Filosofi med barn-lenker

[Uten beskrivelser]

Norske

Filosofiske samtaler med barn om dataspill – med mange videoeksempler

Barne- og ungdomsfilosofene gjennomførte, i samarbeid med Filosofisk prosjektsenter, i 2011 og 2012 et skoleprosjekt i Oslo og Akershus hvor vi skulle samtale filosofisk med barn på mellomtrinnet om deres forhold til dataspill. Vi besøkte en rekke skoler og hadde filosofiske samtaler med større og mindre elevgrupper. Alle samtalene ble filmet, og på denne siden kan man se redigerte filmutdrag. Siden gir også god informasjon om «dataspillenes filosofi» – en sidegren som stadig flere fagfilosofer sysler med.

Filosofiske samtaler i kirkens trosopplæring

Barne- og ungdomsfilosofenes prosjektside for alle som er interessert i filosofisk praksis i tilknytning til kristen tro og kristent livssyn. Siden ble startet i forbindelse med gjennomføringen av konkrete trosopplæringsprosjekter, men står nå på egne ben.

Filosofere sammen

Filosofere sammen er en ideell organisasjon som skal fremme den filosofiske samtalen i samfunnet. Alle som tilbyr filosofiske samtaler, både til grupper, skoleelever, barnehagebarn og enkeltpersoner, og alle som støtter arbeidet med å utbre den filosofiske samtalen på ulike samfunnsarenaer – som skole og barnehage, helsesektoren, fengsler og andre institusjoner, arbeidsliv, næringsliv og organisasjonsliv – kan bli medlem. Filosofere sammen skal være en faglig møteplass med stor takhøyde for såvel utøvere som tilhengere av den filosofiske samtalen i dens ulike utforminger.

Maiberget Filosofiklubb

Høsten 2000 startet vi en filosofiklubb bestående av barn og ungdom fra Eidsvoll og Hurdal. Klubben ble av praktiske grunner oppløst i 2001, men på denne siden finner du, foruten (gamle) bilder av deltagerne, referatene fra møtene samt noen av chatloggene våre.

Skoletorget

Barne- og ungdomsfilosofenes nettsted for grunnskolen hvor vi tilbyr lærestoff i de seks basisfagene: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag. Filosofiske spørsmål og oppgaver til alle fagtekster. Vi startet arbeidet med Skoletorget i 2002, men nettstedet har ikke blitt videreutviklet den siste tiden grunnet manglende (økonomiske og menneskelige) ressurser.

Skandinaviske

Filosofipatruljen

En side for lærere, præster og andre der gerne vil filosofere med børn. – Denne side har vi lavet for at hjælpe jer, der gerne vil filosofere i skolen, i konfirmandundervisningen eller bare i hverdagen. I bjælken ovenfor under Praxis finder I forskellige filosofiforløb. Under Teori finder I kortere og længere artikler om, hvad filosofi med børn er, og hvad det kan bruges til. Under Kurser tilbyder Filosofipatruljen at komme ud til jer og hjælpe jer med at komme i gang eller blive bedre til at filosofere!

Bo Malmhesters hjemmeside

Dette er hjemmesiden til den svenske universitetsfilosofen og forfatteren Ragnar Ohlsson og hans kompanjong Bo Malmhester, mangeårig filosofilærer i svensk videregående skole.

Internasjonale organisasjoner

SOPHIA – European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children

«SOPHIA is at heart a welcoming, open and inclusive community of people who practice philosophy with children (pwc) in Europe. Through SOPHIA pwc practitioners share network, research and practise, and support one another and collaborate in joint European projects.»

MENON – Developing dialogue through philosophical enquiry

MENON er et Comenius-prosjekt under EU hvor 11 europeiske nasjoner – deriblant Norge – er kommet sammen for å styrke læreres faglige vekst ved utviklingen av deres dialogiske innstilling og evner gjennom filosofiske samtaler/undersøkelser. Som en følge av utvidelsen av lærerens perspektiver og ferdigheter, er målet med prosjektet også å omdanne klasserommet til et «undersøkende fellesskap» («community of enquiry») som søker dialogen som samværsform. I dette fellesskapet lærer barna ikke bare grunnleggende ferdigheter som å lytte og å gi svar, men tilegner seg også anlegg for livslang læring og deltagelse, f.eks. nysgjerrighet, fornuftighet og åpenhet for andres oppfatninger og kulturer. [Oversatt fra forsiden.]

