Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor

Øyvind Olsholt, Maaike Lahaise, Ariane Schjelderup
Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor
Kommuneforlaget, Oslo 2008
175 sider, heftet
Originalillustrasjoner: Maaike Lahaise
ISBN 978-82-446-1303-3
Veil. utsalgspris: kr 298,-
Kjøp boken hos Kommuneforlaget
Kjøp boken hos Bokkilden.no

Last ned forlagets brosjyre på boken: første side | andre side (bestillingsskjema)

Komplett innholdsfortegnelse (kapitler)

(Klikkbare kapitler er uthevet med rødt)

      
  Forord 9
1   En filosof er en som bryr seg 13
  En annerledes samlingsstund 13
  – Barn er dialogiske av natur 15
– Hva er filosofi? 16
  – Å gå inn i vår tenkning 18
  – Den brysomme kleggen Sokrates 19
– Jordmoren Sokrates 21
  Et edelt redskap i barnehagen 23
2 Den filosofiske samtalen 24
– Ikke all muntlig kommunikasjon er samtale 25
  – Ikke alle samtaler er filosofiske samtaler 28
  – – Forhandlingssamtalen 28
  – – Veiledningssamtalen 30
  – Grunntrekk ved den filosofiske samtalen 35
  – – Vi skaper en undrende atmosfære – filosofisk holdning 35
– – Vi blir oss bevisst våre fordommer 38
  – – Vi stiller hvorfor-spørsmål og gir begrunnelser 42
  – – Vi veksler mellom det konkrete og det abstrakte 45
– – Vi lytter til oss selv og andre 49
  – – Vi oppdager eller oppfinner nye begreper 50
  – – Vi stiller «dumme» spørsmål og gir «rare» svar 53
  – – Vi deltar ved å være oppmerksomme 55
  – – Vi søker ikke løsninger, men problemer! 58
  – Forslag til mal for filosofisk samtale i barnehagen 60
  – – Erfaring/hendelse 61
  – – Observasjon av hendelsen 61
  – – Undersøkelse av hendelsen 62
  – – Metasamtale 64
3 Et filosofisk blikk på rammeplanen 65
  – Det enkelte barnet og fellesskapet 68
  – Utjevning av sosiale forskjeller 69
  – Barnehagens verdigrunnlag – den voksnes selvrefleksjon 70
  – Individet har gnisten, fellesskapet har ilden 72
  – Barns medvirkning 73
  – Inkluderende fellesskap 75
  – Planlegging, dokumentasjon og vurdering 77
4 Filosofiske øvelser og aktiviteter tilknyttet fagområdene i rammeplanen   81
  – Å komme igang med filosofisk samtale 81
  – – Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring av filosofisk samtale   83
  – – Om aktivitetene og øvelsene i denne boken 84
  – Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst 86
  – – Om å stille spørsmål 86
  – – Om å snakke 89
  – – Om ord 93
  – Fagområde: Kropp, bevegelse og helse 97
  – – Om kroppen 97
  – – Om sansene 101
  – – Om følelsene 102
  – Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet 106
  – – Om kunst 106
  – – Om kreativitet 111
  – – Om kultur 114
  – Fagområde: Nærmiljø og samfunn 117
  – – Om nærmiljø 117
  – – Om å være seg selv 123
  – – Om helter og søte fristelser 127
  – Fagområde: Etikk, religion og filosofi 131
  – – Om å tenke etter 131
  – – Om å vise omtanke 135
  – – Om tro, død og liv 139
  – Fagområde: Natur, miljø og teknikk 142
  – – Om natur 142
  – – Om å ta vare på miljøet 145
  – – Om teknisk tenkning 150
  – Fagområde: Antall, rom og form 154
  – – Om å telle og måle 154
  – – Om romfølelse 158
  – – Om form 163
  Litteratur- og Internett-ressurser 167
  – Om filosofering med barn 167
  – Verker på nordiske språk 167
  – Artikler, temanummer og foredrag 168
  – Verker på engelsk 168
  – Norske filosofi med barn-ressurser på Internett 169
  – Anbefalte filosofihistoriske fremstillinger 169
  – Annen relevant litteratur 170
  – Grunnlagsmateriale for filosofiske samtaler 170
  – – Billedbøker 170
  – – Faktabøker for barn 173
  – – Dikt, rim, regler og sanger 173
  – – Annet 174
  Forfatterne 175

Last ned forlagets brosjyre på boken: første side | andre side (bestillingsskjema)

Øyvind Olsholt, Maaike Lahaise, Ariane Schjelderup
Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor
Kommuneforlaget, Oslo 2008
175 sider, heftet
Originalillustrasjoner: Maaike Lahaise
ISBN 978-82-446-1303-3
Veil. utsalgspris: kr 298,-
Kjøp boken hos Kommuneforlaget
Kjøp boken hos Bokkilden.no

Siden opprettet: 21.11.08. Sist endret: 28.09.10 16:17.