Kunnskap og fantasi – Barnehagekonferanse i regi av Dronning Mauds Minne

22. og 23. mai 2008 arrangeres konferansen Kunnskap og fantasi – Barnehagen som arena for kreativ og allsidig læring på SAS Royal Garden Hotel, Trondhjem. Øyvind Olsholt er en av foredragsholderne med innlegget Filosofiske samtaler i barnehagen – dannelse for en ny tid. Her følger en omtale av konferansen samt lenke til programbrosjyre.

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som gjør den i stand til å møte krav og forventninger fra omgivelsene og fra de som til daglig er knyttet til barnehagen. Tradisjonelt har leken hatt en sentral plass i barnehagen, samtidig som det har vært lagt vekt på omsorg og ulike hverdagsaktiviteter.

Noen mener at de læreprosessene som de tradisjonelle aktivitetene i barnehagen har, gir barn et godt grunnlag for å møte skolens krav. Andre vil styrke mer formelle læringsaktiviteter i barnehagen og kombinere dette med faste vurderingsopplegg. På mange måter står vi i dag i en kamp om barnehagens sjel og tradisjon.

Gjennom foredrag og en rekke andre innslag vil vi belyse noen av de mest sentrale spørsmålene som barnehagen må forholde seg til i tiden framover.

Barnehagen bør betraktes som en arena for danning og meningsfylt liv. Danning og medvirkning må betraktes som to grunnsteiner i demokratiet. Gjennom danning vil man kunne få en ballast av ferdigheter, kunnskap, innsikt, kritisk refleksjon, selvstendighet og evne til etisk vurdering og handling.

Innledere

Aktuelle lenker

Siden opprettet: 19.05.08. Sist endret: 18.05.08 14:22.