Våre bøker

Filosofi og etikk i skolen

Boken gir en innføring i noen av de mest sentrale europeiske filosofenes tanker om verden og mennesket, med hovedvekt på antikken. Den inneholder også en redegjørelse for etisk teori og nærhetsetikk, og har et eget kapittel om filosofiske temaer som sannhet, skjønnhet og rettferdighet.

Filosofi og etikk i skolen er også en praktisk bok. Her forklares hvordan læreren kan lede filosofiske samtaler med elevene. Filosofisk samtale er en dialogisk praksis som er dypt forankret i humanistisk arv og tradisjon. Den skjerper elevenes kognitive evner og styrker innlevelsen i andres perspektiv. I samtalen oppdager elevene viktigheten av gode spørsmål og begrunnelser, noe som motvirker påståelighet og polarisering.

Målgruppen for voken er lærerstudenter og lærere i grunnskolen.

Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup
Filosofi og etikk i skolen
Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2021
200 sider, heftet
ISBN 9788202687625
Veil. utsalgspris: kr 399,-
Kjøp boken hos Cappelen Damm

Filosofi og etikk i barnehagen

Boken Filosofi og etikk i barnehagen, av Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup, er skrevet for den nye barnehagelærerutdannelsen som starter opp høsten 2013. Den tar opp fagstoff som gjelder filosofi og etikk innenfor kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i den nye rammeplanen for barnehagelærerutdannelsen. Bokens primære målgruppe er studenter til den nye barnehagelærerutdannelsen, men kan leses av alle med interesse for barn og filosofi.

Filosofi og etikk i barnehagen handler om å hjelpe barna til å dele og utforske tanker i et samtalefellesskap. Filosofisk samtale er en praksis som er forankret i humanistisk arv og tradisjon og som både forutsetter og styrker barns medvirkning og refleksjon. Gjennom den filosofiske samtalen lærer barn og voksne blant annet å se verdien av kritiske spørsmål, en anerkjennelse som ligger i kjernen av et filosofisk sinnelag. Boken gir en grundig presentasjon av den filosofiske samtalen.

«Det som slår leseren er at denne boka er svært velskrevet, ja, faktisk en av de mest velskrevne lærebøkene jeg har lest – og det begynner å bli noen etter 20 år på høyskole.»

Per Bjørnar Grande, dosent ved Høyskolen i Bergen

Boken åpner med en oversikt over hva noen av historiens store filosofer har tenkt om verden og mennesket, om barndom og pedagogikk. Foruten Sokrates, Platon og Aristoteles møter vi her blant andre Locke, Kant, Hegel og Kierkegaard. Boken gir også en redegjørelse for etisk teori og nærhetsetikk, og et eget kapittel er viet filosofiske temaer og kjernebegreper som sannhet, skjønnhet og rettferdighet. Gjennom hele boken er det lagt vekt på å vise hvordan teorien kan være relevant for den som skal arbeide i en barnehage, blant annet ved illustrerende eksempler fra barnehagehverdagen.

«I bokens annet kapittel demonstreres ulike eksempler på hvordan barn i barnehagen kan inviteres med på en filosofisk samtale. Her er forfatterne på hjemmebane og demonstrerer solide øvelser i samtalekunstens mange finesser og finurligheter, med særlig vekt på barn mellom fire og seks år. Dette kapittel er bokens desiderte høydepunkt etter undertegnedes mening. Direkte strålende er avsnittene om tenkning som primærferdighet og om filosofisk dannelse hos barn.»

«Meget nyttig er også forfatternes presentasjon av den filosofiske verktøykasse, som inneholder praktiske veiledninger på ulike typer spørsmål og en diskusjon av om alle svar er like gode. Videre gjennomgås betydningen av begrunnelser for alle typer standpunkter, ikke minst påpekningen av hva som er relevant når begrunnelser skal gis.»

Filosof Tore Frost om boken i anmeldelsen «Barnehagen som etisk og filosofisk arena» i barnehagetidsskriftet Første Steg, høst 2013

Bokens primære målgruppe er studenter til den nye barnehagelærerutdannelsen, men kan leses av alle med interesse for barn og filosofi.

Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup
Filosofi og etikk i barnehagen
Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2013
176 sider, heftet
ISBN 9788202406295
Veil. utsalgspris: kr 299,-
Kjøp boken hos Bokkilden.no

VIVO – Religion, livssyn og etikk for barnetrinnet

Læreverket VIVO 1-7 er utviklet til den nye læreplanen i RLE (Religion, livssyn og etikk) i grunnskolen. VIVO har én grunnbok for henholdsvis 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn. I tillegg er det laget arbeidsbøker, «lærerens bok», fortellingsbøker, kopipermer, CD-er og interaktive nettsider.

Noe av det spesielle med dette læreverket er at filosofisk tenkning og refleksjon går som en rød tråd gjennom det. I grunnbøkene er det for eksempel utplassert små «filosofer» i form av spørsmål som utfordrer eleven til å tenke nytt i forhold til fagtekstene. I lærerens bok gis en mengde konkrete forslag til hvordan man kan arbeide videre med både disse spørsmålene og andre utvalgte temaer. I tillegg er mange av spørsmålene og oppgavene for elevene laget for å få elevene til å reflektere videre – på egen hånd eller i fellesskap.

«Lærerens bok» gir en introduksjon til filosofiske samtaler i skolen, og gir en rekke konkrete forslag til hvordan slike samtaler kan gjennomføres i klasserommet. Elevene lærer også om filosofisk samtalemetode når de leser om Sokrates i 3-4-boken, og når de leser om filosofi i klasserommet i 5-7-boken.

Ariane Schjelderup fra BUF har hatt ansvaret for læreverket VIVOs filosofiske profil. Hun har også vært med på å skrive etikk og filosofi-delene.

Elen Egeland, Anne Grete Ingebretsen Husan, Kjerstin C.D. Jacobsen, Ariane Schjelderup
VIVO RLE 1-2 – VIVO RLE 3-4
John Harald Bondevik, Anne Carlsen, Ariane Schjelderup
VIVO RLE 5-7
Gyldendal, Oslo 2009-10
Kjøp VIVO 1-2
Kjøp VIVO 3-4
Kjøp VIVO 5-7
VIVO 1-7 hjemmeside

Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor

Små barn stiller store spørsmål. I en filosofisk samtale oppmuntrer vi barna til å tenke høyt over mulige svar på vriene spørsmål, uten at vi voksne hjelper dem til å formulere svarene. Slik viser vi barna at vi tar dem på alvor. Denne holdningen er i pakt med rammeplanen (2006) der filosofisk refleksjon og barns medvirkning trekkes frem som viktige satsningsområder i barnehagen.

Barns undring og vitebegjær er et godt utgangspunkt for å skape filosofiske samtaler, men det krever trening og gode ideer. Denne boken beskriver hvordan vi kan forberede og gjennomføre filosofiske samtaler, og den presenterer et bredt utvalg av filosofiske øvelser og aktiviteter.

Øyvind Olsholt, Maaike Lahaise, Ariane Schjelderup
Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor
Kommuneforlaget, Oslo 2008
175 sider, heftet
Originalillustrasjoner: Maaike Lahaise
ISBN 978-82-446-1303-3
Veil. utsalgspris: kr 298,-
Kjøp boken hos Bokkilden.no

EXPHIL03 – En komplett guide

Forberedende studier i filosofi (examen philosophicum, ex.phil.) er en gammel universitetstradisjon i Norge. Innholdet i dette åpningsstudiet til akademia er da også blitt endret både ofte og grunnleggende. Siden 2003 leser exphil-studenter ved Universitetet i Oslo hovedsaklig «originaltekster» – dvs. tekster som filosofene selv har skrevet – istedenfor nålevende fagfilosofers mer eller mindre pedagogiske fremstillinger av andre filosofers tanker (denne nye ordningen fikk navnet EXPHIL03, derav navnet på boken). Dermed kommer studentene tettere på hver enkelt filosof, men oppdager til gjengjeld ikke så lett sammenhengene og forbindelsene mellom tenkerne og tankesystemene. Behovet for strukturerende og systematiserende hjelpebøker er derfor klart tilstede, og det er nettopp en slik bok vi har ønsket å skrive.

Følgende er hentet fra bokens vaskeseddel: «Denne boken gir god hjelp til å forstå, få oversikt over og huske exphil-pensum ved Universitetet i Oslo. Forfatterne går grundig gjennom alle originaltekstene, og filosofer og fagområder sees i sammenheng. Originaltekstsammendragene innledes med «kjernespørsmål», og hvert kapittel avsluttes med en «ettertanke» som oppsummerer og ser tematikken i et videre perspektiv. Her er også råd til oppgaveskrivning, eksempler på oppgavedisposisjon, samt liste over tidligere gitte eksamensoppgaver.»

