Sokratiska samtal

av Ann Pihlgren

Innhold

  1. Inledning
  2. Sokrates och våra inspirationskällor
  3. Det Sokratiska samtalet som arbetsform
  4. Samtal i grupper av personal i arbetslag
  5. Skulle du ha sagt ja till Saras erbjudande?
  6. Vem är god och vem är ond?
  7. Resultat av de Sokratiska samtalen
  8. Tips på nätet / Litteraturhänvisningar och litteraturtips

Nedlasting

Last ned pdf-versjonen av artikkelen


4 – Samtal i grupper av personal i arbetslag

Texter vi använt för vuxengrupper är bl.a. Fursten av Machiavelli, Det går an av C J L Almqvist, Det osynliga barnet av Tove Jansson, De pedagogiska konstanterna av Celestin Freinet, Hur man älskar ett barn av J Korczak, Den goda människan i Sezuan av Bertold Brecht, filmen Döda poeters sällskap, och bilden ”Porträtt av Siriaco” av da Rocha och ”Dans i det blå” av Peter Dahl.

Samtalen inleds med en inledande fråga, som alla kan svara på om de är bekanta med ”texten”. Frågan har inte något rätt svar och ska kunna ge upphov till många åsikter och infallsvinklar. Här försöker vi gemensamt se till att alla får ett utrymme att besvara frågan. Det gör det lättare för alla att delta under resten av seminariet. Därefter försöker vi gemensamt analysera texten, d.v.s. fördjupa vårt eget tänkande i kommunikation med författaren, målaren o.s.v. samtidigt som vi genom diskussion försöker föra vårt eget och varandras tänkande vidare. Ofta är vi då redan inne på den ”sokratiska frågan”, d.v.s. den värde- eller livsfråga som seminariet berör. Sällan tycker vi lika, men det är ju inte heller meningen. Att tycka lika för inte samtalet och tänkandet vidare. Däremot har det under tiden vuxit fram en respekt för varandras tänkande som avspeglas i seminarierna idag. Är textvalet bra och seminariet lyckat fortsätter diskussionen ibland flera veckor efter seminariet.


|

Siden opprettet: 19.03.06. Sist endret: 09.10.06 12:03.