Filosofisk vårhelg for barn og voksne på Sommerhotellet i Valdres

Velkommen til en annerledes helg der tanke og kommunikasjon står i sentrum. Under ledelse av filosofiske samtaleledere vil vi snakke om alt mellom himmel og jord. Men ikke helt fritt; våre samtaleledere vil gjennom spørsmål til deltagerne få frem ulike perspektiver og lede samtalen opp på et alment, filosofisk nivå. Lek; ja vel. Men også seriøs tenkning!

Program

Fredag 27. april 2007

Ankomst med middag. Vi kjører filosofisk samtale for voksne når barna er i seng, og gir en introduksjon til temaet.

Lørdag 28. april 2007

kl. 08.00 – 09.30 Frokost med matpakkesmøring og klargjøring
kl. 09.30 – 11.00 To samtalegrupper: en for barn og en for voksne
kl. 11.00 – 15.00 Fjelltur for voksne som vil på ski med matpakke
(Vi har barnevakt mens foreldre er på ski)
Samtaler og lek for barn, inne og ute
kl. 16.00 – 18.00 Filosofiske samtaler for voksne
Kokkekurs for barna
kl. 17.00 – 17.30 Småmat for voksne
kl. 17.30 – 18.00 Barnas middag med resultater fra kokkekurset
kl. 18.00 – 20.00 Fri
kl. 20.00 / 20.30 – Filosofisk middag for småvoksne og voksne, når barna er i seng

Søndag 29. april 2007

Samme program som lørdag, men vi avslutter klokken 16.00.

Om filosofiske samtaler

I en filosofisk samtale søker vi å oppdage nye perspektiver ved en sak, og å finne gode begrunnelser for våre påstander og argumenter. På denne måten nærmer vi oss en dypere og sterkere forankret forståelse av saken – vi får åpnet øynene for sakens almene side. Fremfor å spørre hvorvidt en bestemt politiker er god eller dårlig, spør vi isteden generelt hva som gjør en politiker god eller dårlig. Filosofi innebærer også tenkning over tenkningen. For eksempel når vi reflekterer over gangen i et argument. Dette kalles «metatenkning» og gir oss en mulighet til å bli oss bevisst vår egen tenkning på en ny måte. Samtidig innser vi hvordan tenkningen representerer både muligheter og begrensinger.

I samtalene lærer vi å respektere og verdsette hverandres synspunkter, og vi trenes i å veksle mellom intellektuell kreativitet og kritisk analyse. Vi trenger nemlig begge deler for å ha en god filosofisk samtale. Denne gangen satser vi på opplegg tilrettelagt både for voksne og barn.

Helgens filosofiske samtaleledere

Øyvind Olsholt er magister i filosofi, og har jobbet som filosofilærer, bl.a. ved Universitetet i Oslo. I 1995 var han med på å stifte Filosofisk prosjektsenter. Siden 1997 har han arbeidet med filosofi for barn på heltid, og har vært tilknyttet en rekke skoler, barnehager og institusjoner på prosjektbasis gjennom firmaet Barne- og ungdomsfilosofene ANS. Han er medforfatter av boken Filosofi i skolen.

Anne Schjelderup har tidligere jobbet som lærer. Hun har grunnfag i filosofi og hovedfag i pedagogikk, med hovedfagsoppgaven Filosofi i skolen som demokratisk dannelse. I tillegg har Anne bred erfaring som filosofisk samtaleleder. Sammen med Barne- og ungdomsfilosofene ANS står hun bak nettstedet www.skoletorget.no.

Pris og praktisk informasjon

Hotell/overnatting og alle måltider samt filosofiske samtaler/program:

Pr. voksen i dobbeltrom: kr 2000,-
Pr. voksen i enkeltrom: kr 2300,-
Pr. barn: kr 1000,-

Tid: 27. – 29. april 2007
Sted: Sommerhotellet, Vang i Valdres (23 mil fra Oslo mot Bergen/E16)

Om Sommerhotellet

Med fri utsikt til vann og fjell gir Sommerhotellet en fin ramme til filosofiske samtaler. Se www.sommerhotellet.no for bilder og informasjon. Sommerhotellet har 12 rom og 25 senger. For å holde prisen nede, vil en del av barna hhv. dele rom eller bo på madrasser på foreldrenes rom. Noen av rommene er store og egnet for flere, og på disse rommene vil vi gi barna madrasser. Denne kabalen vil avhenge av antall deltakere. Foreldre som ønsker barnevakt mens de er på fjelltur må betale litt ekstra til barnevakten for dette.

Dette er vanligvis en av de siste helgene med åpne skiheiser på Filefjell. Vi kommer tilbake med informasjon om snøforhold/heis og annen praktisk informasjon etter påske.

(Alle fotografier på denne siden er hentet fra http://www.sommerhotellet.no)

Påmelding

Påmelding til trine [krøllalfa] sommerhotellet.no / 91 60 67 65 eller til anne [krøllalfa] buf.no. Ønsker du mer informasjon, send oss en e-post eller ring oss.

Vi må ta forbehold om tilstrekkelig antall påmeldinger for å gjennomføre helgen.

Siden opprettet: 09.03.07. Sist endret: 09.03.07 02:44.