Anne Frank – Dagbokopptegnelse

Under den annen verdenskrig levde og døde Anne Frank – en av de mest vitale, skarpsinnede og livskraftige ungdommer som noensinne har levet. Denne teksten er hentet fra dagboken hennes og uttrykker hennes fortvilelse over sin venn Peters manglende evne til å ta livet i sine egne hender.

Torsdag den 6. juli 1944

Kjære Kitty,

Jeg blir tung om hjertet når Peter sier at han kanskje blir forbryter senere, eller begynner å spekulere i penger. Selv om det naturligvis er ment som en spøk, har jeg likevel følelsen av at han er redd for den svake karakteren sin. Stadig vekk får jeg høre både fra Margot og Peter: «Ja, hvis jeg var så sterk og modig som du, hvis jeg kunne få min vilje igjennom på samme vis, hvis jeg hadde en slik utholdenhet, ja da!»

Er det virkelig en god egenskap at jeg ikke lar meg påvirke? Er det bra at jeg stort sett følger min egen samvittighet?

Ærlig talt, så kan jeg ikke riktig forestille meg hvordan noen kan si «jeg er svak», og så fortsette å være det. Når en vet noe slikt, hvorfor gjør ikke Peter noe med det, hvorfor ikke øve opp karakteren? Svaret hans var: «Fordi det er så mye mer bekvemt.» Dette svaret gjorde meg litt nedtrykt. Bekvemt? Betyr et dovent og bedragersk liv at det er et bekvemt liv? Å, nei, det kan ikke være sant! Det får ikke være sant at bekvemmelighet og penger kan forføre så fort. Jeg går og grubler på hva jeg skal svare, hvordan jeg skal få Peter til å tro på seg selv, og fremfor alt forbedre seg selv. Jeg vet ikke om tankegangen min er riktig.

Noen eksempler på spørsmål og temaer til teksten

Sterk og svak karakter

1. Har man en sterk karakter dersom man:

2. Vil du si at det følgende er eksempler på en svak karakter? Er det noen situasjoner hvor man kan handle slik som beskrevet uten dermed å måtte stemples som en med «svak karakter»?

3. Hvis man finner at man har en svak karakter, er det da noen grunn til frykt slik som Anne mener Peter nærer? Frykt for hva?

Frihet eller karakterdeterminisme

1. Margot og Peter sier at det er lett nok for Anne å ha en sterk karakter fordi hun i utgangspunktet synes å besitte mot, viljestyrke, utholdenhet osv.

2 . Anne sier at hun ikke lar seg påvirke. Samtidig påstår hun at hun stort sett følger sin egen samvittighet. Kan man ikke da si at hun er påvirket av sin egen samvittighet?

3. Anne forstår ikke at noen kan innse sin egen svakhet uten å gjøre noe med den, uten å «øve opp karakteren».

Siden opprettet: 29.09.06. Sist endret: 09.10.06 12:00.