Nyheter 2007

«Filosofi for de minste»

Publiseringsdato: 12. desember 2007

Aftenposten.no har idag publisert to artikler relatert til filosofi i barnehagen og magasinet ElleMelle. Den første knytter seg til et besøk i Skogbrynet Kanvas-barnehage i Oslo. Den andre gjengir et kort intervju med Trond Kristoffersen i Barnehageforum.no om ElleMelle. På denne siden finner du lenker til artiklene.


"Wandering Through Life"—Introducing Philosophical Practice with Children and Adolescents in the Church of Norway

Publiseringsdato: 12. desember 2007

I 2006 var vi med på å igangsette et 3-årig trosopplæringsprosjekt i Den norske kirke kalt På vandring gjennom livet. Deltagende organisasjoner, i tillegg til Barne- og ungdomsfilosofene, er Ung kirkesang, Pilgrimsprestene i Hamar og Nidaros og Liturgisk senter. Hovedformålet med prosjektet er å introdusere og drive opplæring i filosofiske samtaler i pilgrims- og kormiljøsettinger i kirken. – I denne artikkelen gir vi en detaljert redegjørelse for våre erfaringer midtveis i prosjektet, og gjør oss også betraktninger angående forholdet mellom religiøse og sekulære tilretteleggelser av filosofisk samtalepraksis med barn og ungdom. Artikkelen er på engelsk.


Prosjektrapport fra Veienmarka ungdomsskole ferdigstilt

Publiseringsdato: 10. desember 2007

Høsten 2006 gjennomførte Barne- og ungdomsfilosofene ANS et filosofiprosjekt ved Veienmarka ungdomsskole i Hønefoss. Her ønsket vi å kartlegge effekten av ukentlige filosofiske samtaler med to elevgrupper på 10. trinn. På denne siden kan du lese forordet og danne deg en oversikt over innholdet i rapporten. Og du kan laste ned hele rapporten som pdf-fil.


Rapport fra Kunnskapsdepartementet

Publiseringsdato: 29. november 2007

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. De to forfatterne, Jens Breivik og Håvard Løkke, er tilknyttet henholdsvis Institutt for filosofi ved Universitetet i Tromsø og Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Oppdraget har vært å gi en oversikt over relevant kunnskap om filosofi med barn og unge.


ElleMelle – Filosofi for de minste

Publiseringsdato: 18. oktober 2007

ElleMelle er et nytt magasin for de minste barna/barnehagebarn. Magasinet – som baserer seg på et fransk barneblad – satser sterkt på filosofi med barn, og har i den forbindelse engasjert BUF. Vi skal blant annet bidra til filosofiske temahefter hvor vi tilbyr foreldre og førskolelærere spørsmål, oppgaver og øvelser knyttet opp til illustrasjoner/plakater. Første tema ut er «Mobbing, vennskap og fellesskap» (bildet til høyre viser forsiden på dette heftet).


Intervju med Gareth Matthews

Publiseringsdato: 12. september 2007

Her publiserer vi et nytt kapitel i serien med intervjuer av toneangivende skikkelser innen den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen gjennomført av den iranske filosofen Saeed Naji. Denne gang er det den amerikanske filosofiprofessoren Gareth Matthews som svarer på spørsmål bl.a. om forholdet mellom utviklingspsykologi (Piaget) og filosofi med barn. Matthews har gjestet Norge flere ganger. (Intervjuet er på engelsk.)


Pilegrimsvandring med filosofiske samtaler over Dovrefjell

Publiseringsdato: 4. september 2007

Vi har tidligere fortalt om vårt første filosofi- og pilegrimkurs på Lillehammer i prosjektet På vandring gjennom livet. Nå var det duket for vår aller første langvandring med innlagte filosofiske samtaler i dette prosjektet. Fra torsdag 16. til søndag 19. august 2007 vandret således 9 barn/ungdommer og 5 voksne fra ærverdige Budsjord gård ved Dombås til pilegrimsmålet Eysteinkirken på Hjerkinn – en distanse på ca. 35 km.


Kurs i tverrkulturell dialog for Utdanningsakademiet

Publiseringsdato: 29. august 2007

Et viktig mål med kurset er å forbedre vår toleranse for meningsmotsetninger. Det handler om å fordype innsikten i våre egne følelsesmessige reaksjoner og å lytte aktivt til andres argumenter og perspektiver. Kursinnholdet er spesielt rettet mot mennesker som i sitt arbeid skal takle tverrkulturell kommunikasjon, ulike verdigrunnlag og meningsmotsetninger. Kurset arrangeres 22.-23. oktober 2007, og kursholdere er Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt fra BUF og Guro Hansen Helskog fra Modum Bad – Samlivssenteret.


BUF på Krealist-kurs

Publiseringsdato: 29. august 2007

Krealist-kurs er navnet på et tverrfaglig kurs som søker å stimulere barns naturlige og kreative utfoldelse innenfor realfag, filosofi, kunstneriske fag og entreprenørskap. På dette Krealist-kurset skal temaet vann studeres fra mangel vinkler: sammen med en biolog, en filosof (Øyvind Olsholt) og to musikere. Tirsdag den 11. september går turen til Oslo-kloakken. Lørdag den 15. er vi på Teknisk museum.


