Nyheter 2005

November og desember


Er barn mennesker? Foredrag holdt på seminaret «Barn mellom børs og katedral», Trondhjem 6.-7. november 2000

25. juli 2005

I middelalderen hadde man intet klart definert begrep om barndom. Her inngikk barna i det voksne arbeidsfellesskapet så snart de kunne snakke og gå. Et aristotelisk syn på mennesket var enerådende: barnet har et iboende potensial som ennå ikke er blitt virkeliggjort. Idag mener vi derimot at alle mennesker, uansett alder, har nøyaktig det samme menneskeverdet (med mulig unntak av fosteret). Men vi går enda lenger: vi opphøyer barndommen som det tapte paradis. «Vi har snudd Aristoteles på hodet: som den voksne plante vi er strekker vi oss nå begjærlig tilbake mot jorden og ikke opp mot solen slik vår natur kaller oss til.» Vi ser en «tiltagende infantilisering av dagens voksenkultur». Dermed er ikke den voksnes rolle som sosialt og moralsk forbilde ikke lenger så selvsagt. Les mer


Anmeldelse av ny Tenkofil-bokserie for barn av Oscar Brenifier

17. juli 2005

Disse tre rikt illustrerte bøkene ble publisert samtidig våren 2005. De inngår i Tenkofil-serien på Omnipax forlag. Hver bok inneholder seks filosofiske spørsmål som gis 5-6 forskjellige svar. Disse svarene utsettes så for en rekke innvendinger, hele tiden med ledsagende illustrasjoner. Det som gjør disse bøkene så verdifulle er at de taler like mye til små som til store barn, like mye til unge som til eldre og mer erfarne voksne. Jeg vil si at disse bøkene er skrevet i sann filosofisk ånd: i stilen er de enkle, likefremme og ubesværede, nesten slentrende, men de etterlater likevel en ettertankens etterklang som kan være både fruktbar og brysom – alt etter hvordan man velger å forholde seg til den. Les mer


Rapport fra Filosofisk sommerleir på Ramme Gaard 2005

14. juli 2005

Fra torsdag 7. til søndag 10. juli 2005 arrangerte Barne- og ungdomsfilosofene ANS og Ramme Gaard for andre året på rad filosofisk sommerleir for barn i alderen 8-12 år på Petter Olsens storslagne Ramme Gaard på Hvitsten i Akershus. Ideen med våre filosofiske sommerleire er å tilby barn filosofiske samtaler i kombinasjon med ulike kulturelle opplevelser. Denne gangen var hovedtemaet «kjærlighet», med utgangspunkt i antikkens forestilling om kjærlighetsguden Eros og talene til kjærlighetens pris som vi finner i Platons dialog Symposion. Les mer


On Serious Games and the possible Reshaping of a Philosophical Paradigm: Some Reflections on the Sessions of Oscar Brenifier, by Morten Fastvold

1. juli 2005

In this article, the Norwegian philosophical practitioner Morten Fastvold describes how and why to make the move from the traditional, psychological paradigm, where one treats persons with the utmost care in respect of their personal histories and backgrounds, to a philosophical, Socratic frame of mind where the person's statements and the logical connections between them is in focus. Fastvold also shows that there is a strong connection between the psychological stress on feelings and the anti-intellectualism so common in our day. More


Interview with Øyvind Olsholt, by Saeed Naji

1. juli 2005

Saeed Naji is a researcher at the Institute for Humanities and Cultural Studies in Tehran, Iran. Philosopher Øyvind Olsholt runs the Norwegian company Children and Youth Philosophers with his wife Ariane Schjelderup who is also a philosopher. He teached philosophy at the University of Oslo from 1995-1997. From 1997 onwards he has worked full time with philosophy for children. With Ariane he arranges teacher seminars, philosophy clubs and philosophy summer camps for children etc. He has also started a philosophical web site for the Norwegian primary and secondary school (www.skoletorget.no). More


Filosofer søkes i Østfold

20. juni 2005

Den kulturelle skolesekken har nå bestemt seg for å kjøre et storstilt filosofiprosjekt i Østfold. Skoleåret 2005-2006 skal alle fylkets 5., 6. og 7. klassinger klassevis få delta i filosofiske samtaler på biblioteket. Prosjektet heter «Hvem er jeg?». Til dette omfattende prosjektet søker man etter arbeidsvillige filosofer, jfr. annonse på FINN.


