Pilegrims- og filosofihelg – 19.-21. januar 2007 – Lillehammer

[Foto: Nils Hidle, Ung kirkesang. Som bildene viser, opplevde vi en kald og snefull januarhelg i OL-byen, uten at det lot til å affisere noen av deltagerne.]

Som vi skriver på prosjektsidene innledet BUF i 2006 et 3-årig samarbeid med Ung kirkesang, Pilegrimsprestene i Hamar og Nidaros og Liturgisk senter. Prosjektet heter «På vandring gjennom livet» og retter seg mot aldersgruppen 12-18 år. Et hovedmål med prosjektet er å vurdere effekten av filosofisk samtale i kristne kontekster: Hvorledes virker filosofisk-sokratisk samtalekultur inn på den enkelte ungdoms religiøsitet? Blir troen styrket eller svekket som følge av skjerpet kritisk sans og økt intellektuell årvåkenhet?

Ambisiøs målsetning

Prosjektet har vært under planlegning i over ett halvt år allerede. Først denne helgen var det imidlertid duket for et møte med de ungdommene som utgjør «ryggmargen» i prosjektet, dvs. dem som skal trenes opp i filosofisk dialog. Målet vi hadde satt oss med denne helgen var ambisiøst: Vi ville forsøke å gi ungdommene såpass erfaring og ballast at de, når de kommer hjem, skulle være istand til selv å gjennomføre korte, filosofiske utvekslinger med sine lokale ungdomsgrupper. Hvordan gikk det?

Motivert ungdom = gode resultater

Vi vil si det gikk svært bra, nærmest over all forventning. Ungdommene var med på notene fra start, de var motiverte og interesserte hele veien, og de fant filosofisk samtale både spennende, tankevekkende – og tidvis også underholdende. Vi hadde da også lagt opp til en faglig progresjon i løpet av helgen. Vi startet med å gjennomføre samtaler med ulike utgangspunkter (bl.a. bibeltekster), fortsatte med flere sesjoners gruppearbeide, og avsluttet med at deltagerne selv fikk lede korte gruppesamtaler med etterfølgende evaluering. Det siste kunne vi med fordel gjort mer av, men det var ikke tid med bare to dager til rådighet.

Slik oppsummerer en av deltagerne helgen:

Helga bydde på små og store utfordringar. For mange var det deira fyrste møte med ekte filosofisk samtale, noko som fall i smak, og vakte stort engasjement. Barne- og ungdomsfilosofane Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt gav ei rask men grundig innføring i kva filosofisk samtale går ut på, og korleis å vekkja nysgjerrigheit i ei gruppe. Samtalar vart praktisert i mindre grupper. Mange av deltakarane fekk og prøva seg som samtaleleiarar.

Samtalene i Søre Ål kirke

Lørdagen vandret vi fra Lillehammer stasjon til Søre Ål kirke – en tur på ca. en time. Underveis ble det sunget, og vi fikk høre refleksjoner om vann og vannets betydning for livet fra en av pilegrimsprestene som hadde valgt dette tema som rød tråd gjennom helgen. Vel fremme i Søre Ål vanket det varm drikke og matpakker før vi tok fatt på de filosofiske samtalene.

På bildet over ser vi Ariane i full gang med sin gruppe. På bildet nederst lytter Øyvind oppmerksomt til et innspill fra en av deltagerne i sin gruppe. Men før vi delte deltagerne inn i to grupper, var vi samlet i plenum. Her leste vi høyt Johannes 5, 1-15:

Den syke ved Betesda

Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. 2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. 3 Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, 4 for en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.

5 Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. 6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?» 7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» 8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» 9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.

Men det var sabbat denne dagen, 10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» 11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: 'Ta båren din og gå!'» 12 «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. 13 Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der. 14 Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Etter å ha lest hele teksten høyt to ganger, ba vi deltagerne om å komme med to (og for anledningen kun to) spørsmål til teksten. Spørsmålene lød: «Skjedde det flere undre på Jesu tid enn idag?» og «Var det galt av Jesus å be mannen bryte sabbaten?» Deretter delte vi deltagerne inn i to grupper, hvorpå Ariane og Øyvind ledet hver sin gruppe i en drøy time med utgangspunkt i disse spørsmålene.

Siden opprettet: 23.01.07. Sist endret: 22.02.07 14:01.