seg bort til søsterens nattbord for å se på klokken hennes. Ved siden av klokken står sjokoladeesken. Uheldigvis klistrer nå en av sjokoladebitene seg til Pixies finger (!), Miranda våkner og det blir lurveleven. Men Pixie rekker å stappe sjokoladen i munnen, og pakker seg inn i dynen mens søsteren forgjeves forsøker å gi henne en omgang pryl. Idet hun legger sjokoladebiten på tungen betror Pixie oss at det føles som å være i himmelen.

Etter å lest fortellingen, deler vi opp i fire grupper. Hver gruppe får i oppgave å lage to spørsmål til den lille historien. Nå ser vi imidlertid straks at det å plassere fire av guttene på samme gruppe ikke var noen god idé. Et par av dem er lite innstilt på å løse oppgaven og lager mye støy som forstyrrer de andre gruppene. Vi forsøker å motivere dem, og til slutt får også de skrevet ned noen spørsmål. Neste skritt i Lipman-fremgangsmåten er å skrive opp alle spørsmålene på tavlen. (Vi skriver også opp hvilken gruppe som har kommet med spørsmålet.) Vi ender opp med følgende spørsmål:

  1. Hvorfor klistret sjokoladen seg til Pixies fingre?
  2. Hvorfor fikk ikke Pixie sjokoladen?
  3. Hvorfor tenkte ikke tanten at den ene søsteren kunne bli misunnelig på den andre?
  4. Var det egentlig så snilt å gi så forskjellige gaver?
  5. Hva mente Pixie med å si at hun følte at hun var i himmelen?
  6. Var det noe galt med tanten?
  7. Hvorfor fungerte ikke klokken til Pixie?
  8. Var det urettferdig at de fikk forskjellige ting?

Neste skritt er å vurdere spørsmålene kritisk. F.eks. kan det hende at noen av dem overlapper hverandre. I dette tilfelle ble vi enige om at spm. 3 og 4 i det vesentlige handlet om det samme: nemlig tantens forskjellsbehandling av søstrene. Spørsmålene ble derfor slått sammen. Så er det avstemning. I første runde får alle stemme på så mange spørsmål de vil. Deretter tar vi omstemning på de to spørsmålene som fikk flest stemmer. Denne gangen har hver deltager bare én stemme. Det spørsmål som til slutt fikk flest stemmer var det siste: «Var det urettferdig at de fikk forskjellige ting?»

Og lenger kom vi ikke ikveld. Neste gang må vi nok bli adskillig strengere i håndhevelsen av elementær ro og orden. Idag var det litt for mye uro blant noen av deltagerne.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 09.10.06 10:20.