Internasjonal filosofiolympiade til Norge i 2012

Fra 16. til 20. mai 2012 arrangeres det for første gang internasjonal filosofiolympiade i Norge: IPO Oslo 2012 – The limits of freedom.

På buf.no har vi referert fra samtlige filosofiolympiader Norge har deltatt på (siden 2005). Dette har vært mulig takket være et samarbeid med lektor Thor Steinar Grødal, leder av IPO Oslo 2012. Reportasje fra IPO Oslo 2012 skal det selvfølgelig bli når den tid kommer , men vi kan allerede nå kunngjøre at BUF vil ha en filosofisk praksis-sesjon i løpet av arrangementet (se her).

Om filosofiolympiaden

Leder Thor Steinar Grødal uttaler:

«Det er et møtested for filosofiinteresserte skolelever på videregående trinn fra hele verden. Essay-konkurransen er selve utgangspunktet for arrangementet, men hovednerven er alle de andre faglige og sosiale aktiviteter som binder deltakerne sammen i løpet av 4-5 dager.»

«Filosofiolympiaden har vært avholdt siden 1993. Den kan i varierende grad kan sammenlignes med tilsvarende konkurranser for videregående skoleelever i matematikk, fysikk, kjemi, og IT. Under årets filosofi-OL i Wien 26.-29. mai var 29 land fra Europa, Asia og Amerika representert. Norge har deltatt siden 2005.»

«Som leder av den norske delegasjonen til filosofi-OL siden 2005 har jeg i flere år blitt spurt om når Norge vil ta på seg arrangøransvaret. Arrangørlandet må selv bære alle utgifter til gjennomføringen, mens deltakerlandene selv betaler reisen til og fra Norge for to lærere og to elever hver. Det fins ingen sentral økonomi i IPO, organisasjonen er helt avhengig av at den lokale organisasjonskomité får goodwill og midler fra nasjonale aktører for å avholde det årlige filosofi-OL. Dette har så langt fungert i 19 sammenhengende år, og antall deltakerland stiger.»

IPO Oslo 2012 er støttet av Kunnskapsdepartementet, Fritt Ord, Universitetet i Oslo m.fl.

Hjemmeside: IPO Oslo 2012 – The limits of freedom

Norske elever som har kvalifisert seg til IPO Oslo 2012

Følgende elever har gjennom 1. runde av NM i filosofi kvalifisert seg til deltagelse i 2. runde i NM i filosofi 2011/12, og dermed til OL i filosofi i Oslo 16.-20. mai 2012:

Reserver:

Smakebiter fra det faglige programmet

Foreningen IPO Oslo 2012 / Arrangører

Thor Steinar Grødal (leder)

Har siden 1986 vært lektor ved Foss vgs, samt miljølærer, inspektør og rådgiver, og har undervist i fellesfagene historie og kroppsøving, i programfaget historie og filosofi og valgfaget filosofi. I inneværende skoleår permisjon fra Foss, og underviser i kroppsøving ved Vennesla vgs. Utdanning: Historie hovedfag, filosofi mellomfag, kristendomskunnskap mellomfag, årsenhet i kroppsøving samt ett års tilleggsutdanning i historieteori fra University of California.

Startet den norske avdelingen av IPO i 2005 og har organisert NM i filosofi siden 2007 og NM i historie og filosofi i 2011. Organiserer lærernettverk i historie og filosofi, og har holdt kurs både i didaktikk og muntlig eksaminering i dette faget. Publisert to fagartikler om religionsfilosofi og vitenskapsfilosofi, gjesteforelesning på UiO om sistnevnte.

Olav Birkeland (nestleder)

Har siden 1994 vært lektor ved Oslo Handelsgymnasium. Underviser i fellesfagene norsk (og religion), og programfaget historie og filosofi. Utdanning: Filosofi hovedfag, grunnfag norsk og grunnfag historie.

Medlem i den norske avdelingen av IPO. Medlem av eksamensnemnda i historie og filosofi, og leder for sensorveiledning og klagesensor. Deltar i lærernettverk i faget historie og filosofi. Kursholder i både skriftlig og muntlig vurdering i historie og filosofi. Lærebokforfatter av Filosofi – et første møte (Gyldendal 2000).

Trine Rogndokken

Underviser som lektor dette skoleåret i norsk ved Ullern vgs og Foss vgs. Har undervisningserfaring i historie og filosofi. Utdanning: Master i litteraturvitenskap, bachelor i filosofi. Jobbet som universitetslektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og ved Nordisk ved Universitetet i Bergen, og som høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold. Har virket som dramaturg i Oslo ved ulike sammenhenger. Forfatter av romanen Vi lukter jord (Aschehoug 2004). (Bilde: Aschehoug)

Eli Engløk

Rektor ved Oslo Handelsgymnasium fra 2001 til 2011, lektor i norsk ved Wang gymnas og Ullern vgs, skoleleder ved Sogn og Berg, avdelingsdirektør ved journalist- og bibliotekarutdanningen ved Høyskolen i Oslo. (Bilde: Ferd.no)

Mer informasjon / aktuelle lenker

Tidligere filosofiolympiader omtalt på buf.no

Siden opprettet: 05.12.11. Sist endret: 05.02.13 15:40.