Møte i 9-13-årsgruppen – 16. november 2004

Vi begynte med å spørre om hun som hadde foreslått temaet vi samtalte om sist syntes hun hadde fått svar på spørsmålet sitt: «Hvorfor er jeg jeg?» Det syntes hun ikke, så vi hadde en liten øvelse for å finne ut hvor problemet ligger. For hva mente hun egentlig med ordet «jeg»? Det viste seg vanskelig å gi et klart svar på dette, så alle fikk i oppgave å skrive et forslag i bøkene sine. Da de var ferdige med dette, prøvde vi å bytte ut ordet «jeg» i spørsmålet med forslagene de hadde skrevet. Her er noen av forslagene:

Når vi bytter ut ordet «jeg» med de forskjellige forslagene, ser vi at spørsmålet også forandrer seg. For å vite hva det opprinnelige spørsmålet dreier seg om, må vi derfor først bli enige om hva vi mener med ordet «jeg». Og så kan vi gå videre og prøve å finne et svar på spørsmålet.

Dette var som sagt bare en liten øvelse, ikke dagens samtaletema. Det var det Anne som skulle presentere ikveld. Hun begynte med å fortelle historien om Mathias som turte alt, også å klatre opp på taket på skolen. Men han ville ha med seg Lars, som ikke ville risikere livet enda alle de andre guttene mente han dermed var feig. Med i historien var også Ole, som syntes Lars var modig fordi han turte å si nei. Spørsmålet var da: hvem var det som egentlig var modig i denne historien?

Første svar var at Lars var modig fordi han turte å si ifra, mens alle de andre var feige. En annen mente at også Ole var modig, fordi han turte å støtte Lars. Første forslagsstiller var enig i tilføyelsen. Det ble hevdet som en generell regel at «det er modig å overse de andre», og at «hvis du er uenig med de andre og sier ifra, så er du modig; men er du enig, så er du ikke modig». Det kreves altså ikke mot for å gjøre som alle andre.

Flere mente at det var dumt bare å tenke på å gå opp på taket, for vi har ikke noe der å gjøre. Selv om det stod om livet, og noen andre var der oppe og kunne falle ned, var det eneste fornuftige å påkalle voksne. Det kunne aldri være modig å gå opp på et tak! Alle var ikke enig i dette, og en foreslo at det var både dumt og modig, for det var jo noe å være redd for. Og om Mathias hadde gått opp på taket for å redde noen, og ikke bare for å tøffe seg, så hadde han bare vært modig, og ikke dum.

Etter å ha fått luftet noen tanker på bakgrunn av fortellingen, fikk alle i oppgave å 1) tenke på et menneske som de mente var modig, og 2) finne tre kriterier for hva som må til for å kunne kalles modig. De skulle skrive dette ned i bøkene. Svarene de ga, dannet grunnlag for neste oppgave: 3) å gå sammen to og to og komme med forslag til en definisjon på hva det vil si å være modig. Flere av forslagene viste seg å være ganske like, så de ble slått sammen til to forslag:

  1. Mot er å redde liv og motstå en ondskapsfull person
  2. Mot er å være den første som sier noe når alle andre er imot, og gjøre ting som ikke mange andre tør

Resten av tiden brukte vi til å undersøke om dette er gode definisjoner.

Kritikk av første definisjon

Hvis mot er å redde liv, vil det alltid være modig å redde en person. Stemmer det? Hva om det er en som holder på å falle ned, og du bare tar tak i hånden og drar vedkommende opp, dvs. uten å risikere noe selv? Nei, dette var ikke modig: for at noe skal være modig, må det være farlig. Men er dette egentlig et godt kriterium? Vi spurte: «Finnes det ikke noe vi er redde for å gjøre, men som ikke er farlig?» Jo, det gjør det: det er ikke farlig å spise en mark, men det er få som tør allikevel. Det avgjørende kriteriet er derfor ikke at man gjør noe som er farlig, men at man gjør noe man er redd for. Det er overvinnelse av frykt som blir det avgjørende kriteriet for om man er modig.

Det andre leddet i definisjonen måtte også modereres. For det er ikke alltid modig å motstå en ondskapsfull person. Dette er bare modig hvis den ondskapsfulle personen har makt, mens du står alene. Hvis du står sammen med en stor gruppe mennesker, som alle står sammen imot den onde personen, er du ikke modig. Igjen: en handling kan bare være modig om du risikerer noe.

Kritikk av andre definisjon

Hvis man skyter med sprettert mot en voksen, gjør man noe ikke mange tør. Er man modig da? Jo, var det en som svarte, men det var modig på en ondskapsfull måte. Så selv om det å være modig er én egenskap, må vi skille mellom positiv og negativ bruk av denne egenskapen.

Lenger kom vi ikke denne gangen. Det var sent, og alle hadde hatt en lang dag. Deltagerne fikk i oppgave å skrive et forslag til fortsettelse av fortellingen i bøkene sine, og de som ble raskt ferdige med dette fikk avslutte dagen med en smule fysisk aktivitet.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 09.10.06 10:19.