Rapport fra «Musikk og tanke» – Filosofisk sommerleir for barn på Ramme Gaard 2007

Publiseringsdato: 1. august 2007

12. til 15. juli var det atter duket for filosofisk sommerleir på Ramme Gaard. Nå er rapporten klar! Her får du et godt inntrykk av hvordan vi hadde det. Du kan bl.a. lese om de filosofiske samtalene og øvelsene vi gjennomførte med barna – ialt 13 barn i alderen 8 til 13. Her er også flotte bilder av de glade deltagerne i aksjon under noen av aktivitetene. Vi ser allerede frem til neste års arrangement!


«Musikk og tanke» – Filosofisk sommerleir for barn på Ramme Gaard 2007

Publiseringsdato: 17. april 2007

For fjerde året på rad har vi gleden av å invitere til filosofisk sommerleir for barn på fantastiske Ramme Gaard på Hvitsten. Vi inviterer barn fra 8-12 år til et firedagers opphold med kunstneriske opplevelser, kreative «workshops» og tradisjonelle gårds- og fritidsaktiviteteter i praktfulle og unike omgivelser – alt knyttet sammen gjennom en rekke kortere og lengre filosofiske samtaler hvor erfarne barnefilosofer hjelper barna til større bevissthet om egne tanker og eget språk.


Filosofisk vårhelg for barn og voksne på Sommerhotellet i Valdres

Publiseringsdato: 9. mars 2007

Velkommen til en annerledes helg der tanke og kommunikasjon står i sentrum. Under ledelse av filosofiske samtaleledere vil vi snakke om alt mellom himmel og jord. Men ikke helt fritt; våre samtaleledere vil gjennom spørsmål til deltagerne få frem ulike perspektiver og lede samtalen opp på et alment, filosofisk nivå. Lek; ja vel. Men også seriøs tenkning!


Filosofi i skoleverket: Innføring av Historie og filosofi programfag

Publiseringsdato: 16. februar 2007

Det inviteres til konferanse på Universitetet i Bergen den 22.–23. mars 2007 om filosofi i skolen. Temaet for konferansen er den nært forestående innføringen av programfaget Historie og filosofi i videregående skole. Innleggene vil ta for seg forholdet mellom filosofi og pedagogikk, møter mellom forskjellige fagdisipliner, ulike innfallsvinkler mht. fagplanen, og vil trekke opp perspektiver fra filosofi til skolefag. Blant foredragsholderne finner vi professor i filosofi Gunnar Skirbekk, rektor Erik Sølvberg ved Voss gymnas, professor i filosofi Vigdis Songe-Møller og magister i filosofi Øyvind Olsholt, Barne- og ungdomsfilosofene ANS.


Pilegrims- og filosofihelg – 19.-21. januar 2007 – Lillehammer

Publiseringsdato: 25. januar 2007

Som vi skriver på prosjektsidene innledet BUF i 2006 et 3-årig samarbeid med Ung kirkesang, Pilegrimsprestene i Hamar og Nidaros og Liturgisk senter. Prosjektet heter «På vandring gjennom livet» og retter seg mot aldersgruppen 12-18 år. Et hovedmål med prosjektet er å vurdere effekten av filosofisk samtale i kristne kontekster: Hvorledes virker filosofisk-sokratisk samtalekultur inn på den enkelte ungdoms religiøsitet? Blir troen styrket eller svekket som følge av skjerpet kritisk sans og økt intellektuell årvåkenhet?


«Det kan du ikke mene!» – Kurs i ledelse av tverrkulturell dialog

Publiseringsdato: 16. januar 2007

BUF inviterer til kurs i ledelse av tverrkulturell dialog 13. februar 2007. Kurset tilbys i samarbeid med pedagog Guro Hansen Helskog, Modum Bad – Samlivssenteret. Kurset handler om å øke vår toleranse og evne til å kommunisere på tvers av forskjeller i meninger og holdninger som kan være kulturelt eller sosialt betinget. Mestring av tverrkulturell dialog er en utfordring vi stadig oftere møter i skole og arbeidsliv. Den filosofiske samtalen er en nøkkel til å kommunisere på en mer reflektert og konfliktforebyggende måte.


Prosjektrapport fra «Hvem er jeg?» – Filosofiske samtaler på biblioteket

Publiseringsdato: 8. januar 2007

Skoleåret 2005/2006 var vi engasjert i et prosjekt i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold hvor alle Østfolds 5., 6. og 7. klasser i løpet av skoleåret skulle få oppleve en filosofisk samtale. Tilsammen 11 filosofer var involvert i prosjektet som foregikk dels ute på skolene, dels på de lokale bibliotekene. – Nå foreligger rapporten fra dette prosjektet, ført i pennen av filosofifaglig ansvarlig Eva Løveid Mølster.


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Eldre nyheter

Siden opprettet: 08.01.07. Sist endret: 13.02.13 11:49.