Gareth Matthews er død

Gareth Matthews var født i Buenos Aires, Argentina den 8. juli 1929. Han døde 17. april 2011 i Boston, Massachusetts, av tykktarmskreft, 81 år gammel. Matthews regnes som en av pionerene i den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen, sammen med venn og kollega Matthew Lipman som døde i 2010.

Matthews arbeidet siden 1969 som professor i filosofi ved University of Massachusetts, Amherst, USA. Faglig var han særlig opptatt av antikkens og middelalderens filosofi og metafysikk, noe som ikke er helt vanlig blant amerikanske filosofiprofessorer. Blant annet vendte han gjennom sitt lange liv stadig tilbake til det ontologiske gudsbevis.

Matthews var en foregangsmann på området filosofi med barn. Rundt 1970 begynte han å filosofere med sine egne barn, og spranget herfra til skolene var ikke stort. I årenes løp ledet han filosofiske samtaler med østerrikske, australske, kinesiske, israelske, tyske, japanske, norske og skotske barn – foruten med mange amerikanske skoleelever.

Erfaringene og lærdommene fra barnemøtene dannet utgangspunkt for alle hans tre bøker om filosofi med barn: Philosophy and the Young Child (1980), Dialogues with Children (1984), and The Philosophy of Childhood (1994). Bøkene særpreges ved sin lettfattelige stil og rike eksempler på dype og engasjerende samtaler med barn.

Matthews markerte seg som motstander av Piagets stadielære, og viste i flere artikler (og i sin egen praksis) at ukritisk tiltro til denne læren kan bidra til en urettmessig neglisjering av barnets filosofiske potensial. Der Piaget tolker barnas avvikende svar på kontrollspørsmålene som tegn på manglende modenhet viste Matthews at det nettopp er i de avvikende svarene det begynner å bli filosofisk interessant.

Standardresponsen på kontrollspørsmålene (den responsen Piaget helst ville ha og som han anså som «korrekt» svar) er – slik Matthews så det – ofte bare et produkt av sosialisering og manglende selvstendig refleksjon. Et avvikende svar viser at barnet har en evne til oppriktig og selvstendig refleksjon – ikke at det er for umodent for filosofiske spørsmål.

Matthews enestående tro på barnets evne til å tenke og hans egen evne til å formidle denne overbevisningen har etter manges mening snudd opp ned på vår forståelse av barn og barns tenkning.

"He was the most wonderful clear thinker. But also so much more: in a subtle but powerful way he supported many young philosophers to develop their own thinking. I would not say that he was so much 'outside' the movement as an independent voice in the background – modest but very influential."

"For me personally he was one of the most important figures in my career. As a young, naive and idealist Professor alone in the USA thousands of miles from home it could be hard for me to hold to my own philosophical thinking when working with a colleague as powerful and charismatic and famous as Matthew Lipman."

"Gary encouraged me to hold to my Realist philosophy in the face of the overwhelming Deweyism in p4c, and was instrumental in my experimenting with using CoPI [Community of Philosophical Inquiry] with young children."


Catherine McCall, skotsk filosof, leder av EPIC – Applied Philosophy og stiftelsen SOPHIA og en nøkkelfigur i den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen

Aktuelle BUF-sider

Siden opprettet: 22.04.11. Sist endret: 26.04.11 09:47.