Nyheter 2009

NM i filosofi for elever i videregående 2009

Publiseringsdato: 20. desember 2009

Erik Ramberg fra Foss (Vgs STS) vant årets NM i filosofi for elever i videregående skole. Han er dermed kvalifisert til å representere Norge under OL i filosofi i Hellas i mai 2010. Der skal han reise sammen med sølvvinner Henning Rognlien fra Lillestrøm vgs (Vg3 IB). Reserver er bronsevinner Sveinung Knutsen Nøding (Vg 2 STS) fra Kristiansand Katedralskole Gimle, og Simon Randby fra Lillestrøm (Vg3 IB).


Filosofisk metode for bearbeiding av fagstoff

Publiseringsdato: 18. november 2009

I denne artikkelen forklarer Anne Schjelderup hvordan og hvorfor filosofisk samtale er en egnet metode for å bearbeide og forstå ulike typer fagstoff. Forfatteren argumenterer også for at ønsket om å forbedre elevers faglige prestasjoner ikke bør være hovedgrunnen til å innføre filosofiske samtaler i skolen. Viktigere er at samtalene muliggjør en metodisk tilnærming, som gjør at elevene opplever fagundervisningen som relevant i livene deres: kognitivt, praktisk, sosialt, emosjonelt og eksistensielt.


Philosophy in Schools – ny essaysamling om filosofi i skolen

Publiseringsdato: 17. november 2009

Boken er utgitt av Dr Michael Hand (University of London, UK) og Dr Carrie Winstanley (Roehampton University, UK). Philosophy in Schools består av en samling individuelle essays, som ut fra hver sine perspektiver argumenterer for inkludering av filosofi i skolens læreplaner. Fellesnevneren for bidragene er ønsket om å ta hull på myten om at filosofi er vanskelig eller abstrakt for barn. Bidrag fra bl.a. Gareth Matthews, Robert Fisher, Karen Murris og Stephen Law.


Ny artikkelserie for barnehagen

Publiseringsdato: 22. oktober 2009

Øyvind Olsholt har nylig ferdigstilt artikkelserien «Filosofi i barnehagen – hva og hvordan» – en serie i syv deler, én del for hvert av fagområdene i rammeplanen, med en avsluttende tekst om filosofi med de yngste barna i barnehagen. Artikkelserien vil publiseres på barnehageforum.no (krever innlogging). Artikkelserien vil etterhvert bli oversatt til svensk og publisert på nettstedet www.forskoleforum.se, en svensk barnehageside, som samarbeider med Barnehageforum i Norge.


Hellig Olav var så kristen at han drepte!

Publiseringsdato: 16. oktober 2009

Ovenstående tankevekkende utsagn kom fra en gutt som deltok i en filosofisk samtale vi hadde i det nå avsluttede prosjektet På vandring gjennom livet. Nå har denne påstanden blitt tittel på et én-times seminar vi skal holde på trosopplæringskonferansen «Vi tror!» på Norges Varemesse, 20. og 21. oktober 2009. Her vil vi presentere det nye prosjektet vårt, Filosofisk samtale i konfirmasjonsfasen, idet vi inviterer til helgekurs i filosofisk samtale i februar og mars 2010.

Klikk på overskriften eller bildet til høyre for å ta en kikk på prosjektbrosjyren vår.


BUF på «Kulturmenyen»

Publiseringsdato: 18. september 2009

Barne- og ungdomsfilosofene er nå registrert som foredragsholdere/kursholdere hos Folkeakademiet, som er en kultur- og folkeopplysningsorganisasjon med mål om å tilby lokale kulturaktiviteter til barn, unge, voksne og eldre. «Kulturmenyen» er Folkeakademiets gratis formidlingstjeneste som for tiden omfatter over 300 store og små arrangementer, fra foredrag og kurs til konsert og teater.


Kursrekke for Private barnehagers landsforbund

Publiseringsdato: 9. september 2009

Et samarbeid er inngått mellom Kommuneforlaget – hvor vi ifjor utga boken Filosofiske samtaler i barnehagen – å ta barns tenkning på alvor – og Private barnehagers landsforbund (PBL). PBL tilbyr kurs til sine medlemsbarnehager i rammeplanens fagområder, og kursene holdes av forfatterne av Kommuneforlagets bokserie, som nettopp tar for seg disse fagområdene. Øyvind Olsholt representerer de tre forfatterne av boken innenfor fagområdet Etikk, religion og filosofi. Kursrekken åpner neste uke med kurskvelder i Oslo, Bergen og Trondhjem.


Narsissistiske barn

Publiseringsdato: 8. september 2009

BBC rapporterte tidligere iår fra en lærerkonferanse arrangert av ASCL (Association of School and College Leaders). Vi laget et oppslag om dette på bloggen, men ikke på denne siden. Vi mener at saken er så viktig at den fortjener fornyet oppmerksomhet. Det dreier seg om Dr. Carol Craig som på konferansen fyrte av en bredside mot gjengs pedagogisk tenkning. Hovedbudskapet hennes er at det økende forventningspresset på både lærere og foreldre om å styrke barns selvtillit oppfostrer generasjoner av narsissister: selvnytende, selvopptatte og ukritiske barn.


