Filosofiske samtaler på ungdomstrinnet – Erfaringer fra filosofiprosjekt på Veienmarka ungdomsskole høsten 2006

av Øyvind Olsholt, Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Kronikk, Utdanning, mars 2008

Innhold


Innledning

Høsten 2006 gjennomførte Barne- og ungdomsfilosofene et filosofiprosjekt ved Veienmarka ungdomsskole i Ringerike kommune. Her ønsket vi å kartlegge effekten av ukentlige filosofiske samtaler med to elevgrupper på 10. trinn.

Politisk ryggdekning for igangsettelsen av et slikt prosjekt hadde vi fra Stortingsmelding nr. 30 om grunnopplæringen, Kultur for læring. Departementet sier her i kpt. 4.6.3 at det ønsker å «stimulere til ytterligere forsøk med filosofi som fag og bruk av filosofi i andre fag i grunnopplæringen. Erfaringene fra forsøkene vil gi grunnlag for å vurdere om filosofi skal etableres som et eget fag i skolen.»

Et særtrekk ved prosjektet var skoleledelsens ønske om at elevene skulle få karakterer i filosofisk samtale, slik de ellers ville ha fått karakterer i KRL – filosofi erstattet alle KRL-timene for prosjektelevene dette semesteret. Karaktersetting i filosofisk samtale er med rette omstridt: For hvordan skille kvantitativt mellom god og mindre god tenkning? Og hva er egentlig god tenkning når det kommer til stykket?

Vi skal komme tilbake til spørsmålet om filosofi som et eget fag i skolen, og spørsmålet om karaktersetting. Men først, la oss redegjøre for hva vi legger i begrepet «filosofisk samtale», hvordan vi har praktisert det i dette prosjektet, og hvordan elevene responderte på praksisen.


Siden opprettet: 29.04.08. Sist endret: 29.04.08 19:33.