 

Harald Schjelderup og Øyvind Olsholt
EXPHIL03 – En komplett guide
Universitetsforlaget, Oslo 2006
173 sider, heftet
ISBN-13: 978-82-15-00905-6
ISBN-10: 82-15-00905-0
Kjøp boken hos Bokkilden.no

Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles

Denne boken inngår i Gyldendals Temabibliotek som består av en rekke bøker blant annet utviklet til bruk i tema/prosjektarbeid i skolen. Men dette er likevel ikke først og fremst ment som en skolebok. Dette er en bok skrevet for alle ungdommer (og voksne) som er interessert (eller kunne tenkes å bli interessert) i filosofi og filosofiske spørsmål. Derfor håper vi at boken vil finne et nedslagsfelt også utenfor skolen, f.eks. i konfirmantopplæringen eller som utgangspunkt for filosofiske samtaler i hjemmet.

Følgende er hentet fra bokens vaskeseddel: «Boken tar for seg antikkens tre store filosofer: Sokrates, Platon og Aristoteles. De mente at det finnes noe som er evig og uforanderlig og at vi ved å arbeide med filosofiske spørsmål kan nå frem til viten om dette. Deres tenkning tar utgangspunkt i spørsmål og tankeutfordringer som er like aktuelle idag som de var den gang, for eksempel spørsmålene om den verden vi lever i er den mest virkelige, hvorfor menneskene ikke alltid gjør det som er rett (hva er det rette?) og hva det er som gjør at et lite frø kan utvikle seg til et stort tre.»

 

Ariane B. Schjelderup
Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles
Gyldendal, Oslo 2001
62 sider, innbundet
ISBN 82-05-28330-3
Strekillustrasjoner ved Per Helge Moen
Kjøp boken hos Bokkilden.no

Filosofi i skolen

I denne boken viser vi hvordan filosofiske samtaler kan gjennomføres sammen med barn. Vi tror at barn og voksne gjennom filosofiske samtaler kan komme frem til en mer grunnleggende forståelse av seg selv og den verden de er født inn i. En forståelse som er dypere nettopp fordi det er de selv som har sluttet seg frem til den. Den filosofiske samtalen har sitt forbilde i Sokrates' samtalekunst og «jordmorvirksomhet» og kan ta utgangspunkt i nesten hva som helst: eventyr, dagligdagse erfaringer, vitenskapelige teorier, kunstverk m.m.

Selv om boken offisielt er rettet mot lærere i skolen, kan den leses med fullt utbytte av enhver som er interessert i å oppnå dypere samtaler med barn. Boken ble faktisk skrevet med foreldrene, og ikke lærerne, i tankene. Poenget er ikke om de filosofiske samtalene skjer i et klasserom eller ved middagsbordet, poenget er at flest mulig voksne mennesker virkelig oppdager barna rundt seg og bryr seg om deres indre verden, deres tanker og forestillinger, deres drømmer og fantasier.

Boken består av to deler. Første del er en innføringsdel som i teori og praksis forklarer hvordan man kan gjennomføre filosofiske samtaler. Andre del er en ressursdel med en lang rekke spørsmål, oppgaver og øvelser knyttet til forskjellige filosofiske tekster og temaer. Boken er på ca. 320 sider.

Sagt om denne boken:

«Boken er skrevet som en medhjelper når en skal snakke med barn om «de evige spørsmål». Som både forfatteren og redaktøren sier, kan den brukes like mye for meg som den kan for en lærer, et klasserom er ikke nødvendig. Jeg tok med nevøen min en tur i skogen og spurte hva han tenkte om ting. En blir rett og slett overrasket over barns tanker, særlig om de ikke sier det de tror du vil høre. Denne boken er et hjelpemiddel mot det. Boken sier mye som burde vært selvsagt, men som vi voksne rett og slett ikke tenker på. Derfor kan jeg anbefale boken på det varmeste om du ikke har for vane å snakke litt filosofisk med små barn.»

Ariane Schjelderup, Øyvind Olsholt og Beate Børresen
Filosofi i skolen
Tano Aschehoug, Oslo 1999
320 sider, heftet
ISBN 82-518-3859-2
Veil. utsalgspris (da boken var ny): kr 329,-
Kjøp boken hos Bokkilden.no

Siden opprettet: 2003. Sist endret: 20.10.22 14:13.