Oversikt over kurstilbud

Arenaer Beskrivelse av kurstilbud
Skole og barnehage
Vi tilbyr alt fra korte presentasjoner og dagskurs til veilednings- og oppfølgingsprogrammer som kan gå over et halvt eller helt år.
Vi tilbyr også konsulenttjenester/forskningsledelse.
Kursene er rettet inn mot integreringen av filosofiske samtaler i hverdagen, og hjelper deltagerne til å knytte filosofiske samtaler til ulike tematikker og undervisningsemner.
Samtaler med elever/barn inngår i alle våre kurs og oppfølgingsprogrammer.
Relevant erfaring: skole og barnehage
Museer og andre institusjoner
Kursene tar utgangspunkt i det fagfelt institusjonen arbeider innenfor. På et kunstmuseum viser vi f.eks. hvordan filosofisk samtale kan kombineres med ulike former for kunstformidling. Estetiske grunnspørsmål blir her ofte sentrale.
Også på dette feltet tilbyr vi korte presentasjoner, dagskurs, veiledningsprogrammer og konsulenttjenester/forskningsledelse.
Høyskole og universitet
Alt fra korte presentasjoner og seminarer til dagskurs, semesterkurs og konsulenttjenester/forskningsledelse.
Kursene og seminarene passer godt som etter- og videreutdanningstilbud, og til studenter på førskole- og almenlærerstudiet.
Vi holder også kurs på akademisk nivå for masterstudenter eller ferdigutdannede akademikere som ønsker å spesialisere seg innen filosofisk-sokratisk samtalepraksis.
Seminarene kan spisses mot spesifikke fag eller teoretiske retninger.
Overalt...
Vi møter opp der du måtte ønske oss – på læresteder, fritidsklubber, asylmottak, arbeidsplasser, private hjem m.m. – og gjennomfører filosofiske samtaler med grupper av barn, ungdom eller voksne.
Temaet kan enten fastsettes på forhånd, ta utgangspunkt i deltagernes spørsmål der og da, eller oppstå spontant i løpet av samtalen.

Tilbake til kurssiden

Siden opprettet: 01.09.09. Sist endret: 05.02.13 15:26.