Kurs og workshops

Barne- og ungdomsfilosofene tilbyr kurs, seminarer og workshops av forskjellig varighet og omfang. Kursene passer for barnehager, skoler, museer og andre offentlige eller private institusjoner som arbeider med barn og ungdom.

Om kursene
Om kursholderne

Noen tidligere oppdragsgivere

Universitetene i Oslo og Bergen; Østlandsk lærerstevne; Høyskolene i Hedmark, Oslo, og Sogn og Fjordane; Bærum, Nittedal og Gran kommune; Østfold fylkeskommune; Fylkesmannen i Vest-Agder; Den norske kirke; Humanetisk forbund; Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn; Norsk Montessoriforbund + en rekke barnehager og skoler

Se alle våre oppdrag i vår Curriculum Vitae

Barneskolelærer om filosofisk samtale: Elevene syntes det var spennende, annerledes, og litt rart at de kunne forandre mening underveis etterhvert som de andre sa noe. De syntes også at det var litt godt at jeg ikke var på jakt etter fasitsvar.

Tilbakemelding fra barnehagekurs: Kurset ble godt mottatt og opplevdes som svært relevant i forhold til barnehagenes arbeid med barns medvirkning og som en arbeidsmetode og holdning til barnehagenes arbeid med rammeplanen generelt. Kurset ga deltakerne et nytt syn på kommunikasjon – hvordan en kan samtale på en undersøkende og utviklende måte med barn.

Lærer på videregående skole etter heldagskurs: Kurset var en stor suksess. Jeg fikk mange tilbakemeldinger om at dette hadde vært en kursdag som virkelig gjorde inntrykk. Det ble kommentert av noen at de var helt utslitt etter dagen fordi de hadde vært nødt til å tenke og konsentrere seg hele tiden. Innholdet i kurset var meget aktuelt, og Øyvind Olsholts måte å formidle innholdet på imponerte alle. Han praktiserte det han ville formidle og dette understreket på en tydelig måte hans budskap. Vi er veldig fornøyd med dagen.

Forfatter- og skriveoppdrag

Vi har skrevet flere bøker, artikler og essays. De fleste av disse berører feltet filosofi med barn. I årenes løp har vi også laget mange pedagogiske ressurser til bruk i filosofiske samlinger i barnehage/skole. Kontakt oss hvis du/dere ønsker en filosofisk vinklet tekst om et tema, pedagogisk materiell til virksomheten e.l.

Kontakt oss

Navn:*

Institusjon:*

E-postadresse:*

Telefonnummer (m/j/p):*

Spørsmål og/eller kommentarer:*

Last ned BUF brosjyre

Siden opprettet: 15.01.06. Sist endret: 01.12.15 09:33.