9-13-årsgruppen – 15. mars 2005

Forrige gang hadde vi blitt enige om at en av deltagerne skulle forberede et kort tema med avsluttende spørsmål som skulle legges frem for diskusjon i gruppen. Deltageren hadde gjort «hjemmeleksen» sin og presenterte følgende historie. Tenk dere en dame på rundt 40 år. Hun er rik og har levd i velstand i hele sitt liv. Plutselig dør hun av hjertestans. Var hun da heldig som fikk dø uten å ha opplevd lidelse eller var hun uheldig som døde så ung? Spørsmålet blir aktuelt når man sammenligner velstående mennesker i Vesten med fattige og syke mennesker andre steder på kloden. I fattige områder er det f.eks. normalt å dø når man er rundt 40, men ingen vil si at de er «heldige» som dør så unge. Men i tilfellet med den rike damen som dør ung, er det faktisk mulig å påstå at hun er heldig.

Hun som presenterte historien hadde et spørsmål til gruppen: hva betyr det å ha flaks? Alle får noen minutter til å skrive ned svar i bøkene. Det første som kommer opp er at spørsmålet er flertydig. Spørres det om 1) hva det betyr å ha flaks, eller 2) om hva flaks er? Denne sondringen skapte forvirring: var det overhodet noen betydningsforskjell på disse spørsmålene? Det ble noe klarere da vi stilte spørsmålet: er det noen forskjell på setningene «jeg har flaks» og «dette er flaks»? Nå var det flere som mente ja, andre mente nei. En av de sistnevnte kom med følgende noe konstruerte eksempel: hvis jeg vinner penger på et flax-lodd, så kan setningene «jeg har flaks» og «dette er flaks» vise til det samme, nemlig et flax-lodd.

Kan vi snakke generelt om flaks, eller må vi begrense oss til konkrete situasjoner, som i tilfellet med flax-loddene (vi brukte først noe tid på å forklare ordet «generell» siden ikke alle forsto dette)? Ja, vi kan snakke generelt om flaks. Begge de to spørsmålene er eksempler på generelle spørsmål. Men så ble det påpekt: må vi ikke vite hva flaks er for å kunne svare på hva det vil si å ha flaks? Jo, dette var alle enige i. Dermed vendte vi oss til svarene de hadde skrevet ned.

En deltager ga følgende svar: «flaks er en generell gladmelding som ikke skjer så ofte». Men hvordan kan noe være generelt hvis det ikke skjer ofte? Det er ikke hyppigheten som er generell, men meldingen. Men hva vil det si at en melding er «generell»? Det vil si at den kan handle om hva som helst. Jaha, men trenger vi å vite hvor ofte flaks forekommer for å vite om vi har med flaks å gjøre? Er ikke dette tillegget i definisjonen unødvendig? Hvis vi f.eks. vil vite hva en hest er, trenger vi da mer enn en hest for å få svar? På den annen side: hadde det vært mulig å si at flaks = det som ikke skjer så ofte? Nei, absolutt ikke. Her fikk vi mange eksempler på ting som sjelden inntreffer, men som ikke har noe som helst med flaks å gjøre:

Flaks er altså, ifølge denne definisjonen, kort sagt en gladmelding (forslagsstiller insisterte dog fremdeles på at «generell» og «ikke skjer så ofte» burde med i definisjonen). Neste svar bygger videre på det forrige. Her foreslås at flaks = lykke. Flaks vil si å bli glad eller lykkelig. Dette forslaget syntes å henge sammen med neste forslag: flaks = å få det man vil ha. Her ble det imidlertid innvendt at hvis jeg får hamburger hver dag fordi det er det jeg vil ha, så blir jeg kanskje lykkelig (skjønt også dette er meget tvilsomt), men det har iallefall ikke noe med flaks å gjøre. Vi blir bare bortskjemte.

Det siste svaret vi innhentet lød: flaks = å være heldig. Dermed var vi tilbake ved utgangspunktet. Dagens igangsetter hadde jo fra start satt likhetstegn mellom flaks og det å være heldig. Vi spurte om de syntes de lærte noe nytt av dette svaret. Og det mente (nesten) alle. Men så måtte vi finne ut hva som var nytt: hva er forskjellen på flaks og det å være heldig? Her var det forskjellige svar. En mente at de to begrepene betyr det samme, og isåfall sier ikke forklaringen noe nytt. Flere mente det var en betydningsforskjell, men den var vanskelig å peke på. Forskjellen ble forsøkt forklart med et eksempel. Hvis man på vei til flyplassen får motorstopp, kan det kalles uflaks. Men hvis man senere får vite at det flyet man skulle vært med styrtet, var det flaks at man ikke rakk flyet. Men man var samtidig heldig, for man er alltid heldig når man har flaks. Men det hender man er heldig uten at det er flaks. Flaks er det bare når det skjer uventet og plutselig.

Vi prøvde å tydeliggjøre forholdet mellom «flaks» og «heldig» ved hjelp av Venn-diagrammer: hvert begrep illustreres med en sirkel som enten overlapper (helt eller delvis), ligger utenfor eller inni den andre sirkelen. Forslagsstiller mente altså at «man kan være heldig uten å ha flaks (motorstopp), men man kan ikke ha flaks uten også å være heldig (man rakk ikke flyet)». «Flaks» er altså en undergruppe av «heldig». Med Venn-diagrammer blir dette seende slik ut:

De andre deltagerne blandet seg inn i diskusjonen, og til slutt måtte vi også tegne opp diagrammer for forholdet mellom begrepene «flaks», «heldig» og «det at noe ikke skjer så ofte». Slik:

Til neste gang sa en av de andre deltagerne seg villig til å legge frem en ny diskusjonsstarter. Vi gleder oss!

Siden opprettet: 2005. Sist endret: 09.10.06 10:19.