Filosofi i skoleverket: Innføring av Historie og filosofi programfag

Konferansen er gratis, men deltagere som ønsker lunsj må betale kr 200,- i egenandel, som dekker to-retters lunsj begge dagene.

Sted

Bergen, 22.–23. mars 2007, Ricksstuene. Adresse: Veiten 3, Ole Bulls pl. 15. Inngang fra Veiten.

Innhold

Konferansen «Filosofi i skoleverket: Innføring av Historie og filosofi – programfag» vil omhandle den nært forestående innføringen av programfaget historie og filosofi i den videregående skole.

Innleggene omfatter:

Bakgrunn

I stortingsmelding nr. 30 tas det til orde for en implementering av filosofi i skoleverket. Et første resultat av dette er innføringen av programfag i historie og filosofi (ratifisert 26.04.06). Filosofisk institutt ved UiB utarbeider nå etterutdanningskurs for lærere i det nye faget.

Formål

Konferansen er den første i sitt slag i Norge. Formålet er derfor å skape et forum der stat/fylke, de respektive videregående skoler og fagmiljøet tilknyttet universitetet kan møtes for å drøfte spørsmål vedrørende implementeringen av det nye programfaget.

Deltagere

Konferansen er tverrfaglig. Den henvender seg derfor til alle interesserte, lærere i den videregående skole, politikere og byråkrater i fylkeskommune/stat og ansatte ved universitet/høyskoler.

Talere

Hovedtalere ved konferansen er personer med særlig kompetanse innen filosofi og pedagogikk: professor i filosofi Gunnar Skirbekk, rektor Erik Sølvberg ved Voss gymnas, professor i filosofi Vigdis Songe-Møller og filosof Øyvind Olsholt, medforfatter av boken Filosofi i skolen. I tilegg gis innlegg fra både lærere og forskere i region Vestland. Gå til konferansens hjemmeside for mer informasjon.

Overnatting

Vi har avtale med Scandic Hotels. Dersom rom bestilles via oss, kan vi tilby overnatting til 50% rabatt: kr 790,- pr. natt i enkeltrom.

Tilbakemelding

Frist for påmelding er 22. februar. Vennligst benytt følgende e-post-adresse: gry.vikanes@fil.uib.no

Gå til konferansens hjemmeside

Siden opprettet: 16.02.07. Sist endret: 16.02.07 01:11.