OBS! BLADET ELLEMELLE BLE NEDLAGT VÅREN 2010

ElleMelle – Filosofi for de minste

ElleMelle er et nytt magasin for de minste barna/barnehagebarn. Magasinet – som baserer seg på et fransk barneblad – satser sterkt på filosofi med barn, og har i den forbindelse engasjert BUF. Vi skal blant annet bidra til filosofiske temahefter hvor vi tilbyr foreldre og førskolelærere spørsmål, oppgaver og øvelser knyttet opp til illustrasjoner/plakater. Første tema ut er «Mobbing, vennskap og fellesskap» (bildet til høyre viser forsiden på dette heftet).

Hva er ElleMelle?

ElleMelle er den norske versjonen av et fransk blad som heter Pomme D'api (Bayard forlag) som har vært en slager i mange år. Bladet er tilpasset alderen 3-7 år. ElleMelle ønsker å stimulere barns sosiale, emosjonelle og språklige utvikling, og deres evne til å resonnere og tenke kreativt. Med ElleMelle, følger også et foreldrehefte med råd og informasjon for foreldre, skrevet av fagfolk. Blant annet har Magne Raundalen og Jesper Juul en egen fast spalte.

ElleMelle er utgitt av Grieg Media AS i samarbeid med Pedagogisk Forum AS.

Hva er «Filosofi for de minste»?

«Filosofi for de minste» er «pakker» bestående av illustrasjoner, plakater og veiledninger skrevet av ledende fagpersoner på området. Den første pakken tar for seg temaet temaet mobbing, vennskap og felleskap. Veiledningene er uunnværlige for voksne når de skal arbeide filosofisk med temaet sammen i barnegrupper.

ElleMelle har engasjert barnepsykolog Magne Raundalen, førstelektor Beate Børresen ved Høyskolen i Oslo og filosof Øyvind Olsholt, daglig leder i Barne- og ungdomsfilosofene ANS, til å utvikle pakkene. Plakatene er illustrert av noen av Norges dyktigste illustratører: Björk Bjarkadottir, Akin Duzakin, Lars Aurtande, Hilde Hodnefjeld, Annlaug Auestad og Inger Lise Belsvik.

Hva koster pakkene?

Pakken «Mobbing, vennskap og fellesskap» har en ordinær pris på kr 1450,-, men selges frem til 15. november 2007 som introtilbud for kr 980,-. Dette inkluderer:

Eksterne lenker

Siden opprettet: 18.10.07. Sist endret: 27.09.10 15:02.