Litteraturliste

Tidsskrifter

Et utvalg fagartikler og fagbøker på skandinaviske språk

Artikler

Bøker

Forslag til filosofisk litteratur for barn og ungdom på norsk (og dansk)

Andersson, Roy (red), Boman, Kalle (red), Borbás, István (red): FRYS – Vellykket nedfrysning av herr Moro, Spartacus forlag, Oslo 2001 – Dette er en samling unike fotografier fra det 20. århundre koblet sammen med tekster fra over 2000 års kultur- og litteraturhistorie. Tekstene kommenterer de underlige fotografiene på underfundig vis, og burde samlet kunne være et godt utgangspunkt for filosofiske samtaler. Som et tillegg til boken ble det samme år på samme forlag utgitt et hefte – «FRYS, et idéhefte» – som tematiserer sentrale problemstillinger som boken direkte og indirekte tar opp. Både Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt var bidragsytere til dette heftet.

Biong, Trine-Line B.: Vi er alle opp-ned – en bok for veldig voksne, Flux 2005 – Utgivers omtale: «Boken består av pussige betraktninger fra Mikkel-Emil, som snakker med «mamma» fra han er 4 til han blir 10 år. Mikkel-Emil har tanker om alt fra en tett vask til litt sorg, med mye humor. Formen kan minne om Unni Lindells barnesamtaler, men Mikkel-Emil går mer filosofisk til verks. Dette er en ypperlig gavebok til foreldre, som også kan leses av voksne og barn sammen som utgangspunkt for samtale. Boken inviterer oss alle til å leke litt mer, og ta barn på alvor. Dette er første bok i serien Barna filosoferer. Illustrert.»

Brenifier, Oscar: Motsetningenes filosofi, Cappelen Damm, Oslo 2009 [les vår anmeldelse]

Brenifier, Oscar: 3 bøker for barn i Tenkofil-serien: Hva tenker du om livet?, Hva tenker du om følelser?, Hva tenker du om godt og ondt?, Omnipax, Oslo 2005* [les vår anmeldelse av disse bøkene]

Carroll, Lewis: Alice i Eventyrland, Aschehoug 2002 (les på BUF: Trude Audny Ødegårds artikkel i Bøygen om denne boken)

de Maeyer, Gregie og Vanmechelen, Koen, Juul, Praxis Forlag 1996 – Dette er en fundersom historie om en gutt som blir mobbet, men som finner sine egne måter å takle smerten på. Boken har flotte fotografier av treskulpturer laget av Vanmechelen, og er en oversettelse av en belgisk bok som er blitt til med utgangspunkt i et filosofiprosjekt i Belgia hvor forfatteren og kunstneren reiste rundt i skoleklasser sammen med filosofer. Idéen var å lese fortellingen for barna, deretter filosofere over fortellingen, og til slutt gi barna selv muligheten til å lage skulpturer med medbragte materialer.

Grytten, Frode: Hull & Sønn, illustrert av Marvin Halleraker, Spartacus 2004 – Fabulerende og underfundig billedbok om hullenes betydning! Hva skjer hvis fabrikken som lager hull blir lagt ned? Flotte illustrasjoner. Passer til høytlesning.

Gaarder, Jostein: Sofies verden, Aschehoug 1991

Gaarder, Jostein: Hallo? Er det noen her?, Gyldendal 1996 – Rammefortelling der onkel Joachim skriver brev til Camilla. Han forteller fra barndommen, og de filosofiske spørsmål han stilte den gang blir formidlet i avsnitt med ulike tema. Passer på barnetrinnet.

Hinge, Helle og Juul, Henrik: Brug filosofien, Gyldendal, København 2005 – Lærebok om Sokrates, Platon og Aristoteles for danske ungdomsskoleelever. Boken er farverik, og har mange fotografier og illustrasjoner. Språket i boken er ungdommelig. Til boken hører også et ressurshefte for lærere (resourcebog). Her finnes introduksjoner til stoffet, lærerveiledninger og kopisider.

Lemieux, Michele: Natt-tanker, Gyldendal Tiden 1997 – Hvem er jeg, og hvor kommer vi fra? En jente som ikke får sove om kvelden undrer. Enkelt og minimalistisk, varmt og humoristisk om eksistensielle spørsmål. Passer for hele skolealderen.

Micaelsen, Vera: På månen spiser de kameler – filosofi for barn, Kagge forlag 2005 – Boken handler om de store, eksistensielle spørsmålene i menneskelivet og belyser dem fra flere sider. Hensikten er å få i gang en samtale mellom barna, eller mellom barn og voksne. Micaelsen står selv for illustrasjonene.

Nyhus, Svein: Verden har ingen hjørner, Gyldendal Tiden 1999 – «En stol sitter aldri. Den bare står hele livet.» Tilværelsen sett gjennom et barns øyne uttrykt i bilder og et poetisk språk. Billedbok for de yngste.

Nyhus, Svein: Jeg!, Gyldendal 2004 – Billedbok om å oppdage seg selv, tilværelsen og de nærmeste omgivelser. For barn fra 5 til 10 år.

Osborne, Richard: Filosofi for begynnere, Pax 1995 – Lærebok i filosofi i tegneserieform. Ungdomstrinnet og oppover.

Saint Exupery, Antoine de: Den lille prinsen, Aschehoug 1998 – Klassikeren om flyveren som får motorstopp midt i ørkenen for deretter å møte en liten gutt fra en fremmed planet. Gutten får ham til å se på seg selv og livet med nye øyne.

