Årets to norske deltagere: Malin Häggkvist Wallin og Anders Wiik.

Den 13. internasjonale filosofiolympiade, Warszawa, Polen – 19.-23. mai 2005

Norge deltok for første gang i den internasjonale filosofiolympiaden i 2005. Denne gang, som i 2006, var det filosofilærer Thor Steinar Grødal ved Foss videregående skole i Oslo som ledsaget elevene. Norske deltagere var Malin Häggkvist Wallin og Anders Wiik, begge fra Foss videregående skole. Dette året var det ca. 40 deltagende elever fra totalt 16 land. Gull-, sølv-, og bronsemedaljene gikk til Argentina, Østerrike, Finland, Korea, Polen og Romania.

Essaytekster/oppgaver 2005

Topics for the essay contest at the 13h International Philosophy Olympiad, Warsaw, May 20th, 2005

I

If I had to choose between betraying my country and betraying my friend, I hope I should have the guts to betray my country.

(Hvis jeg måtte velge mellom å forråde mitt land og å forråde en venn, håper jeg at jeg ville hatt styrken til å forråde mitt land.)

E. M. Forster, What I believe in Two Cheers for Democracy, Penguin Books, 1965, p. 76

II

Today, the truth is dispersed across many universes of discourse which can no longer be arranged in a hierarchy. However, in each of these discourses we search tenaciously for insights that can convince all.

(Idag er sannheten spredt ut over mange diskursuniverser som ikke lenger kan systematiseres i ett hierarki. I hver av disse diskursene søker vi imidlertid hardnakket etter innsikter som kan overbevise alle.)

Jürgen Habermas, in Sinn und Form, November/Dezember 1989, abgedruckt in: taz vom 17.01.1990

III

Hedonism, pessimism, utilitarianism, eudemonism – all these systems that measure the value of things taking into account the pleasure or pain that go along with them, that is to say, according to any non-core condition or facts, are seen as if they do not go in depth and being naïve. Any man with his constructive faculty in place and a conscience of an artist, can only regard this with irony and pity from a distance.

(Om det er hedonisme, pessimisme, utilitarisme eller eudaimonisme. Alle tenkemåter som måler tingene etter lyst og lidelse, dvs. etter tilfeldige egenskaper og karakteristika som ligger utenfor tingenes verdi, er overfladiske og naive tankeformer som enhver som vet at han har formende krefter og har en kunstners samvittighet, ikke kan se ned på uten spott, heller ikke uten medlidenhet. [Oversettelse: Trond Berg Eriksen])

Friedrich Nietzsche, Hinsides godt og ondt, §225

IV

Language is a labyrinth of paths. You approach from one side and know your way about; you approach the same place from another side and no longer know your way about.

(Språket er en labyrint av stier. Du nærmer deg fra én side og er istand til å orientere deg. Du nærmer deg det samme stedet fra en annen side og er ikke istand til å orientere deg.)

Ludwig Wittgenstein, Philosophical investigations, [203], translated by G. E. M. Anscombe, Basil Blackwell, Oxford 1958, bilingual edition, p. 82e

Bilder fra arrangementet


Aktuelle eksterne lenker

Filosofiolympiader omtalt på buf.no

Siden opprettet: 22.09.06. Sist endret: 22.08.13 11:18.