Interview with Roger Sutcliffe, Pres. of ICPIC

15. mai 2005

Saeed Naji is a researcher at the Institute for Humanities and Cultural Studies in Tehran, Iran. Professor Roger Sutcliffe is President of ICPIC, International Council for Philosophical Inquiry with Children, President of SAPERE and vice-Chair of the Values Education Council in England. More


Life as Philosophical Practice - Philosophical Dialogue for Goodness' Sake (notes from Oslo-lecture)

18. mars 2005

Petra von Morstein is Professor Emeritus of Philosophy at the University of Calgary and Guest Professor at Lessing-Hochschule zu Berlin. She is also philosophical counsellor in private practice, one the most acknowledged counsellors today. March 11th she held a lecture at the University of Oslo titled: "Life as Philosophical Practice - Philosophical Dialogue for Goodness' Sake". We were present at the lecture, and now offer our notes to those interested who did not (or could not) attend. More


Undring på timeplanen

22. februar 2005

På zett.no er det nylig publisert en artikkel om filosofi med barn hvor både utdanningsminister Kristin Clemet, forfatter Jostein Gaarder, universitetslektor i filosofi ved UiO Inga Bostad og førstelektor på almenlærerutdanningen ved HiO Beate Børresen er intervjuet. Her fremgår det bl.a. at det fra høsten 2006 skal igangsettes forsøk med filosofi på bred basis i den norske grunnskolen. Les artikkelen enten på zett.no eller her på buf.no.


Hovedfagsoppgave om filosofi i barnehagen

11. februar 2005

For snart ett år siden, våren 2004, leverte førskolelærer og spesialpedagog Dag Erik Hovlund sin hovedfagsoppgave i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Avhandlingen het: Lærer dere barna og tenke i barnehagen nå? – Filosofi for barn i barnehage. Hovlund gjennomfører her et forskningsprosjekt basert på sine erfaringer med implementeringen av filosofi med barn-konseptet i Lykkentreff barnehage på Sortland. Anbefalt lesning for alle styrere og pedagogiske ledere i barnehager.


BUF filosofiklubb i Østkantavisa

10. februar 2005

I slutten av januar ble tre av høstens deltagere i filosofiklubben, samt «klubbleder» Øyvind Olsholt, intervjuet av Østkantavisa. Dette resulterte i en artig liten reportasje – med bilde – som ble publisert den 27. januar. Artikkelen fikk navnet «Neste generasjon filosofer?».


Filosofi med barn-konferanse i Stockholm

26. januar 2005

Den 7. og 8. april 2005 arrangeres konferansen «Filosofi med barn och ungdomar» ved Lärarhögskolan Stockholm. Konferansen vil fokusere på ulike samtalepraksiser, både i praktisk og teoretisk henseende, og vil se nærmere på metoder, erfaringer og konsekvenser. Hovedinnleder på konferansen er ingen ringere enn Gareth Matthews fra USA, forfatteren av klassikeren Philosophy and the Young Child og en av den internasjonale P4C-bevegelsens «grand old men». Blant øvrige bidragsytere finner vi Ragnar Ohlsson, Bo Malmhester, Helge Svare og Beate Børresen. Frist for påmelding: 14. mars.

Konferansen «Filosofi med barn och ungdomar»


IAPC nyhetsbrev for høsten 2004 på nett

18. januar 2005

IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children), som i 2004 bl.a. feiret sitt 30-årsjubileum, har nylig publisert sitt nyhetsbrev for høsten 2004 på Internett. Her kan du lære mer om IAPC-instituttet og det omfattende internasjonale arbeide som her gjøres for å fremme filosofisk tenkning og filosofiske undersøkelser blant barn og ungdom, i og utenfor skolesammenheng. Høyskolelektor Beate Børresen er også representert med et innlegg hvor hun forteller at filosofi kan komme inn som et eget fag i norske skoler fra 2006. Nyhetsbrevet finner du her:

http://frontpage.montclair.edu/iapc/NewsletterJan2005.htm

Nyhetsbrevet kan også lastes ned i utskriftsvennlig PDF-format her:

http://frontpage.montclair.edu/iapc/NewsletterFall2004Adobe.pdf


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Eldre nyheter

Siden opprettet: 2005. Sist endret: 13.02.13 11:44.