De to norske deltagerne – Marte Sofie Brønner og Per Eigil Nygaard – og deres ledsagere: Thor Steinar Grødal (til venstre) og Olav Birkeland (nummer tre fra venstre).[Større bilde]

Den 17. internasjonale filosofiolympiade, Helsinki, Finland – 22.-26. mai 2009

Tradisjonen tro vier vi også iår et oppslag til årets olympiade som gikk av stabelen i Helsinki, Finland. Over 60 elever fra 22 land deltok på årets arrangement. I løpet av de fem dagene ble det gjennomført en skrivekonkurranse, og ungdommene var med på en rekke kulturelle aktiviteter. Årets to norske deltagere var Marte Sofie Brønner fra 2. klasse på IB-linjen på Berg videregående og Per Eigil Nygaard fra 3. klasse på Foss videregående skole.

Oppgavene

Deltagerne fikk i oppgave å skrive et essay med utgangspunkt i ett spørsmål eller sitat. De fikk fire oppgaver å velge mellom. Sitatene ble gjengitt på engelsk, tysk og fransk, og ingen fikk lov til å skrive besvarelsen på sitt eget morsmål. Deltagerne fikk fire timer til rådighet. Her er årets oppgaver på engelsk:

I

"If, then, there is some end of the things we do, which we desire for its own sake (everything else being desired for the sake of this), and if we do not choose everything for the sake of something else (for at that rate the process would go on to infinity, so that our desire would be empty and vain), clearly this must be the good and the chief good."

Aristotle: Nicomachean Ethics I, 1, 1094a 18-22 (translation by William David Ross, revised translation by J.L. Ackrill and J.O. Urmson; Oxford University Press, 1998)

II

"In accordance with reason there is only one way that states in relation with one another can leave the lawless condition, which involves nothing but war; it is that, like individual human beings, they give up their savage (lawless) freedom, accommodate themselves to public coercive laws, and so form an (always growing) state of nations (civitas gentium) that would finally encompass all the nations of the earth."

Immanuel Kant: Toward Perpetual Peace, VIII, 357 (translation by Mary J. Gregor)

III

Must a work of art be beautiful in order to be a work of art, or may a work of art be ugly as well? If the latter is possible, why should we take interest in it?

IV

It's not just the existence of God, but rather the very coherence of the idea of God, that is problematic.

Vinnerne

Den finske eleven Sarri Nironen fra Kallio videregående skole vant konkurransen. Sølvmedaljene gikk til Peter Penavilla fra Bulgaria og Eliza Tymianskaja fra Polen. Kristina Ksahfullina og Luiza Pasca fikk bronse. Såkalt «hederlig omtale» (honorary mention) fikk Ayse Dilek Izek fra Tyrkia, Hyun-Kyu Kim fra Syd-Korea og Pietari Kupiainen og Patrick Mujunen, de to sistnevnte fra Finland.

Ressurser

Aktuelle eksterne lenker

Filosofiolympiader omtalt på buf.no

Siden opprettet: 05.06.09. Sist endret: 22.08.13 11:18.