Kursholdere

Ariane Schjelderup (f. 1966) og Øyvind Olsholt (f. 1963) er begge magistere i filosofi. Vi var med på å stifte Filosofisk prosjektsenter i 1995, vi giftet oss i 1997, og etablerte firmaet Barne- og ungdomsfilosofene ANS i 2000.

Etter noen år som filosofilærere, bl.a. ved Universitetet i Oslo, har vi siden 1997 arbeidet med filosofi for barn på heltid, og har vært tilknyttet en rekke skoler, barnehager og institusjoner på prosjektbasis. Vi skrev boken Filosofi i skolen i 1999, og i 2001 skrev Ariane boken Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles. I 2008 utga vi boken Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor sammen med førskolepedagog Maaike Lahaise. Les mer om vårt forfatterskap.

Tilbake til kurssiden

Siden opprettet: 01.09.09. Sist endret: 03.09.09 12:34.