International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC)

«ICPIC ble stiftet i 1985 av filosofer og lærere som ønsket å igangsette filosofiske samtaler med barn. Hensikten med ICPIC er å styrke kommunikasjonen mellom mennesker over hele verden som er opptatt av filosofiske samtaler med barn, lærerutdannelse, forskning og skolefolk som ser etter en måte å starte og utvikle programmer som kan oppmuntre barns filosofiske tenkning.» (Fritt oversatt fra ICPIC-siden.) Publiserer også eget tidsskrift på nett: Childhood & Philosophy.

Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC)

De offisielle hjemmesidene til IAPC-instituttet som er grunnlagt av Matthew Lipman. Sidene inneholder naturligvis fyldig informasjon om lærematerialet fra IAPC og endel av det er lagt ut for salg. Her er også beskrivelser av kurs og videreutdannelse i regi av IAPC. IAPCs tidsskrift «Thinking» er også behørig omtalt.

England/UK

The Philosophy Doctor

Catherine McCall, leder av EPIC – Applied Philosophy og stiftelsen SOPHIA og en nøkkelfigur i den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen, har opprettet sin egen «consultancy business»: The Philosophy Doctor. Her vil hun svare på spørsmål, legge ut videoer osv. McCall har doktorgrad i filosofi, derav navnet på bedriften.

The Philosophy Man

Engelske Jason Buckley er tidligere skolelærer og altmuligmann. Han driver enmannsfirmaet «The Philosophy Man» som tilbyr kurs og foredrag om filosofi med barn for lærere. Buckley produserer også filosofisk undervisningsmateriale i mange varianter. Han er tilknyttet organisasjonen Sapere og er også bidragsyter til nettstedet p4c.com

The Philosophy Shop

The Philosophy Shop is a Community Interest Company that teaches philosophy in schools and in the community. Offer training to philosophy graduates in how to deliver philosophy in schools and run adult courses in philosophy, and also offer one-to-one philosophical counselling sessions.

EPIC

EPIC (the European Philosophical Inquiry Centre) was founded by Dr. Catherine McCall in Glasgow, Scotland in 1990 in order to deliver Philosophical Inquiry projects with children, schools, business and communities, and to create postgraduate courses (offered in both Strathclyde and Glasgow universities) to train PI facilitators. In 1993 EPIC moved to Glasgow University where M.Phil. postgraduates were involved with many schools and community PI projects. EPIC International Consultants continue to implement Philosophical Inquiry with adults and children in Scotland, Portugal, Germany, Bulgaria, Australia and England.

P4C.com

De engelske filosofene/pedagogene/ringrevene James Nottingham, Steve Williams og Roger Sutcliffe har slått seg sammen og startet nettstedet www.p4c.com – åpenbart med sikte på å sette en ny standard for filosofi med barn-ressurser på Internett. Nettsiden tilbyr et rikt utvalg ressurser for lærere og andre som arbeider med filosofi med barn.

SAPERE

Sapere er en engelsk gruppe filosofer, anført av Steve Williams, som arbeider for «måter å utvikle bedre tenkeevne, mer reflekterte verdivurderinger og fremveksten av filosofiske samtalefellesskap på alle undervisningsnivåer og i mange forskjellige kontekster.» Sapere baserer seg på Lipmans metodikk, men utvikler mye eget materiale. Sapere står for «The Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education», men er også et latinsk ord som betyr å «vite» eller å ha «kunnskap».

Education for Citizenship—Philosophy in schools

I den skotske grunnskolen satses det på utdannelse for demokrati. I et program som kalles «Education for citizenship» er filosofi med barn et av satsningsområdene. Dette området presenteres slik: «Helping young people develop critical and independent thinking skills is central to the work of schools. There are many ways to do this, but one interesting approach is philosophical enquiry. In this section we look at how it relates to education for citizenship, where you can go to find out more and offer some examples of good practice.»

