Bokanmeldelser

Brenifier, Oscar

Motsetningenes filosofi – Store tanker for små hoder

av Oscar Brenifier – anmeldt av Øyvind Olsholt

Dette er en vakker billedbok om filosofiske motsetninger som enhet og mangfold, endelig og uendelig, tid og evighet, kropp og sjel m.fl. Først presenteres hvert begrep med noen få setninger, så følger et spørsmål, som besvares med noen filosofiske betraktninger. Boken er vakker på grunn av, eller på tross av, enkelheten og det skjematiske oppsettet. Både tekst og bilder utstråler en kjølig distanse, som kaller på leseren og får ham til å våkne opp og spørre: Øh, er det meg du snakker til? Ville ikke livet vært lettere uten motsetninger? Svaret lyder: Jo, men det er ikke et alternativ for tenkende mennesker, for tenkning er ikke mulig uten motsetninger.

Les mer

 

3 filosofiske bøker for barn

av Oscar Brenifier – anmeldt av Øyvind Olsholt

Disse tre rikt illustrerte bøkene ble publisert samtidig våren 2005. De inngår i Tenkofil-serien på Omnipax forlag. Hver bok inneholder seks filosofiske spørsmål som gis 5-6 forskjellige svar. Disse svarene utsettes så for en rekke innvendinger, hele tiden med ledsagende illustrasjoner. Det som gjør disse bøkene så verdifulle er at de taler like mye til små som til store barn, like mye til unge som til eldre og mer erfarne voksne.

Les mer

 

Bare spør! – Metoder for samtale i klasserommet

av Oscar Brenifier – anmeldt av Øyvind Olsholt

Bare spør! – Metoder for samtale i klasserommet er en bok om hvordan lærere kan hjelpe elevene til å lære den vanskelige kunsten å utvikle og uttrykke tanker. Gjennom organiserte samtaler i klasserommet lærer elevene å spørre, å tenke kritisk og å forsvare standpunktene sine med argumenter.

Les mer

 

Brøntveit, Erik og Duesund, Knut

Filosofi, livssyn og etikk

av Erik Brøntveit og Knut Duesund – anmeldt av Øyvind Olsholt (publisert i tidsskriftet Prismet, 3/2005)

Til tross for manglende drøftelse av de praktisk-metodiske aspekter ved innføringen av filosofi i skolen, gir denne boken på snaue 300 sider en levende presentasjon av 2500 års filosofihistorie, livssynenes virkelighetsoppfatning, menneskesyn og verdisyn, politiske ideologier og etikkens hovedsystemer. Dette er intet mindre enn imponerende.

Les mer

 

Børresen, Beate og Malmhester, Bo

La barna filosofere – Den filosofiske samtale i skolen

av Beate Børresen og Bo Malmhester – anmeldt av Øyvind Olsholt

La barna filosofere er en nyttig ressursbok i hvordan filosofere med barn. Som en fyldig instruksjonsbok for praktiserende pedagoger, er den et verdifullt tilskudd til den ikke altfor rikholdige flora av bøker om dette emnet på norsk. Man finner her praksisorientert teori, øvelser og oppgaver, en mengde eksempler og illustrasjoner samt referater fra loggbøker fra både barn og voksne.

Les mer

 

Duesund, Knut

Etikk og filosofi i skolen

av Knut Duesund – anmeldt av Øyvind Olsholt

Det ca. 70 sider lange heftet Etikk og filosofi i skolen inngår i Fagbokforlagets nye KRL-bibliotek som samlet sett er ment som et pensumalternativ på KRL-studiet i lærerutdanningen. Forfatteren, Knut Duesund, er høyskolelektor og prorektor ved Høyskolen i Telemark, og er ikke ukjent med temaet: i 2002 ga han ut boken Filosofi, livssyn og etikk sammen med Erik Brøntveit (2. utgave i 2004) – en bok som dette heftet ikke bare bygger på, men rett og slett henter mye tekst fra.