Tror vi lærer uten å være oppmerksomme

Publiseringsdato: 3. september 2009

Avisen Telegraph melder idag at mer enn halvparten av lærere under opplæring i engelske skoler (trainee teachers) tror at man ikke trenger å være oppmerksom for å lære noe. Ifølge rapporten fra Universitetet i Bristol mener dessuten nesten en av fem lærere at hjernen krymper dersom man drikker mindre enn seks til åtte glass vann om dagen, og en av ti tror bevissthet er mulig uten en hjerne (en av åtte er usikre på dette).


Anmeldelse av Motsetningenes filosofi av Oscar Brenifier

Publiseringsdato: 30. august 2009

Dette er en vakker billedbok om filosofiske motsetninger som enhet og mangfold, endelig og uendelig, tid og evighet, kropp og sjel m.fl. Først presenteres hvert begrep med noen få setninger, så følger et spørsmål, som besvares med noen filosofiske betraktninger. Boken er vakker på grunn av, eller på tross av, enkelheten og det skjematiske oppsettet. Både tekst og bilder utstråler en kjølig distanse, som kaller på leseren og får ham til å våkne opp og spørre: Øh, er det meg du snakker til? Ville ikke livet vært lettere uten motsetninger? Svaret lyder: Jo, men det er ikke et alternativ for tenkende mennesker, for tenkning er ikke mulig uten motsetninger.


Sommerskole for ateistiske barn

Publiseringsdato: 29. juni 2009

Barne- og ungdomsfilosofene har arrangert filosofiske sommerleire for barn i flere år. Stikkordet for disse samlingene har vært filosofiske, undersøkende samtaler med utgangspunkt i barnas spørsmål og påstander. Våre leiropphold har vært temabasert: Vi har tatt utgangspunkt i maleri, fortelling, musikk m.m., men vi har aldri undervist barna i filosofiske eller teoretiske emner, enn si lagt konkrete føringer for hva barna bør mene eller tenke i forhold til bestemte spørsmål. En slik begrensning gjelder ikke for Richard Dawkins (bildet), den beryktede ateisten, biologen og forfatteren av The God Delusion (Vrangforestillingen om Gud).


Filosofiske samtaler i barnehage og skole – og til fjells!

Publiseringsdato: 25. juni 2009

Øyvind Olsholt publiserer til høsten en ny artikkel om filosofi med barn i Norge for det nystartede danske tidsskriftet Religionspædagogisk forum. Artikkelen gir en fyldig presentasjon av situasjonen for filosofi i barnehage og skole i Norge idag og gir også et konkret eksempel på hvordan filosofisk samtalepraksis kan bedrives utenfor grunnutdannelsen (hentet fra vårt pilegrimsprosjekt i Den norske kirke).


Avsluttende prosjektrapport fra prosjektet På vandring gjennom livet

Publiseringsdato: 24. juni 2009

Gjennom det treårige prosjektet På vandring gjennom livet (2006-2008) høstet vi mange erfaringer med det å kombinere pilegrimsvandring, filosofisk samtale og tidebønn i trosopplæring. Vi oppdaget at filosofisk samtale som metode har mye for seg i trosopplæring. Den avsluttende prosjektrapporten presenteres i form av ni artikler med ulik lengde og gemytt. Samlet gir de et godt inntrykk av erfaringene vi gjorde oss i dette prosjektet.


Filosofi for konfirmanter

Publiseringsdato: 23. juni 2009

Nok en gang har BUF i samarbeid med Ung kirkesang fått trosopplæringsmidler til gjennomføring av filosofisk samtale-prosjekt i Den norske kirke: Filosofisk samtale i konfirmasjonsfasen. Forrige prosjekt – På vandring gjennom livet – dreide seg om filosofisk samtale i forbindelse med pilegrimsvandring og korsang. Denne gang er målgruppen trosopplæringsmedarbeidere i menighetene og spesielt dem som arbeider med konfirmanter. Det vil i løpet av det ett-årige prosjektet arrangeres to større kurs, som involverer både voksne og ungdommer.


Britiske skoler vurderer kurs i «kritisk tenkning»

Publiseringsdato: 9. juni 2009

Nå kan det se ut som om Storbritannia kommer til å innføre et kurs på ungdomsskolenivå i kritisk tenkning. OCR Exam Board – et av landets største – foreslår et «Thinking and Reasoning Skills»-program, som skal lede frem til en to-timers skriftlig eksamen. Grunnen er at både universiteter og arbeidsgivere i lang tid har klaget på at unge mennesker kommer til kort når det gjelder helt grunnleggende ferdigheter. Innføringen av et slikt kurs er ikke helt det samme som å innføre et eget filosofifag i skolen, men det er mange fellestrekk mellom det elevene skal lære på dette kurset og det vi vanligvis tenker på som målet med filosofiske samtaler i skolen.


