En kostelig molbohistorie!

Den hodeløse

Sitert fra Molbohistorier – gamle og nye, ved Oskar Braaten, Aschehougs utvalgte for barn nr. 11, Oslo 1941.

Molboene har lang vei til skogs, og de må være oppe i god til når de skal hente ved. Tidlig en morgen kjørte en del av dem ut i skogen og skulle hente et tre de hadde kjøpt. Men på veien kom han som hadde kjørt først til å miste øksa si, og da de andre så det, trodde de han kastet den fra seg med vilje, og så slengte de øksene fra seg de også. Da de nå stod ute i skogen, hadde de ingenting å hogge med, og de visste ikke sin arme råd, for de hadde ikke lyst til å reise tomreipes hjem heller. Da fant endelig en av dem på den utveien at de skulle trekke treet overende; men de hadde ikke noe tau med seg, og så måtte en av dem klatre opp i treet og legge halsen sin i kløfta mellom to greiner – og så skulle de andre dra'n i bena til treet knekket over. Jo da, de drog og de drog, og til slutt ramlet de bakover alle sammen, og han de trakk i, fulgte med, men han hadde ikke noe hode på seg. Dette kunne de ikke begripe, de gikk rundt omkring og lette og lette, men nei, de fant ikke noe hode, for det satt igjen oppe i treet. Ja, så var det jo ikke mer å gjøre ved den tingen, de fikk se å komme seg hjem igjen. Og så la de den hodeløse mannen opp i vogna og kjørte hjem til kona med'n og spurte om hun var sikker på at han hadde hatt hodet med seg da han drog ut om morgenen. – «Det kan jeg ikke mins nettopp nå!» sa kona; men så stod hun og tenkte seg litt om: «Jo visst hadde han hodet med seg!» sa hun. «Han åt jo kål med det i morres før han drog avgårde.»

Noen spørsmål i tilknytning til teksten

 1. Hva motiverer min handling?
  Når den forrerste molboen tilfeldigvis mister øksen sin, tror de andre at han bevisst kaster den fra seg. Og fordi én gjør det, så gjør alle de andre det også. Er dette en fornuftig eller ufornuftig måte å handle på?
 2. Hva er en god idé?
  Ofte er vi forhindret fra å gjennomføre ting slik vi har planlagt dem. Da må vi ty til alternative løsninger: la molboenes bruk av stakkarens hode for å få ned treet. I nødsituasjoner er det altså om gjøre å ha gode idéer. Men hva kjennetegner egentlig en god idé?
 3. Premisser for tankeslutninger
  Molboene haler og drar så hodet til slutt løsner fra kroppen. De forsøker å finne hodet igjen, men mislykkes siden de tar det ene premisset for gitt at det må ha falt ned på bakken idet det løsnet fra kroppen. Det faller dem ikke inn at hodet kan ha blitt hengende igjen i treet. Kan du finne tankepremisset i de følgende eksemplene? Kan det tenkes at noen av disse premissene er feilaktige eller utilstrekkelige – eller at andre mulige premisser som kunne forklare hendelsene er utelatt?
 4. Absurde spørsmål
  Molboene frakter den døde kroppen hjem til kona og spør om hun kan huske om mannen hadde med seg hodet da han gikk ut om morgenen. Hun må tenke seg om (!) før hun svarer: «Ja, han åt kål med det imorges.» Hva ville du gitt til svar dersom en kom opp til deg og stilte deg følgende spørsmål:
 5. Hva er det (eventuelt) som utgjør det absurde i disse spørsmålene? Kan noen av spørsmålene på en eller annen måte likevel forstås som fornuftige, morsomme, tankevekkende e.l.? Hvordan? Kan et svar som er fornuftig, tankevekkende eller morsomt være meningsfullt selv om spørsmålet som utløste det må sies å være meningsløst?

Forslag til en allegorisk fortolkning av historien

HANDLING – i historien:
Alle kaster fra seg øksen fordi en gjør det. Uten noen nærmere begrunnelse.
HANDLING – i livet:
Alle gjør som lederen/sjefen/idolet sier – uten å ta arbeidet med å reflektere over hvorfor, uten selv å tenke igjennom om det faktisk er en god idé.

PROBLEM – i historien:
Hvordan skal da treet felles (uten økser)?
PROBLEM – i livet:
Hvordan skal jeg da være meg selv?
Hvordan skal jeg få herredømme over mitt eget liv?

LØSNING – i historien:
Få ned treet ved å hale og dra i det.
LØSNING – i livet:
Må først finne ut hva som er «meg selv».
Må finne ut hvordan jeg ønsker at «mitt liv» skal se ut.

UTFØRELSE – i historien:
Istedetfor det vanlige redskapet, som jo er gått tapt (øksene), bruker en (det fysiske) hodet som mothake (istedetfor å «bruke hodet»!).
UTFØRELSE – i livet:
I mangel av et fritt og selvstendig indre liv, forsøker man istedet å skape seg et selvstendig ytre liv: man forsøker å bli noe!

KONSEKVENS – i historien:
Hodet faller av. Og forsvinner. Fortvilelse. Hva gjør vi nå?
KONSEKVENS – i livet:
Vårt indre og ytre liv mister kontakten med hverandre. Vi fortaper oss i ytre gjøremål og «mister» derved oss selv. Fortvilelse. Hva nå?

FORSØK På UTBEDRING – i historien:
Drar hjem i fortvilelse og spør kona om mannen hadde med seg hodet da han dro. Hun burde jo være den nærmeste til å vite.
FORSØK På UTBEDRING – i livet:
I desperasjon spør vi psykologer, astrologer, leger, økonomer, kanskje etterhvert også filosofer (de er jo «ekspertene»): hvor det er blitt av sammenhengen og helheten i livene våre.

BOTTOM LINE – i historien:
Som man spør får man svar: kona husker ikke(!) om han hadde med seg hodet eller ikke.
Ironi: Jo, visstnok var det med – han spiste kål med det!
BOTTOM LINE – i livet:
Som man spør får man svar: ekspertene fortolker livene våre: psykoanalyse, stjernebilder, kropp og kjemi, tilbud og etterspørsel osv.
Ironi: vi betaler mer og mer for å få vite sannheten, men føler oss bare tommere og tommere!

MORAL – i historien:
Gå ut og let en gang til. Så finner dere sikkert både hodet og øksen!
MORAL – i livet:
Gå i deg selv – lytt til din indre stemme – og bruk hodet! Svaret kan ikke komme utenfra, men må komme fra deg selv!

Siden opprettet: 29.09.06. Sist endret: 09.10.06 12:15.