Schjelderup, Ariane: Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles, Gyldendal Oslo 2001 – Dette er en bok om antikkens filosofer skrevet for alle ungdommer (og voksne) som er interessert (eller kunne tenkes å bli interessert) i filosofi og filosofiske spørsmål. Boken burde derfor ha et nedslagsfelt også utenfor skolen, f.eks. i konfirmantopplæringen eller som grunnlag for filosofiske samtaler mellom foreldre og barn.

Stoltz, Gerhard: Ingen eier tankene, Eide 1996 – Billedbok om tanken og ettertanken. Hvor kommer tankene fra, og hvor mange kan dele dem? For barn fra 5 til 12 år.

Stoltz, Gerhard: Tiden bor ingensteder, Eide 1993 – Billedbok om begrepet tid. Hva er tid, hvor kommer den fra og hvor skal den? For barn fra 5 til 12 år.

Svatun, Birte (ill. Anders Kaardahl): Rett eller galt, Cappelen Damm, Oslo 2009

Svatun, Birte (ill. Bo Gaustad): Hva er følelser?, Cappelen, Oslo 2007

Weate, Jeremy: En passe stor og litt annerledes reise gjennom filosofihistorien: Jeg tenker, derfor er jeg til (originaltittel: «A young person's guide to philosophy», Damm 1999 – Illustrert bok om de mest kjente filosofene i vår kultur, fra de gamle grekerne til vår tid. Passer som oppslagsbok. For ungdomstrinnet, kan brukes av gode lesere på mellomtrinnet.

Et knippe artikler og bøker på engelsk

Et utvalg artikler og bøker på tysk

Litteratur innen Critical thinking-bevegelsen

Vi tar også med et utvalg innen det temaområde som går under betegnelsen «critical thinking». Denne tradisjonen vektlegger kanskje først og fremst kognitiv psykologi og logisk-rasjonelle argumentasjonsteknikker, men representerer også perspektiver på sokratisk samtalekunst, åndelighet og veier til et bedre liv.

Anbefalte filosofihistoriske verker

(* anbefales spesielt)

Annen relevant litteratur

Se også våre bokanmeldelser.

Platon, Sokrates' forsvarstale, Drikkegildet i Athen (Symposion), Faidros

Disse tre platonske dialogene er ikke sære og uforståelige filosofiske avhandlinger. De består tvertimot av levende samtaler med Sokrates som det naturlige midtpunkt. De er alle å regne som standardverker innen verdenslitteraturen. Forsvarstalen er Platons gjengivelse av den talen Sokrates holdt da han sto anklaget for å spotte statens guder og forderve ungdommen. Drikkegildet omhandler et festlig lag hvor det kappes om å holde de gjeveste talene til kjærlighetens pris. I Faidros er det begrepet sjel som undersøkes.

Marcus Aurelius, Til meg selv, Dreyers kulturbibliotek, Oslo 1957

Vi tar også med den gamle romerske keisers selvbetraktninger. Og det gjør vi fordi den er et enestående klassisk eksempel på hvordan visdommens røst noen ganger hever seg med en beundringsverdig klarhet, renhet og enkelthet samtidig som den utstråler suveren myndighet og autoritet – nettopp ikraft av denne klarhet, renhet og enkelhet!

Egil A. Wyller, Sokrates og filosofien i Athen, Spartacus/Andresen & Butenschøn 1994

En glimrende guide til Sokrates! Her belyses Sokrates-skikkelsen, dels ved utdrag fra Platons dialoger og ved henvisning til anekdoter om Sokrates, dels ved filosofiske og idéhistoriske presentasjoner. Boken er tredje bind av ialt tyve i Wyllers «henologiske skriftserie». Denne serie tar sikte på å presentere «trekk ved den gresk-platonske og jødisk-kristne åndstradisjon, dens visdom og innsikt, fra antikken til vår tid» (fra bokens vaskeseddel).

Hall Bjørnstad, Tankebaner – 15 samtaler om det å filosofere i 90-årene, Spartacus, Oslo 1995

Her møter vi 15 kjente og mindre kjente norske filosofer (bl.a. Egil A. Wyller) intervjuet av Bjørnstad. Et hovedspørsmål i alle samtalene er: hva vil det si å filosofere, hva tjener det til og eventuelt hvilke forpliktelser medfører det? Hva har filosofien å gi oss idag? Verdt å merke seg er at Bjørnstad, som står for utvelgelsen av spørsmål og spørsmålsvinklinger, selv ikke har mer filosofiutdannelse enn et grunnfag. Han begrunner dette i forordet ganske enkelt slik: «Kanskje man nettopp bør være ikke-filosof for å kunne stille de store, uhåndterlige og naive spørsmålene?» Boken er en utvidet og omarbeidet versjon av en intervjuserie i Morgenbladet 1994-95.

Birgitte M. Siem, Slapp av litt a – barn om tid, voksne og hverdagsliv, Messel forlag 2005

Utgivers omtale: «Lider barna, eller bekymrer vi oss uten grunn? Etter lang tid med voksendebatt får vi endelig barnas versjon. Er de stressa? Blir dagene for lange og aktivitetene for mange? Eller trives de rett og slett? Slapp av litt'a! gir noen svar. De er ikke entydige – men tankevekkende lesning for engasjerte foreldre. Dette er klar tale fra ærlige barn, verdt å lytte til. Noen voksne – foreldre , bestemødre og pedagoger – bidrar også med refleksjoner som setter barnas utsagn i perspektiv. Boka inneholder også faktainformasjon og kommentarer til virkeligheten vi befinner oss i. Familielivets travle mysterium – kan det løses? Lytter vi til barna blir vi i alle fall litt klokere. Kanskje er det ikke så vanskelig som vi tror?»

Siden opprettet: 2003. Sist endret: 13.02.13 12:31.