Childrenthinking

Childrenthinking bygger på det arbeide som er nedlagt av SAPERE & Karen Murris og tilbyr trening og opplæring av lærere innenfor emnet filosofi med barn. Firmaet består av to unge lærere, Maria Cornich and Sara Stanley, og i sitt arbeide benytter de alle former for kunst og litteratur for å stimulere barns tenkning (de bruker altså ikke Lipmans fortellinger). Hjemmesiden inneholder bl.a. omfattende og instruktive gjengivelser av filosofiske samtaler med barn samt et nettforum. (Maria arbeidet tidligere på Tuckswood First School.)

Tuckswood skole, Norfolk, England

«Helhetsskole» for barn fra 4 til 8 år. Her har de satt av egne timer til filosofering og refleksjon. Spenstige hjemmesider. Noen utdrag: «Det er vårt mål å utdanne hele barnet og hjelpe ham/henne til å utvikle seg slik at han/hun kan takle en verden i stadig forandring. [...]» «Filosofitimene finner sted en gang i uken i hvert av skolens klasserom. Lengden på sesjonen avhenger av barnas alder og av emnet som diskuteres, vanligvis varer timen mellom førti minutter og halvannen time. Det er ikke sant at unge barn bare kan konsentrere seg i korte perioder av gangen. Vi har funnet at en av de store fordelene med filosofitimene er at barnas evne til vedvarende lytting og konsentrasjon øker betraktelig. [...]»

Northumberlands Raising Aspirations in Society (N-RAIS)

Dette er et helhetlig kvalitetsprosjekt innen skole og utdannelse i et område av England hvor sosiale og økonomiske problemer er større enn landsgjennomsnittet. N-RAIS jobber ikke bare med filosofi for barn, men snarere i et skjæringsfelt mellom P4C og tilstøtende pedagogiske modeller: «N-RAIS is an education and training project that operates in many of the areas of Northumberland where averages for family income, educational achievement and progression to higher education are low - the sorts of areas often described in official reports as 'disadvantaged'. Its innovations have been received enthusiastically by many teachers, pupils and parents because the project team have managed to demonstrate new possibilities for teaching and learning. [...]»

Manorbier VCP School's Interactive Philosophy Site

Dette er en skoleside som primært retter seg mot barna selv. Siden presenterer bl.a. filosofiske spørsmål som man ønsker at barna skal respondere på ved å sende webredaktøren en e-post. Svarene vil så bli publisert på sidene. Manorbier VCP School er en barneskole i Wales (UK) som har satset på filosofi med barn (særlig i kombinasjon med fortellinger) siden 1992.

Andre europeiske

Oscar Brenifier Philosopher

Dette er hjemmesiden til den i Norge sagnomsuste franske filosofen Oscar Brenifier. Gjennom sitt Institute of Philosophical Practices har han i mange år arbeidet både med barn og voksne (filosofisk konsultasjon), og er her hjemme blitt viden kjent for sin intensive og utfordrende måte å lede filosofiske samtaler på. Vi har publisert flere artikler av Brenifier her på buf.no, se artikkelsiden. Brenifiers hjemmeside er på fransk, men inneholder mange tekster og videoer på engelsk og spansk.

Se også hjemmesidene til Institute of Philosophical Practices:
www.pratiques-philosophiques.com
www.institut-de-pratiques-philosophiques.com

Austrian Center of Philosophy with Children and Youth

The Austrian Center of Philosophy with Children was set up in 1985 to promote research in philosophy with children and to advance the field in theory and practice. The ACPC runs the Institute of Philosophy with Children. Fundamental impulses have come from the "Institute for the Advancement of Philosophy for Children" (IAPC) at the Montclair State University (New Jersey, USA) where intensive research in the field of Philosophy with Children has been conducted since the late sixties. The Austrian Center of Philosophy for Children is an active member of the "International Council for Philosophical Inquiry with Children" (ICPIC) and founding member of the "European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children" (SOPHIA).

Centrum Kinderfilosofi Nederland

Centrum Kinderfilosofi Nederland drives av Marja van Rossum og Rob Bartels. De har tatt over arbeidet fra Berrie Heesen som døde i 2002. Heesen var en av P4C-pionerene i Nederland.

Mala Filozofija

Kroatisk nettsted for filosofi med barn delvis oversatt til engelsk. Inneholder nærmere beskrivelse av et skoleprosjekt for 8-10-åringer: «Pettit Philosophy». «Pettit Philosophy is a philosophy program for children which is implemented in two schools in the small town of Zadar, in Croatia. [...] Most lessons include one or more stories, which are all closely related to the topic, and each topic includes one or more stories from mythology, literature or philosophy which are directly relevant to the theme.»

