Filosofiske samtaler i kirkens trosopplæring

Nok en gang har BUF i samarbeid med Ung kirkesang fått trosopplæringsmidler til gjennomføring av filosofisk samtale-prosjekt i Den norske kirke: Filosofisk samtale i konfirmasjonsfasen. Forrige prosjekt – På vandring gjennom livet – dreide seg om filosofisk samtale i forbindelse med pilegrimsvandring og korsang. Denne gang er målgruppen trosopplæringsmedarbeidere i menighetene og spesielt dem som arbeider med konfirmanter. Det vil i løpet av det ett-årige prosjektet arrangeres to større kurs, som involverer både voksne og ungdommer.

Besøk prosjektets hjemmeside på ning.com:

Prosjektet i korte trekk

Filosofisk samtale som metode i trosopplæringen er aktuell for alle faser og fokusområder. Kateketforeningen ønsker, sammen med Barne- og ungdomsfilosofene og Ung kirkesang, å hente ut og ta i bruk det som kan overføres til en systematisk trosopplæring fra prosjektet På vandring gjennom livet.

Filosofisk samtale som metode er meget anvendbar, men krever dyktiggjøring av medarbeidere. Vi ønsker i første omgang å sette fokus på konfirmasjonsfasen og oppfølgingen. Vi vil utvikle metode og materiell tilpasset trosopplæring. Både ansatte, frivillige og ungdommer 16-18 er i målgruppen som kursdeltakere.

Vi har erfaring med at ungdom kan lede filosofiske samtaler både blant jevnaldrende, yngre og eldre. Vi ser at filosofisk samtale kan gå inn også som del av ledertrening for ungdom. Prosjektet vi søker om nå er første skritt på veien til at filosofisk samtale kan bli en naturlig del av trosopplæring i kirken.

Fra brosjyren «Konfirmant 2010»

I brosjyren «Konfirmant 2010» – som Den norske kirke dette året sender ut til alle unge som er født i 1995 – står det:

«Et valg du står overfor nå er om du skal bli konfirmert. Valg av konfirmasjon handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har. I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger. Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å:

Det handler altså ikke så mye om få svar som om å stille spørsmål. Det handler om å tenke selv og danne seg egne meninger. Det handler om å snakke om tro og om å få nye tanker om livet.

Dette er nye måter å møte medmennesker på som ikke bare Den norske kirke ønsker å bli bedre på, men hele dagens dialogorienterte samfunn. Filosofisk samtale, med røtter tilbake til Sokrates, handler nettopp om å utvikle et blikk, og et øre, for det gode spørsmål og det gode svar – de spørsmål og svar som faktisk gir oss nye tanker om livet. Derfor dette prosjektet.

Aktuelle BUF-lenker

Aktuelle eksterne lenker

Siden opprettet: 23.06.09. Sist endret: 31.08.10 14:23.