9-13-årsgruppen – 29. mars 2005

Idag skulle en av deltagerne legge frem et selvvalgt tema. Vi fikk her en presentasjon av Platons krav til hva som skal til for å være et godt menneske. Et godt menneske må ha fire egenskaper: måtehold, visdom, mot og rettferdighet. Så hadde deltageren laget tre spørsmål til dette:

  1. Er det riktig at disse fire egenskapene er det viktigste egenskaper til et menneske?
  2. Er det riktig at det er menneskene med disse egenskapene som vi setter mest pris på?
  3. Sokrates ble ansett for å være et rettferdig menneske, men han ble likevel dømt til døden. Hvordan kan vi forklare dette?

Tre flotte spørsmål! Vi lurte på forskjellen på det første og det andre spørsmålet, og fant ut at det første handler om egenskaper mens det andre handler om de menneskene som har egenskapene. Dessuten spurte det første etter noe «viktig» mens det andre spurte etter noe vi «setter pris på». Men vi kunne jo ikke ta for oss alle spørsmålene på en gang. Vi spurte derfor deltagerne hvilket spørsmål de ville gå videre på. Valget falt da på det andre spørsmålet.

Vi spurte nå om forslagsstiller kunne forklare hva hun hadde ment med spørsmålet. Hvorfor stilte hun dette spørsmålet? Det var fordi hun selv setter pris på mennesker som har disse egenskapene, men trodde ikke at andre setter like stor pris på disse menneskene. Synspunktet ble utdypet av gruppen: det er kanskje slik at de som selv besitter disse egenskapene setter pris på andre som også har egenskapene, mens de som selv ikke har egenskapene ikke setter pris på dem som har dem.

Er disse fire egenskapene de eneste vi trenger for å vite hva et godt menneske er? Gruppen foreslo «snillhet», det er også en viktig egenskap. Da måtte vi sjekke forholdet mellom snillhet og Platons fire egenskaper. Går det f.eks. an å være rettferdig uten å være snill? Eller går det an å være snill uten å være rettferdig? Vi fant ut at det å være rettferdig ofte fører til at noen oppfatter en som slem. F.eks. hvis en voksen sier til noen barn som sitter og husker at nå må de overlate husken til de andre barna som står og venter på tur, da er den voksne rettferdig, men de barna som må forlate husken, vil oppfatte den voksne som slem. En annen forskjell mellom snillhet og rettferdighet er at snillheten ofte utføres for å få oppmerksomhet, for å bli satt pris på av andre.

Men tilbake til spørsmålet: setter vi pris på mennesker med slike egenskaper? Ser vi opp til dem? Her kom det frem at at vi satte pris på at våre venner hadde disse egenskapene. Men krever vi så av våre venner at de har alle disse egenskapene? En mente at alle egenskapene måtte til, skjønt kanskje det ikke var så viktig med «klokskap»: venner måtte kunne tulle med hverandre, måtte ikke bare si «kloke ord» hele tiden. En annen bemerket at ingen ønsker seg feige venner!

En av deltagerne så opp til en fotballstjerne. Hva var det han beundret hos denne stjernen? Hvilken egenskap ved ham var det som fascinerte? Det var at han var så flink, at han var så dyktig med ballen, dvs. at han hadde en spesiell ferdighet. Men hva er forskjellen på slike ferdigheter og de moralske egenskapene som vi har snakket om hittil? Jo, ferdighetene er kroppslige eller fysiske mens de moralske egenskapene stammer fra hodet eller sjelen. Man trenger altså ikke ha en god sjel for å bli en god fotballspiller, og man trenger ikke være en god fotballspiller for å være et godt menneske.

Siden opprettet: 2005. Sist endret: 09.10.06 10:19.