Diálogos – Filosofia com Crianças... e outras idades

Portugisisk senter for filosofi med barn startet i 2006 med blant andre Maria Luisa Abreau i spissen, en lærer som lenge har arbeidet for filosofi med barn i Portugal. Senteret knytter seg faglig og organisatorisk til Matthew Lipman og IAPC, og er en del av organisasjonen Associação de Professores de Sintra i Portugal. Dessverre ingen engelskspråklige sider.

Filosofi med barn-nettsteder i Spania

Fra Félix García Moryón, en av hoveddrivkreftene for filosofi med barn i Spania, har vi mottatt et knippe med utvalgte spanske nettsteder for filosofi med barn. Bare en av dem tilbyr engelskspråklige sider, men for spansktalende er det en god del stoff og informasjon å hente her:

Resten av verden

PLATO (Philosophy Learning and Teaching Organization)

PLATO (Philosophy Learning and Teaching Organization) is dedicated to being a national voice for advocating for the introduction of philosophy into pre-college classrooms and to connecting the education and philosophy communities through programs, resource-sharing and the development of a national network of those working in pre-college philosophy.

Teaching Children Philosophy

Den amerikanske filosofiprofessoren Thomas Wartenberg presenterer her et større barneskoleprosjekt hvor studentene hans på Mount Holyoke College (South Hadley, Massachusetts) filosoferer med elevene som er 6 og 7 år gamle. Disse hjemmesidene er spesielt verdt å merke seg fordi de gir grundige omtaler av de filosofiske aspektene ved en lang rekke kjente og mindre kjente barnebøker (kun utgivelser på engelsk). Her tilbys også relativt omfattende filosofiske diskusjonsopplegg til hver enkelt bok. På disse sidene finnes også en 13-minutters video fra barneskoleprosjektet, intervju med Thomas Wartenberg og informasjon om hans bok Big Ideas for Little Kids.

The Philosophy Toolbox

«The Philosophy Toolbox is a non-profit, non-partisan, educational effort to help teachers nurture thoughtful philosophical dialogue amongst their high school students. The focus of content will be the traditional issues of philosophy, and our mission is to help our young people become rational, thoughtful, caring members of our society. The Philosophy Toolbox is co-sponsored by The American Philosophical Association Committee on Pre-College Philosophy, and the North American High School Philosophers Association.»

Logic for Children Program

The Logic for Children program was designed to allow elementary school children the opportunity to be introduced to important philosophical and logical principles in a fun, engaging, and intellectually-safe environment. Students will get the chance to express themselves in a philosophically-guided discussion that will let them have fun and increase their creative-thinking abilities, logical skills, and most importantly their sense of wonder.

Intelligent Australia Productions/Nature's kids

Nature's kids provides teachers with stimulating ideas for written activities, class discussions and debates. These are especially useful in Philosophy for Children and Gifted and Talented Programs. Nature's kids is produced by Intelligent Australia Productions founded in Perth in 2004. IAP's books are written for primary and lower secondary students, and cover a wide range of subjects including Maths, English, Society and Environment, Science and the Arts.

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Philosophy for Children

Here is a comprehensive article on P4C written by Michael S. Pritchard, professor of philosophy and director of The Center for the Study of Ethics in Society at Western Michigan University, USA. He is also the author of several books on the topic, e.g. Philosophical Adventures with Children, On becoming Responible and Reasonable Children. The article has the following chapters:

The Northwest Center for Philosophy for Children

«Non-profit organization that brings philosophy into the lives of young people through programs in elementary, middle, and high schools, parent organizations, and other organizations serving young people, with a particular emphasis on reaching children who are at risk and educationally disadvantaged. For teachers, parents, and other interested adults, the Center offers workshops, given by educators trained in philosophy, about ways to facilitate philosophical dialogues with young people.»

Federation of Australasian Philosophy in Schools Associations (FAPSA)

Portal for alle filosofi med barn-organisasjoner (i det minste de som er knyttet til skoler) i Australia og New Zealand. Siden har en fyldig lenkeside og omtaler også arbeidsseminarer og konferanser i regi av FAPSA.

