På vandring gjennom livet

Barne- og ungdomsfilosofene – i samarbeid med Ung kirkesang, Liturgisk senter og Pilegrimsprestene i Hamar og Nidaros – fikk i 2006 midler til gjennomføring av et 3-årig utviklingsprosjekt i Den norske kirke kalt På vandring gjennom livet. BUF leverer her kurs i filosofisk samtalemetode for voksenledere og ungdomsledere i Ung kirkesang, men også til andre organisasjoner i kirken. Prosjektet retter seg primært mot ungdom i alderen 12-18 år.

Intensjonen er at filosofisk samtale skal tas i bruk sammen med ungdom på pilegrimsvandring i 2007 og 2008, og det er også en uttalt målsetning med prosjektet å vurdere overføringsverdien av filosofiske samtaler til andre områder innenfor kirken. Prosjektet er delfinansiert gjennom Trosopplæringsreformen: Størst av alt.


Varighet og aldersgruppe

Prosjektet går fra 2006–2008, og er et faseprosjekt; fase 12-18 år.

Visjon

På vandring gjennom livet gjøres både aktivitetsbasert og meditativt for å nå flere av dem vi ikke når i dag.

Målsetning

Øke deltagelsen i kirkens arbeid og aktiviteter. Bruke filosofisk samtale med barn og ungdom som metode og vektlegge overføringsverdi for metoden til trosopplæring generelt. Samlinger og vandringer skal inspirere til samarbeid mellom lokale menigheter og kor samt ulike lag og foreninger lokalt.

Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og livsmestring for aldersgruppen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.

Beskrivelse

Sammendrag: I samarbeid med Barne- og ungdomsfilosofene, Pilgrimsprestene i Hamar og i Nidaros samt Liturgisk senter vil vi utvikle prosjektet og vi vil:

Virkemidler/kanaler for markedsføring

www.sang.no og nettstedene tilhørende samarbeidspartnerne i prosjektet, materiell som blir publisert og gjort tilgjengeilg, kurs, inviter oss til møter med innledninger og gjerne som kursledere.

Medarbeidere i prosjektet

Prosjektleder Birgitte Løes
Prosjektkoordinator (60% stilling)
Telefon: 69893076
Mobil: 92226005
E-post: birgitteloes [krøllalfa] mac.com

Tildeling (2006): kr 125 000,-


Avsluttende prosjektrapport (2009)

Prosjektrapporten presenteres i form av ni artikler med ulik lengde og gemytt. Samlet gir de et godt inntrykk av erfaringene vi gjorde oss i dette prosjektet. Lenkene peker til pdf-filer (hver på ca. 2-300 kB) som lastes ned i nettleseren.

Jørund Midtun er prest i Røyken kirke.
Birgitte Løes er rådgiver i Ung kirkesang.
Nils Hidle er generalsekretær i Ung kirkesang.
Øyvind Olsholt er magister i filosofi og daglig leder i Barne- og ungdomsfilosofene ANS.

Andre aktuelle BUF-lenker

Aktuelle eksterne lenker

Siden opprettet: 19.06.06. Sist endret: 28.01.10 23:25.