Les mer

 

Fastvold, Morten

Kritisk tenkning – sokratisk samtaleledelse i skolen

av Morten Fastvold – anmeldt av Øyvind Olsholt

Dette er antagelig en av de beste bøker jeg har lest om filosofiske samtaler med barn, uansett språk. Fortellerstemmen er levende og jordnær, her er mange talende bilder, eksempler og illustrasjoner som det er lett å kjenne seg igjen i, her er gode observasjoner av hvordan vi som voksne tenker og handler, observasjoner av voksne og barn som det skal godt gjøres ikke å ta inn over seg og reflektere over i selvransakelse. Boken er ført i et stilsikkert hverdagsspråk, som samtidig er detaljert og presist. Og her er en mengde tips til gjennomføringen av en samtale. Alt dette gjør boken unik i norsk sammenheng – muligens også internasjonalt.

 

Foros, Per Bjørn

Skolen i klemme – Dilemmaer og spenningsforhold

av Per Bjørn Foros – anmeldt av Øyvind Olsholt

Førsteamanuensis ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, Per Bjørn Foros, forsøker med denne boken å levere en kortfattet kulturfilosofisk analyse av situasjonen i dagens skole; og forsøket er vellykket. Foros har skrevet en skarpsindig og klok bok, en bok som ikke setter seg som mål å skissere enkle løsninger, men som ansporer til ny refleksjon basert på velbegrunnede påstander og begrepsanalytisk tydelighet.

Denne anmeldelsen er også publisert (i en forkortet versjon) i tidsskriftet Bedre Skole, 2006 nr. 3.

Les mer

 

Haglund, Liza og Persson, Anders

Öppet sinne, stor respekt – handledning

av Liza Haglund og Anders Persson – anmeldt av Øyvind Olsholt

Filosof Liza Haglund er en svensk filosof som gjennom flere år har praktisert filosofiske samtaler med barn i ulike sammenhenger. Ikke minst er hun kjent for sin innsats på Södra Teatern i Stockholm hvor barn har kommet til jevnlige samtaler på fritiden over flere år – litt á la filosofiklubben vår i Oslo. I 2003 ble hun kontaktet av Redd Barna i Sverige. De ønsket «[...] en bok om hur man kan föra filosofiska samtal med barn om Barnkonventionens principer och barnets rättigheter [...]». Hun allierte seg med filosof Anders Persson og sammen utga de denne lille «handledningen» i 2004.

Les mer

 

Hansen Helskog, Guro

Dialogos – filosofi for ungdomstrinnet (elevbok 8. trinn)

av Guro Hansen Helskog – anmeldt av Øyvind Olsholt

Dialogos – filosofi for ungdomstrinnet er definitivt rett bok til rett tid. Boken handler ikke om filosofihistorie, men forsøker isteden å lose elevene inn i en filosofisk samtalekultur som gjennomsyres av grunnleggende dialogiske og kommunikative dyder som det å stille spørsmål, finne kriterier og begrunne. Det er en god bok, med mange gode spørsmål, problemstillinger og oppgaver, men for å oppnå den ønskede effekt hos elevene, avhenger den til syvende og sist av en lærer som våger å gå nye veier, menneskelig og pedagogisk.

Les mer

Matthews, Gareth

Socratic Perplexity and the Nature of Philosophy [English version]

av Gareth B. Matthews – anmeldt av Øyvind Olsholt

Dette er Gareth Matthews' seneste publikasjon, utgitt i 1999, men denne gang vender han seg faktisk ikke mot filosofering-med-barn publikumet, hvor han har hatt slik suksess med sine tidligere bøker, men istedet mot selve den akademiske høyborg, dvs. mot fagfilosofene. Denne boken handler faktisk ikke om filosofering med barn i det hele tatt. Den handler om den særegne «forvirring» eller «rådvillhet» (perplexity) som er en stadig tilbakevendende figur hos Sokrates-skikkelsen i Platons (tidlige) dialoger, en rådvillhet som oppstår i møtet med bestemte filosofiske utsagn av paradoksal karakter.

Les mer [Read more]

Se også bokomtalene nederst på litteratursiden.

Siden opprettet: 2003. Sist endret: 30.08.09 16:07.