Seminar for lærere: Kunsten å stille spørsmål

Human-Etisk Forbund inviterer til seminar med den franske filosofen Oscar Brenifier. Dette er en unik mulighet til å delta i filosofiske samtaler med den kjente og utfordrende filosofen. Seminaret vil bestå av kun en liten gruppe deltakere.

Brenifier er kjent for sin utfordrende måte å lede samtaler på. Han mener blant annet at filosofiske samtaler skal oppleves som ubehagelige for å vekke oss fra den «dogmatiske slummer» vi til vanlig befinner oss i. Han har i en årrekke jobbet med både voksne og barn.

I et av de mest spissformulerte skriftene sine Caring thinking about caring thinking leverer Brenifier et kraftfullt forsvar for utfordrende og konfronterende samtaler.

Filosofen Øyvind Olsholt beskriver Brenifiers posisjon på følgende måte:

Skriftet er et forsøk på å gjenreise det fornuftige og ansvarlige mennesket i en tid preget av fragmentering, sentimentalitet og umodenhet. Gjenreisningen forutsetter at vi makter å skape en distanse til vårt eget følelsesliv, at vi slutter å ta oss selv så høytidelig, at vi setter våre meninger til side for å lytte til det som er annerledes og fremmed – i oss selv og i barnet.

Seminaret vil bestå av en innføring i hva filosofiske samtaler med barn og unge er, hvordan det kan gjøres, og lærerens rolle med vekt på kunsten å stille spørsmål og å lede samtaler. Kursdeltakerne blir invitert til å delta i filosofisk samtaler.

Seminaret holdes på engelsk.

Praktisk informasjon:

PÅMELDING

Siden opprettet: 24.08.11. Sist endret: 25.08.11 11:22.