Kursrekke for Private barnehagers landsforbund

Et samarbeid er inngått mellom Kommuneforlaget – hvor vi ifjor utga boken Filosofiske samtaler i barnehagen – å ta barns tenkning på alvor – og Private barnehagers landsforbund (PBL). PBL vil tilby kurs til sine medlemsbarnehager i alle rammeplanens fagområder, og kursene vil holdes av forfatterne av Kommuneforlagets bokserie, som nettopp tar for seg fagområdene i rammeplanen. Øyvind Olsholt representerer de tre forfatterne av boken innenfor fagområdet Etikk, religion og filosofi.

Kursrekken åpner neste uke med kurskvelder i Oslo, Bergen og Trondhjem. Kun kurset i Trondhjem har ennå noen ledige plasser.

Kurspresentasjon

«Gjennom å ta barna på alvor skapes et godt utgangspunkt for filosofiske samtaler, men dette krever trening og gode ideer hos de voksne. Forfatteren av boken Filosofiske samtaler i barnehagen viser hvordan voksne kan oppmuntre barn til å tenke høyt over vriene spørsmål, uten at de voksne hjelper dem med å formulere svarene.»

«Øyvind Olsholt fra Barne- og ungdomsfilosofene er en av forfatterne av boken Filosofiske samtaler i barnehagen (Kommuneforlaget 2008). Han er også kursholder når vi nå tilbyr kurset Filosofiske samtaler i barnehagen. Boken er inkludert i kursprisen (verdi 298,-), denne får du med deg etter kurskveldens slutt.»

«Kurset Filosofiske samtaler i barnehagen omhandler:»

«Grunntrekk ved filosofisk samtale og hvordan det kan gjennomføres filosofiske samtaler i barnehagen – både med barna og i personalgruppen. Det vil trekkes inn sentrale begreper fra rammeplanen. Kursholder vil også gjennomføre en filosofisk samtale med kursdeltagerne.»

Aktuelle BUF-lenker

Aktuelle eksterne lenker

Siden opprettet: 09.09.09. Sist endret: 09.09.09 00:59.