Filosofiske samtaler med barn og ungdom om dataspill

Barne- og ungdomsfilosofene (www.buf.no) og Filosofisk prosjektsenter (www.fps.no) har mottatt støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord for å gjennomføre et filosofisk samtaleprosjekt med elever på mellom- og ungdomstrinnet om dataspill. Prosjektet heter «Det tredje sted – filosofiske samtaler med barn og ungdom om verdier og virkelighetsforståelse i dataspill.»

Dataspill på spillkonsoller, mobiltelefoner og Internett utgjør som kjent en sentral del av hverdagen til svært mange barn og unge idag. Enten det er snakk om spill beregnet på å spilles alene, eller sammen med tusener av andre spillere på nettet, utgjør dataspill en arena for utfoldelse og en sentral kulturell referanseramme for svært mange gutter og jenter. Derfor mener vi det er viktig å undersøke deres egne tanker knyttet til dette. Dessuten er det gjort lite forskning på dette tidligere.

Vi kommer til å gjennomføre filosofiske samtaler med elevene om grunnleggende spørsmål knyttet til dataspill. Her er noen eksempler på slike spørsmål:

Hver samtalesesjon vil vare ca. 90 minutter. Gruppene bør bestå av mellom 10 og 15 elever, gjerne en jevn blanding av jenter og gutter. Vi vil be om tillatelse til å videofilme sesjonene som et ledd i dokumentasjonen. Opptakene vil i etterkant bli redigert til en videorapport som vil publiseres på prosjektets hjemmeside på Internett. Elevene vil i forbindelse med besøket også bli bedt om å svare på et spørreskjema om sitt forhold til dataspill.

Deltagelse i prosjektet er gratis for skolen da prosjektet er fullfinansiert. Det innebærer heller ikke noe merarbeid for personalet utover det rent praktiske: å sende ut et brev til foreldrene (ferdig mal som vi har skrevet) hvor vi ber om tillatelse til å videofilme, finne et rom til oss og tid for gjennomføring. Om personalet ønsker å være med på samtalene, er det flott, men ikke noe krav fra vår side.

TA KONTAKT FOR Å MELDE PÅ DIN SKOLE

Siden opprettet: 24.08.11. Sist endret: 24.08.11 15:17.