Center for the Advancement of Philosophy in Schools, CAPS

The Center for the Advancement of Philosophy in the Schools (CAPS) brings philosophy into K-12 classrooms as a way of introducing philosophical issues and critical thinking skills to young people.

Philosophy for Kids

En side med stoff laget av filosofen Gareth Matthews. Her presenteres «uferdige» historier som det er opp til leserne (barna) å finne begynnelsen eller avslutningen på gjennom samtaler.

Kidsthinkaboutit.com

Nettsted drevet av Amy Leask, kanadisk frilansforfatter og filosof-pedagog. Hennes erfaring omfatter ti år med utforming av læreplaner, lærer- og elevressurser samt klasse- og online-undervisning.

CEFILNI - Centro de Filosofía para niños y niñas

Spansk- og engelskspråklig side som i korte trekk beskriver arbeidet som gjøres ved denne skolen i Mexico hvor islendingen Hrannar Baldursson er primus motor. Bra internasjonal lenkeside.

Philosophy Slam

Organisasjon som arrangerer filosofikonkurranse (!) for alle barn i USA. Barna inviteres til å bidra med essays, dikt, tegninger eller andre former for kunst. Vinnerne mottar pengepremier. Kårer «den mest filosofiske skolen i USA»!

Philosophie pour les enfants à l'Université Laval

Kanadisk side (på fransk) som beskriver et kurs som tar utgangspunkt i observasjoner av tre filosofiske samtalefellesskap (barnas alder: fra 5 til 12). Kurset inneholder 140 filmatiserte sekvenser av barn som filosoferer og er basert på en fjernsynsdokumentar hvor barn filosoferer, og hvor lærere, foreldre, barn og eksperter snakker om filosofi med barn. Nedlastbare videosnutter.

Philosophy for children – philosophical questions from children's stories

«We have assembled question sets for children's books that raise philosophical issues. All you need to do is to read one of the children's books suggested by our site aloud to a group of elementary school children. Then use the question sets to guide you in encouraging the children to discuss the issues. We have also provided guidelines for each book which identify and discuss the philosophical issues raised by the stories.»

Relevante nettsteder

Filosofi som metode, EVU-kurs ved UiO for lærere og skoleledere i Oslo

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo arrangerer etter- og videreutdanningskurs i filosofi som metode. Kurset skal bidra til å øke refleksjonen over hvordan kunnskapstilegnelse og forståelse foregår, samt gi et filosofisk perspektiv på samtalen. Kursansvarlig: Inga Bostad, førsteamanuensis i filosofi, UiO.

Norsk selskap for filosofisk praksis

Norsk selskap for filosofisk praksis ble grunnlagt i 1998 og organiserer filosofiske praktikere med tilknytning til Norge. Formålet med selskapet er å styrke filosofisk praksis som en faglig virksomhet, være et interessefellesskap for filosofiske praktikere, og spre kunnskap om filosofisk praksis i offentligheten. En av selskapets hovedoppgaver er å tilby utdanning for blivende filosofiske praktikere. Selskapet arrangerer også faglige samlinger for filosofiske praktikere.

Morten Fastvold – filosofisk praksis og konsulentvirksomhet

Morten Fastvold er en norsk filosof som har gjennomført toårig filosofisk praktikerutdannelse i regi av Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP). Han samarbeider også med BUF, bl.a. var han samtaleleder på vårt helgekurs Filosofi og maleri høsten 2005.

Tenkepauser

Skolenettets (Læringssenterets) nettsted knyttet til boken Tenkepauser skrevet av Inga Bostad og Hilde Bondevik. Her får man vite litt om alle de store filosofene (også tromsøværingen Peter Wessel Zapffe er med i dette celebre selskapet). Her er også tidslinje og diskusjonsforum, og du kan stille spørsmål til forfatterne.