Den 17. internasjonale filosofiolympiade

Publiseringsdato: 4. juni 2009

Tradisjonen tro vier vi også iår et oppslag til årets olympiade som gikk av stabelen i Helsinki, Finland. Over 60 elever fra 22 land deltok på årets arrangement. I løpet av de fem dagene ble det gjennomført en skrivekonkurranse, og ungdommene var med på en rekke kulturelle aktiviteter. Årets to norske deltagere var Marte Sofie Brønner fra 2. klasse på IB-linjen på Berg videregående og Per Eigil Nygaard fra 3. klasse på Foss videregående skole.


Filosofi begynner med undring – refleksjoner rundt et gammelt sitat

Publiseringsdato: 1. april 2009

Filosofisk samtale og refleksjon skal innføres i skole og barnehage og mange lærere og førskolelærere stilles dermed overfor utfordringen om å finne ut hva man skal forstå med «filosofi». Mange tenker seg at filosofi = undring. Med andre ord, at alle som undrer seg også filosoferer. Og siden barn undrer seg mye, som regel mer enn de fleste voksne, er de derfor også bedre filosofer, tenker mange. Ja, barn er de beste filosofene, hevder enkelte.


The Driver and the Drunken Peasant

Publiseringsdato: 12. mars 2009

I juli 2008 avholdt filosofen Oscar Brenifier sitt årvisse sommerseminar på sitt landsted i Burgund, Frankrike. Øyvind Olsholt fra BUF deltok og ble i ettertid inspirert til å forfatte et lite essay om grunnlaget for Brenifiers samtalekunst og hans syn på filosofi og filosofisk praksis: The Driver and the Drunken Peasant. Essayet tar sitt utgangspunkt i en filosofisk konsultasjon en av deltagerne hadde med Oscar Brenifier på seminarets siste dag. Kommentarer til essayet er velkomne på både norsk og engelsk (se lenker til diskusjonsfora på essay-sidene).


Ny bok fra Catherine McCall

Publiseringsdato: 11. mars 2009

Catherine McCall – president i SOPHIA og en av pionerene innen den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen – har nettopp kommet med en ny bok. Tittelen er: Transforming Thinking – Philosophical Inquiry in the Primary and Secondary Classroom. Forlaget skriver: «Essential reading for anyone who seeks to prepare active citizens for the 21st Century, this long-awaited book considers Philosophical Inquiry, an empowering teaching method that can lead to significant improvements in confidence and articulacy, and produce positive effects in other school activities and in interactions in the wider world.»


To nye bøker om filosofi med barn fra IAPC

Publiseringsdato: 11. mars 2009

Den ene – A life teaching thinking – er en selvbiografi av grunnleggeren av IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children) i USA, Matthew Lipman, som nå er over 90 år gammel, og som også regnes som grunnleggeren av den moderne filosofi med barn-bevegelsen. Den andre – Philosophy for children practitioner handbook – er en håndbok for alle som praktiserer filosofi med barn – ført i pennen av Maughn Gregory, dagens leder av IAPC.


Sommerskole «Philosophy in School» ved Høyskolen i Oslo

Publiseringsdato: 11. mars 2009

For andre året på rad inviterer Høyskolen i Oslo til 3-ukers sommerskole om filosofi med barn. Kurset ledes av Beate Børresen og Bo Malmhester. Utdrag fra kursbeskrivelsen: «The course is based on practical work. The students shall do philosophy together, as well as attend lectures about philosophy with children and history of philosophy. Throughout the course, the students will develop better strategies for thinking, and an ability to lead students in philosophical inquiries.»


Om Nordisk-Baltisk konferanse og workshop på Island – 27.-28. februar 2009

Publiseringsdato: 7. mars 2009

For litt over et år siden startet planleggingen av konferansen «Thinking aloud» – som har blitt støttet økonomisk av organisasjonen NordPlus; Barne- og ungdomsfilosofene var en av de to norske søkerorganisasjonene. På denne siden presenterer vi programmet for de to konferansedagene + de to ettermiddagene med seminarer i forkant av selve konferansen samt noen bilder vi selv tok fra konferansen.


«Caring thinking about caring thinking»

Publiseringsdato: 28. januar 2009

Dette inspirerte og velargumenterte essayet (på engelsk) signert den franske filosofen Oscar Brenifier går til filosofisk frontalangrep på vår kulturs hang til pragmatisme, relativisme, individualisme, liberalisme, klientifisering, materialisme, narsissisme, infantilisering, feminisering, omsorgsføleri, banalisering og trivialisering – kort sagt, alt som avsporer hver enkelt fra en bevisstgjørende konfrontasjon med egen og andres tenkning. Skriftet er et forsøk på å gjenreise det fornuftige og ansvarlige mennesket i en tid preget av fragmentering, sentimentalitet og umodenhet. Gjenreisningen forutsetter at vi makter å skape en distanse til vårt eget følelsesliv, at vi slutter å ta oss selv så høytidelig, at vi setter våre meninger til side for å lytte til det som er annerledes og fremmed – i oss selv og i barnet.


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Eldre nyheter

Siden opprettet: 06.03.09. Sist endret: 13.02.13 11:51.