Sokratiska samtal

av Ann Pihlgren

Innhold

  1. Inledning
  2. Sokrates och våra inspirationskällor
  3. Det Sokratiska samtalet som arbetsform
  4. Samtal i grupper av personal i arbetslag
  5. Skulle du ha sagt ja till Saras erbjudande?
  6. Vem är god och vem är ond?
  7. Resultat av de Sokratiska samtalen
  8. Tips på nätet / Litteraturhänvisningar och litteraturtips

Nedlasting

Last ned pdf-versjonen av artikkelen


5 – Skulle du ha sagt ja till Saras erbjudande?

Så var t.ex. fallet med Carl Jonas Love Almqvists text, sjunde kapitlet ur Det går an, skriven för ca 300 år sedan.

Handlingen i boken är följande:

Albert träffar Sara på en resa och de blir förälskade. Albert är på resa i sitt arbete och Sara har en liten glasmästarrörelse, som hon driver för sin mors räkning efter sin fars död. Albert vill följa Sara, men Sara vill inte gifta sig med Albert. Dels tror hon inte att man blir lycklig i äktenskapet, hon har sett för många olyckliga sådana, dels skulle hon också bli av med sin rörelse och sina egna medel som gift. Hon föreslår i det sjunde kapitlet av boken istället Albert en annan lösning. Hon erbjuder Albert att hyra de rum hon har högst uppe i sitt hus och att de ska vara tillsammans för resten av livet, men inte gifta sig. Ett slags särboförhållande alltså.

Vårt seminarium inleddes med frågan: ”Om du fick samma erbjudande som Albert av den du älskade, skulle du säja ja?” Redan här blev diskussionen intensiv, eftersom flera av de deltagande tyckte olika. Det visade sig att man i flera arbetslag redan hade diskuterat Saras erbjudande under veckan på kafferaster och under luncher och nu ville fördjupa sina idéer. Tommy tyckte bestämt att Saras erbjudande var själviskt och att det knappast tydde på att hon älskade Albert. Elisabeth skulle tacka ja, men i väntan på att den hon älskade skulle våga ha ett djupare förhållande. Niclas däremot hävdade att Saras erbjudande är ett erbjudande om ett förhållande, där var och en fortsätter att vara individer och att det är att visa en mycket större kärlek än om man vill binda och kontrollera någon. Utifrån texten försökte vi utröna vad erbjudandet egentligen innebar, vilka nackdelar Sara ser med äktenskap och samboförhållanden och hur det förhåller sig till våra egna erfarenheter av relationer.

Frågan om vad som är verklig kärlek och vilka konsekvenser den får för hur förhållandet kommer att bli har fortsatt att diskuteras av oss i personalgruppen under våren, på raster och vid andra möten, ofta med Saras erbjudande som referens.


|

Siden opprettet: 19.03.06. Sist endret: 09.10.06 12:03.