Etik og læring – den etiske metode i teori og praksis

Den danske pedagogen Sanne Nielsen har i en årrekke arbeidet ved H. C. Andersenskolen i Odense. Her har hun utviklet en pedagogikk som bl.a. involverer bruk av filosofiske samtaler i undervisningen. Nielsen mener, i likhet med Per Jespersen, at filosofi må inn i alle skolens fag. Som et teoretisk grunnlag for sin praksis har hun skrevet boken Etik og læring sammen med Ebbe Vestergaard. Nielsen sier: «Samtalerne skal foregå i det værdifrie rum, hvor tillid og tryghed er fremherskende. Der må ikke på forhånd vælges moralske, restriktive sandheder, for så samtales der ikke ud fra et ønske om at skabe og udvikle redskaber til elevens egen tænkning. Værdier skal ikke overføres, men skabes af barnet selv i takt med øget refleksion og selvforståelse. Dette for at styrke og øge barnets selvværd.» I Norge har Torvmyrane skule i Florø de siste årene utviklet undervisningsformer basert på Sanne Nielsens pedagogiske modeller.

Freinetskolan Mimer

Denne skolen, som ligger i Norrtälje i Sverige, baserer sitt virke på den franske pedagogen Celestin Freinet (1896-1966) som er kjent for sin lære om «arbeidets pedagogikk». Barnehage og skole skal her fungere som en arbeidsplass der barna føler seg motivert og stimulert av arbeidet. Gjennom sine arbeidsformer søkte han å skape et miljø der læreren er et kompetent medmenneske som hele tiden befinner seg i dialog med barnet. Dialog mellom barn og mellom barn og voksne er viktig for at alle skal utvikle seg og lære. Til dette formål benytter skolen seg av såkalte «sokratiske samtaler», både i undervisningen og som en del av personalpolitikken. Deltagerne skal her på egen hånd resonnere seg frem til nøkkelbegreper ved hjelp av lederens spørsmål. Sentrale mål i samtalen er at alle lytter, at ingen har rett eller feil og at det er lov å endre mening underveis. Les mer om Freinet-skolens satsning på «en tänkande och filosoferande verksamhet».

The Society for Philosophical Inquiry

"The Society for Philosophical Inquiry (SPI) is a grassroots nonprofit organization devoted to supporting philosophical inquirers of all ages and walks of life as they become more empathetic and autonomous thinkers who take active part in creating a more deliberative democracy. Its members strive to form and facilitate "democratic communities of philosophical inquiry"."

Teaching Philosophy Database

Dette er et brasiliansk forsøk på å samle publikasjoner som har med filosofi i utdannelsen å gjøre i en egen database som ligger tilgjengelig på nett. «This database is a tool that seeks to provide bibliographical references on the Teaching of Philosophy at different levels. The construction of the base is the part of a research project entitled "Computarized Resources to subsidize the research in philosophy of education: creation of a database on the teaching of Philosophy" by Wanderson Flor do Nascimento under mentorship of Walter Omar Kohan. [...]»

Critical Thinking Consortium

Dette er (en av) hjemmesiden(e) til Critical Thinking-bevegelsen. Ressurspersonene her er amerikanske Richard Paul og Linda Elder. Siden retter seg imidlertid ikke bare inn mot barn og skole, men vel så mye mot videregående skole, universitet og næringsliv. Her kan man kjøpe bøker og veiledningshefter, men det finnes endel fritt tilgjengelige lærerressurser her også.

Paideia.org

«Paideia schools offer a unique approach to active learning. Paideia's two-fold goal is to teach all students to think, and to enable all adults in students' lives to see themselves as life-long learners. To this end, the Paideia classroom combines three instructional techniques: didactic instruction, coaching of academic skills, and Paideia seminar discussion. Together, these three types of instruction have been proven to enhance the literacy, problem solving, and thinking skills of students at all grade levels and abilities. Paideia is also known to enhance school climate and culture, leading to a safer overall environment for learning.» Baserer seg på den amerikanske filosofen Mortimer Adlers pedagogiske manifest.

The Great Books Foundation

Amerikansk organisasjon som arbeider med tekstbaserte, reflekterende samtaler i skolen. «The Great Books Foundation is dedicated to helping people learn how to think and share ideas by educating them to become participants in, leaders of, and advocates for shared inquiry. Through text-based discussion, shared inquiry strengthens critical thinking and civil discourse, promotes reading and the appreciation of literature, and provides people of all ages with a powerful instrument for social engagement and lifelong learning.»

Philosophy by Topic

En ren lenkeside som tar mål av seg å samle nettressurser innen en rekke forskjellige filosofi-kategorier, blant annet filosofi med barn. Dog, ikke all verdens imponerende lenkeliste innen P4C.

Siden opprettet: 2003. Sist endret: 22.02.13 00:06.