«Det kan du ikke mene!»

Kurs i ledelse av tverrkulturell dialog

Kurset handler om å øke vår toleranse og evne til å kommunisere på tvers av forskjeller i meninger og holdninger som kan være kulturelt eller sosialt betinget. Mestring av tverrkulturell dialog er en utfordring vi stadig oftere møter i skole og arbeidsliv. Den filosofiske samtalen er en nøkkel til å kommunisere på en mer reflektert og konfliktforebyggende måte.

Skoleelever ble en gang utfordret til å forsvare at foreldre har rett til å slå barna sine. De aller fleste reagerte med sinne. Barna ønsket ikke å vurdere mulige argumenter i det hele tatt fordi de ikke fikk anledning til å uttrykke sin egen motstand først. Hvordan ville du forsvart standpunkter du selv er dypt uenig, ja til og med ville kjempet imot? Trening i dette er en av flere metoder for å bedre vår forståelse og hindre mistolkninger av andre.

Et viktig mål med kurset er å forbedre vår toleranse for meningsmotsetninger. Det handler om å fordype innsikten i våre egne følelsesmessige reaksjoner og å lytte aktivt til andres argumenter og perspektiver. Kursinnholdet er spesielt rettet mot mennesker som i sitt arbeide skal takle tverrkulturell kommunikasjon, ulike verdigrunnlag og meningsmotsetninger.

Filosofisk samtale er høyaktuelt både i forhold til skole og barnehage. I Stortingsmelding 30, Kultur for læring, sies det uttrykkelig at man ønsker å stimulere til ytterligere forsøk med filosofi i skolen. Og i den nye rammeplanen for barnehagen er etikk, religion og filosofi tatt inn som nytt fagområde.

Hovedmomenter i kurset:

Målgrupper

Tid og sted

Tirsdag 13. februar 2007 kl. 09.00–16.00
Eilert Sundts gt. 34 (rett på oversiden av Uranienborg kirke)
Majorstua, Oslo [Kart på Gulesider]

Kursavgift

Kr 1500,- pr. deltager inkludert lunsj og pausesnacks.

Påmelding

Påmeldingsfrist: tirsdag 6. februar.

Kursledere

Siden opprettet: 08.01.07. Sist endret: 28.01.07 23:23.