Filosofi i skolen – Innholdsfortegnelse

Forord 9

DEL I

1. Innledning 13

2. Barn og filosofi 17

2.1 Kan barn være filosofiske? 17
2.2 Kan filosofi være barnlig? 23
2.3 Freud og Kierkegaard om barn 25
2.4 En kommentar til Piaget 33
2.5 Oppsummering 36

3. Voksne og filosofi 38

3.1 Den voksne som forbilde for barn 39
3.2 Den sokratiske jordmorkunst 42
3.3 Hva innebærer en sokratisk holdning? 43
3.3.1 Å definere problemet 47
3.3.2 Åpenhet og ærlighet 50
3.3.3 Å strebe etter det almene og universelle 52

4. Den filosofiske samtalen 53

4.1 Den dialektiske kunst 56
4.2 Hva er et filosofisk spørsmål? 61
4.3 Filosofiske samtaler i klassen 64
4.4 Noen kritiske bemerkninger 73
4.5 En samtale med Sokrates 76

5. Matthew Lipman og P4C-bevegelsen 85

5.1 Matthew Lipman 86
5.1.1 Bakgrunn 86
5.1.2 Lipmans filosofiske tekster og manualer 87
5.2 Andre ansatser 94
5.2.1 Per Jespersen, Danmark 94
5.2.2 Forskningsprosjektet «Å stimulere barns filosofiske tenkning», Sverige 97
5.2.3 Gareth B. Matthews, USA 98
5.2.4 «De Kooi», Belgia 100
5.2.5 Barbara Brüning, Tyskland 102
5.2.6 Hva skjer i Norge? 103

6. P4C og Internett 105

6.1 Hvorfor er Internett et viktig medium? 106
6.1.1 Internett som kilde til informasjon 108
6.1.2 Internett som skriftlig kommunikasjonsplattform 110
6.2 Filosofisk relevante Internett-muligheter pr. idag 110
6.2.1 Newswise forum 110
6.2.2 Filosofisk Hotel 112
6.2.3 Avisen «100» 113
6.2.4 «Filosofen» 114
6.2.5 Forfatternes egen hjemmeside 115
6.2.6 Andre nettsteder av interesse115

7. Rammeplan og læreplan 117

7.1 Rammeplan for 4-årig allmennlærerutdanning 117
7.2 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen – L97 119
7.2.1 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 124
7.2.2 Norsk 126
7.2.3 Matematikk 129
7.2.4 Samfunnsfag 132
7.2.5 Kunst og håndverk 135
7.2.6 Natur- og miljøfag 138
7.2.7 Engelsk – språkfag generelt 141
7.2.8 Musikk 141
7.2.9 Heimkunnskap 145
7.2.10 Kroppsøving147

8. Tema- og prosjektarbeid – eksempler 149

8.1 Første til fjerde klasse 149
8.2 Femte til syvende klasse 152
8.3 Åttende til tiende klasse 154

DEL II

1. Hvordan bruke del II 159

2. Gresk mytologi 164

2.1 Herakles og Hydra-ormen 165
2.2 Ariadnes tråd 168

3. Æsops fabler 172

3.1 Da ulven spilte på fløyte 172

4. Filosofiske originaltekster 175

4.1 Sokrates, Platon, Aristoteles 175
4.1.1 Sokrates 176
4.1.2 Platon 186
4.1.3 Aristoteles 193

4.2 Seneca og Marcus Aurelius 207
4.2.1 Seneca 209
4.2.2 Marcus Aurelius 214

4.3 Kant og Mill 219
4.3.1 Kant – pliktetikk 219
4.3.2 Mill – konsekvensetikk 223

4.4 Kierkegaard, Marx og Freud 230
4.4.1 Kierkegaard 231
4.4.2 Marx 235
4.4.3 Freud 240
4.4.4 Generelt om Kierkegaard, Marx og Freud 244

5. Religiøse tekster 247

5.1 Hinduismen 251
5.2 Buddhismen 255
5.3 Jødedommen 260
5.4 Kristendommen 263
5.5 Islam 266
5.6 Bahá'í-troen 270

6. Åpen klasse 275

6.1 Kunst 275
6.2 Film og video 280
6.2.1 Mollys pilegrim 280
6.2.2 Eremittkrepsen 287
6.3 Lek og aktiviteter 292
6.4 Anne Frank 297

Noen forslag til videre lesning 302

Brukerregister for oppgaver og øvelser i del II 308

Stikkordregister 315

Siden opprettet: 28.10.04. Sist endret: 09.10.06 12:53.