Kurs for Historie og filosofi-nettverket «HiFi», Oslo

Torsdag 7. februar 2008 holdt BUF ved Øyvind Olsholt kurs for Historie og filosofi-nettverket i Oslo. Her er noen bilder fra kursdagen tatt av Thor Steinar Grødal, filosofilærer på Foss videregående skole – til inspirasjon for andre HiFi-nettverk som trenger veiledning og instruksjon i filosofisk samtaledidaktikk i det nye Historie og filosofi-faget.

Filosofisk samtale i videregående skole

Videregående skole fikk et nytt programfag fra og med høsten 2007: Historie og filosofi. En viktig del av det nye faget er at «filosofisk samtale» skal integreres i undervisningen av fagstoffet. Da ikke alle lærere er familiære med slik samtale, er det et behov for en innføring i hva denne typen filosofididaktikk går ut på, og hvordan den kan gjennomføres med en gruppe elever.

Fagets læreplan inneholder mange formuleringer som klart og tydelig viser til at filosofisk refleksjon og samtale skal inngå i undervisningen. Følgende sentrale beskrivelse av det «å kunne uttrykke seg muntlig i Historie og filosofi» står å lese under beskrivelsen av «Grunnleggende ferdigheter»:

Å kunne uttrykke seg muntlig i historie og filosofi innebærer å formulere egne synspunkter presist og nyansert. Det betyr å forme fortellinger, delta i den filosofiske samtalen og diskutere framstillinger av faglige emner. Sentralt i den filosofisk samtalen er å argumentere logisk og relevant, gjøre rede for begreper og begrepsnyanser og begrunne egne synspunkter i møte med andres oppfatninger og perspektiver.

Ønsker du kurs på din skole? Kontakt oss!

Flere bilder fra dagen

Ønsker du kurs på din skole? Kontakt oss!

Siden opprettet: 10.02.08. Sist endret: 18.05.08 00:27.