Artikler og andre tekster

Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt

Introduksjonstekster

Tidsskrifts- og seminarartikler

Annet

Oscar Brenifier

Den fransk-kanadiske filosofen Oscar Brenifier har, med sin direkte og provoserende stil, etterhvert blitt den filosofiske praksis' enfant terrible. Han har doktorgrad i filosofi, men er ikke tilknyttet noe universitet. Han har i en årrekke arbeidet med filosofiske samtaler med barn og filosofisk veiledning for voksne, både i og utenfor Frankrike.

Brenifier kom til Norge for første gang i 2004 etter invitasjon fra Høyskolen i Oslo, og har siden gjestet landet mange ganger. Boken Bare spør – Filosofiske samtaler i klasserommet utkom på Cappelen i 2004 [les vår anmeldelse]. I 2005 publiserte Omnipax forlag tre av hans filosofiske bøker for barn: Livet – hva er det?, Godt og ondt – hva er det? og Følelser – hva er det? [les vår anmeldelse].

Artikler

Om Brenifiers praksis

Per Jespersen

Dansken Per Jespersen var en sokratisk orientert barnefilosof (han døde i 2011). Skjønt filosof av utdannelse var Jespersen ikke. Han var opprinnelig skolelærer og viet de siste årtiene av sitt liv til filosofiske samvær med barn. På dagtid drev han det han kalte for Enmandsskolen. Hit kom barn med lærevansker, barn som skolen mer eller mindre hadde gitt opp, barn som av en eller flere grunner ikke klarte å tilpasse seg en dansk skolehverdag. Jespersen underviste barna i alle de tradisjonelle skolefagene.

Med Jespersen som lærer skjedde undervisningen ut fra et prinsipp om improvisasjon og intuisjon. Han lot barna møte faktakunnskap når han merket at de var rede for det, filosofiske spørsmål når de signaliserte at de var åpne for det. Det er respekten for barna og deres egne tanker og følelser som var den røde tråd på Enmandsskolen. Det undrende, filosofiske element var sømløst integrert i undervisningssituasjonen.

Artikler

Bøker

Boken Børn og filosofi – en let indføring er en glimrende introduksjon til temaet. Den er instruktiv, dyptloddende, rik på eksempler, velskrevet, inspirerende – og kortfattet. Den har ikke vært å få tak i på lang tid, så derfor er vi glade for å kunne publisere den her på Buf.no.

Hannu Juuso

Hannu Juuso, doktor i pedagogikk ved Universitetet i Oulu, Finland, publiserte i 2007 doktoravhandlingen Child, Philosophy and Education—Discussing the intellectual sources of philosophy for children. Vi presenterer her kpt. 5 i denne viktige avhandlingen: «Ancient Paideia and Philosophy for Children».

Dette kapittelet bidrar til en dypere forståelse av grunnlaget for den moderne filosofi med barn-bevegelsen. Her lærer vi om antikkens syn på filosofi og dannelse, barn og voksen, og hvordan forholdet mellom barn og voksen i nyere tid har endret seg dramatisk. Vi får også en gjennomgåelse av Aristoteles' dydsetikk og får tydeliggjort hvordan denne passer inn, og ikke passer inn, med Matthew Lipmans Dewey-inspirerte pragmatisme.

Ann Pihlgren

Ann S. Pihlgren er lærer-, rektor- og forskerutdannet fra Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm. Hun har arbeidet som lærer, skoleleder og forvaltningssjef, og som kvalitetsutvikler og -konsulent i næringslivet. For tiden er hun administerende direktør for konsulentbyrået Kunskapskällan AB, og rektor ved Freinetskolan Mimer i Norrtälje, en friskole med barn fra 1-16 år.

I 2006 avsluttet Pihlgren sin doktorgrad om sokratiske samtaler ved Lärarhögskolan i Stockholm.

Artikler

Annet

Artikler

Intervjuer

Siden opprettet: 2003. Sist endret: 22.09.16 20:18.