NM i filosofi for elever i videregående 2010 – i Finland!

91 elever og 14 videregående skoler deltok i årets Norgesmesterskap. Det er ca. en dobling sammenlignet med ifjor. De 28 beste norske essayene gikk videre til 2. runde som tilsvarer 1. runde i Baltic Philosophy Essay Competition. Denne konkurransen arrangeres årlig av det finske Utdanningsdepartementet (feto.fi) i forbindelse med UNESCOs filosofidag, som iår var den 18. november.

I 1. runde var det lærerkreftene på den lokale skole som bestemte hvilke (gjennomsnittlig) to elever som gikk videre til 2. runde. I alt 50 essays fra Finland, Norge og India (!) gikk til 2. runde i Baltic Philosophy Essay Competition 2010. I 2. runde ble hvert essay evaluert av to forskjellige finske, norske eller indiske lærere, og de med gjenomsnittskarakter på 7,5 eller mere (av 10 mulige) gikk videre til 3. runde. Seks norske essays var blant de få som klarte denne grensen. I 3. runde var det en egen finsk komité som avgjorde den endelige rekkefølgen, med en profesjonell universitetsfilosof som juryformann.

Oppgavene

Oppgaven for deltagerne var å skrive et 2-3 siders filosofisk essay med utgangspunkt i et sitat fra en berømt filosof. Ingen fikk lov til å skrive på sitt eget morsmål. Opplegget er basert på hvordan konkurransen i den internasjonale filosofiolympiaden er organisert. Her er de fire sitatene som deltagerne kunne velge blant:

  1. "The metaphysician believes that he travels in territory in which truth and falsehood are at stake. In reality, however, he has not asserted anything, but only expressed something, like an artist." (Rudolf Carnap, The Elimination of Metaphysics through the Logical Analysis of Language)
  2. "Much closer to us than any sensations are the things in themselves. We hear the door slam in the house, and never hear acoustic sensations of mere sounds." (Martin Heidegger, The Origins of the Work of Art)
  3. "Everything that the human spirit undertakes or suffers will lead to happiness when it is guided by wisdom, but to the opposite, when guided by folly." (Plato, Meno)
  4. "Individuals have rights, and there are things no person or groups may do to them (without violating their rights). So strong and far-reaching are these rights that they raise the question of what, if anything, the state and its officials may do." (Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia)

Resultatene

Her er først essayene til de seks norske deltagerne som gikk videre til tredje og avgjørende runde i Baltic Philosophy Essay Competition 2010. Disse fikk totalt fire eller fem evalueringer, hvilket for nr. 5 og 6 medførte et totalsnitt lavere enn 7,5:

Og her er de beste av dem som gikk til 2. runde og fikk to evalueringer, men som der ikke oppnådde poengsum 7,5 eller bedre:

Dermed har vi for første gang to elever som deler gullmedaljen i et NM i filosofi! Det betyr at Edle Astrup Tschudi fra Ullern og Aksel Tjønn fra Oslo Handelsgymnasium vil få muligheten til å delta på Den internasjonale filosofiolympiaden i Wien 26-29 mai 2011.

NM i filosofi for videregående skoler organiseres av Thor Steinar Grødal (lærer ved Foss videregående skole) fra den norske komiteen for den internasjonale filosofiolympiaden (philosophy-olympiad.org).

Filosofiolympiader omtalt på buf.no

Siden opprettet: 02.12.10. Sist endret: 22.08.13 11:18.